¨

Storstrøm Fængsel er stærkt underbemandet - låser de indsatte inde i længere tid

Storstrøm Fængsel savner en tredjedel af bemandingen for at komme op på de 140 betjente, som skal til for at køre fængslet i normaldrift. Foto: Kriminalforsorgen

To år efter det nye fængsel åbnede på Falster, mangler en tredjedel af bemandingen. I øjeblikket mangler der 45 fængselsbetjente.

Storstrøm Fængsel er ramt af den store personalemangel, som præger hele Kriminalforsorgen. 

År for år er der flere fængselsbetjente, som stopper i jobbet, end der kommer nye til.

Ifølge områdedirektør Rasmus Andersen mangler der i øjeblikket cirka 45 fængselsbetjente i det nye fængsel.

Det svarer til, at fængslet savner en tredjedel af bemandingen for at komme op på de 140 betjente, som skal til for at køre fængslet i normaldrift.

Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant Henning Mørck mener endda, at det tal er lavt sat. Han vurderer, at der mangler 75 fængselsbetjente, hvis fængslet skal bemandes på et rimeligt niveau.

  Foto: Nick Abildgaard - TV2 ØST

Øget indelukning

Fængslet prøver at afhjælpe personalemanglen ved at låse de indsatte inde længere tid ad gangen. Når fangerne sidder bag lås og slå, så kræver det nemlig mindre mandskab at holde øje med dem.

Øget indelukning af fangerne er slet ikke tilstrækkeligt for at løse personaleproblemerne i fængslet

Henning Mørck, Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant

Henning Mørck mener dog, at det er den forkerte vej at gå. 

- Er det det, vi vil? Hvad er det for nogle fanger, vi får ud af det? Desuden er øget indelukning af fangerne slet ikke tilstrækkeligt for at løse personaleproblemerne i fængslet.

Storstrøm Fængsel

 • Storstrøm Fængsel er et lukket fængsel med i alt 250 pladser. Fængslet har en meget høj grad af sikkerhed og rummer blandt andet en særlig sikret afdeling.
 • Fængslet åbnede i 2017 som led i fornyelsen af Kriminalforsorgens bygningsmasse. Det ligger på en 29 hektar stor grund på Nordfalster ved Nørre Alslev.
 • Fængslet udgør knap 35.000 m2 og er opdelt i fire uafhængige og fritliggende afdelinger samt en særligt sikret afdeling. Hver normalafdeling har 54 pladser fordelt på 8 afdelinger. Fængslets konstruktion giver mulighed for at gennemføre en effektiv sektionering, så forskellige grupper af indsatte kan holdes adskilt. Der er gode muligheder for aktivering, undervisning og behandling af de indsatte samt et godt arbejdsmiljø for personalet.
   

Kilde: Kriminalforsorgen

Derfor opfordrer han Kriminalforsorgen til at gøre meget mere for at afhjælpe personalemanglen.

Han har opstillet et katalog, hvor han blandt andet foreslår, at Kriminalforsorgen opretter en jobportal med ledige stillinger tilsvarende Forsvaret. 

- Der går mellem 500 og 1.000 personer rundt ude i samfundet, der har taget fængselsbetjentuddannelsen, som har forladt Kriminalforsorgen. Kan vi lokke nogle af dem tilbage, vil det være en kæmpe hjælp. Man kan få inspiration ved at kigge på Forsvarets hjemmeside, siger Henning Mørck.

Desuden mener han, at nye elever skal modtage fuld løn under hele uddannelsen, og at lønnen bør øges generelt for fængselsbetjente.

Bedre personalevilkår

Henning Mørck mener samtidig, at Kriminalforsorgen bør forbedre arbejdsvilkårene for at holde på de nuværende medarbejdere.

Tallene for sygefravær og nedslidning er alt for høje. Derfor bør Kriminalforsorgen styrke sin personalepolitik

Henning Mørck, Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant

- Jobbet slider på folk. Tallene for sygefravær og nedslidning er alt for høje. Derfor bør Kriminalforsorgen styrke sin personalepolitik. Det bør være muligt at holde tre ugers sammenhængende sommerferie, siger Henning Mørck.

Det bør være muligt at have et familieliv ved siden af jobbet. At man for eksempel som enlig forælder kan hente sine børn i daginstitution, siger Henning Mørck, som også påpeger, at det store overarbejde og de mange alenevagter slider på personalet:

- Det er en ond cirkel.

FÆNGSLERNE ER FYLDT TIL BRISTEPUNKTET

Her finder du tallene for kapacitetsudnyttelsen for regionens fængsler og arresthuse. Tallene stammer fra Kriminalforsorgen og dækker over perioden fra den 1. januar 2019 til den 3. april.

 

For hele Kriminalforsorgen Sjælland er belægningsprocenten på 100,6. De tal skal ses i lyset af, at det fra politisk side er besluttet, at belægget maksimalt må komme op på 96 procent for fængslerne og 95 procent for arresthusene, hvis institutionerne skal kunne fungere optimalt.​​​​

 • Herstedvester Fængsel: 96,3 procent
 • Holbæk Arrest: 112,4 procent
 • Jyderup Fængsel: 97,0 procent
 • Kalundborg Arrest: 116,3 procent
 • Nykøbing Fængsel: 99,3 procent
 • Næstved Arrest: 117,3 procent
 • Ringsted Arrest: 114,0 procent
 • Roskilde Arrest: 109,2 procent
 • Slagelse Arrest: 103,6 procent
 • Storstrøm Fængsel: 100,5 procent
   

Kilde: Kriminalforsorgen

Flere overfald mod ansatte

Sidste år var der flere overfald mod fængselsbetjente samt daglige trusler og hævnaktioner i Storstrøms Fængsel. Fire gange blev personalet overfaldt, og ifølge oplysninger fra Fængselsforbundet var det bandegruppen Loyal to Familia (LTF), der stod bag. 

Vi har heldigvis rigtig mange betjente, der aldrig oplever et overfald eller at blive spyttet på

Rasmus Andersen, områdechef, Kriminalforsorgen

Blandt andet blev en fængselsbetjent overfaldet og slået i hovedet med en tundåse i en sok, og få dage senere blev to andre ansatte overfaldet med knytnæveslag, da de var på vej ind til en indsat i en celle.

Men det er ikke et billede, som områdechef fra Kriminalforsorgen genrelt kan nikke genkendende til.

- Vi har ikke så mange overfald, selvom det nogle gange lyder som om, der er mange overfald. Vi har heldigvis rigtig mange betjente, der aldrig oplever et overfald eller at blive spyttet på, siger Rasmus Andersen fra Kriminalforsorgen, der er områdechef for Sjælland.

- Men da vi er mange, svarer det til, at der er relativt mange overfald per år. Heldigvis har voldstallet været nedadgående og navnlig her på Sjælland, ser det godt ud.

Styrket rekruttering

Områdedirektør Rasmus Andersen er enig i, at det er vigtigt, at jobbet som fængselsbetjent er attraktivt både for nuværende og kommende betjente.

Det skal blandt andet tænkes ind i Kriminalforsorgens rekrutteringsindsats.

Hvis det skal lykkes at tiltrække flere betjente, skal vi sikre, at indholdet på uddannelsen er i orden og spændende

Rasmus Andersen, områdechef, Kriminalforsorgen

- Hvis det skal lykkes at tiltrække flere betjente, skal vi sikre, at indholdet på uddannelsen er i orden og spændende. Det vil vi være opmærksom på, når vi går i gang med at efterse betjentuddannelsen, siger han.

Hvad skal der ellers til for at gøre det mere attraktivt at være fængselsbetjent og rekruttere flere bejtjente?

- Jeg oplever ikke, at det ikke er attraktivt. 83 pct. af de ansatte i Kriminalforsorgen er tilfredse med at være der. Så det der sorte billede af virkeligheden, synes jeg ikke er korrekt. Hvis man snakker med de folk, der stadig arbejder i Kriminalforsorgen, synes jeg ikke, at jeg hører fra dem, at det er er et dårligt job, snarere tværtimod, siger Rasmus Andersen.

Hvad skal der til politisk for at afhjælpe problemet med personalemangel?

- Jeg oplever ikke, at der er problemer med den politiske velvilje på det her område. Jeg synes, at vi får de redskaber, vi har brug for løbende i det her. Hvis det virkelig kunne bevises, at det dobbelte i løn, gav det dobbelt antal betjente, så er det selvfølgelig interessant, siger Rasmus Andersen.

- Men jeg tror mere, der handler om løbende at kigge på problematikker og strafudmålinger med politikerne.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har ikke ønsket at svare på, hvad han vil gøre for at afhjælpe problemet med personalemangel i Storstrøm Fængsel.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App