Smitte blandt indsatte i fængsel - personale føler sig magtesløse

13 indsatte er smittet med corona i Storstrøm Fængsel. Personalet står magtesløse uden mulighed for at indføre isolation eller krav om mundbind.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

For fire dage sagen indførte Kriminalforsorgen krav om coronapas ved besøg i landets fængsler. Dette skete med et utvetydigt budskab fra Jesper Hagen, chef for koncern sikkerhed i Kriminalforsorgen:

- Det kan have alvorlige konsekvenser både for de indsatte, for sikkerheden i vores institutioner og for vores personale, hvis vi ikke har styr på smitten inden for murene.

Men her stopper det også med forebyggende tiltag. For ifølge de ansatte ved Storstrøm Fængsel står personalet magtesløse i forhold til at pålægge indsatte at bære mundbind eller gå i isolation i tilfælde af smitte, hvilket senest er konstateret blandt flere indsatte.

quote Det er lidt den omvendte verden. Vi burde gå forrest.

Jesper Dalbye, tillidsrepræsentant, Storstrøm Fængsel

- Vi kan ikke pålægge dem at gå med mundbind. Det er vi som ansatte pålagt, men selvom de indsatte er testet positive, kan vi ikke pålægge dem at bære mundbind, siger Jesper Dalbye, tillidsrepræsentant i Storstrøm Fængsel.

- Det er superkritisk. Vi lukker indsatte på udgang om morgenen. De kan gå op og tage bussen og toget videre ind til København, samtidig med at de er konstateret positive med covid-19, tilføjer han.

I skrivende stund er mindst 13 indsatte konstateret smittet – foruden en, der er blevet løsladt.

Tavshed om smitte

Personalet har ikke ret til at fortælle besøgende, hvorvidt en indsat er smittet eller ej, og dermed frygter Jesper Dalbye, at netop fængslet kan blive en superspreder:

- Det betyder, en gammel mormor kan komme på besøg hos sit barnebarn uden at vide, at denne er positiv – og så risikerer hun at blive smittet – det vil jeg have det dårligt med, lyder det fra tillidsrepræsentanten.

Samtidig er de ansatte bange for selv at blive smittet.

- De er rystede, nervøse og utrygge og kan ikke forstå, at vi pålægges at gå med mundbind, når de indsatte ikke kan pålægges det. Og de er rystede over, at de indsatte må gå på besøg uden at fortælle om, at de er smittede.

Ifølge tillidsrepræsentanten har Kriminalforsorgen siddet på hænderne, når det handler om at imødegå denne udfordring.

- Under seneste coronabølge kunne vi isolere smittede, og de kunne ikke få besøg, siger han og peger på, at dette lod sig gøre på baggrund af et cirkulære fra Kriminalforsorgen.

- Det er lidt den omvendte verden. Vi burde gå forrest.

Læs også
Fængsler frygter corona - syge fanger bliver låst inde 
Læs også
Fængsler frygter corona - syge fanger bliver låst inde 

Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis der ikke kommer styr på smitten, som ifølge Jesper Dalbye allerede har spredt sig til to af fem afdelinger i Storstrøm Fængsel.

- Vi frygter en masse smittet personale, fordi vi er så udsatte, som vi er. Vi er i forvejen meget skidt besat personalemæssigt.

quote Jeg kan kun opfordre til, at de lovgivere – der sidder med nøglen til hjemlen til det her – de skal se at komme i gang

Bo Yde Sørensen, formand, Fængselsforbundet

Ud af 150 stillinger ved Storstrøm Fængsel er der ifølge tillidsmanden 50 ubesatte stillinger.

Forbund i opråb

Det topsikrede Storstrøm Fængsel blev senest genstand for medieomtale på grund af coronasmitte for et lille år siden. Her blev 48 indsatte sendt i isolation, og 16 betjente var sendt hjem, hvoraf tre var smittede.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, forstår fuldt ud kollegaernes undren over, at corona-smittede indsatte må gå på udgang. Han kalder det besynderligt, at der ikke er regelsæt og lovhjemmel på plads, som kan forebygge en situation som den, personalets tillidsrepræsentant beskriver.
Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, forstår fuldt ud kollegaernes undren over, at corona-smittede indsatte må gå på udgang. Han kalder det besynderligt, at der ikke er regelsæt og lovhjemmel på plads, som kan forebygge en situation som den, personalets tillidsrepræsentant beskriver. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir - TV2 ØST

Situationen førte til et voldsomt pres på både medarbejdere og indsatte.

I denne ombæring har fængslet også tilbudt de indsatte at blive testet – men ligesom de øvrige coronaforebyggende foranstaltninger, så er det kun et tilbud. Således har 28 indsatte ifølge Jesper Dalbye afvist at lade sig teste.

Hos personalets fagforbund, Fængselsforbundet, lader formand, Bo Yde Sørensen, forstå, at situationen er alvorlig. Direkte adspurgt, hvad der vil ske, hvis smitten rammer personalet, siger han til TV2 ØST:

- Det må ikke ske. Det kan jeg sige helt lavpraktisk. For det har de (Kriminalforsorgen, red.) ikke mandskab til at håndtere.

- Så jeg kan kun opfordre til, at de lovgivere, der sidder med nøglen til hjemlen til det her, de skal se at komme i gang.

Læs også
Smitteudbrud i fængsel skaber overarbejde for betjente
Læs også
Smitteudbrud i fængsel skaber overarbejde for betjente


TV2 ØST har rettet henvendelse til både Kriminalforsorgen og Justitsministeriet for svar på de ansattes kritik.

I en mail skriver Kriminalforsorgen:

- Kriminalforsorgen gør alt, hvad vi kan for at forhindre smitteudbrud med covid-19 i danske fængsler og arrester. For eksempel bliver der som følge af de nye restriktioner kontrolleret coronapas for besøgende.

- I det omfang smitteudbrud alligevel opstår, tages der alle de forholdsregler, der kan tages, indenfor de gældende retningslinjer. Det indebærer et fortsat fokus på rengøring og hygiejne, smitteopsporing og oplysning, ligesom det indebærer udelukkelse af de indsatte fra fællesskab i det omfang, det er muligt inden for reglerne i straffuldbyrdelsesloven.

Desuden opfordres indsatte fortsat til at holde afstand og opholde sig mest muligt på deres celle, hvis der er smittede indsatte på afdelingen, hedder det videre i mailsvaret:

- Kriminalforsorgen stiller desuden værnemidler til rådighed og opfordrer til brug hos både ansatte og indsatte.

Justitsministeriet er ikke vendt tilbage med svar på de ansattes kritik.