Saxenhøj vil have helbredsoplysninger på forhånd

Forsorgshjemmet Saxenhøj forsøger med et brev til 3 ministre at gøre det nemmere at få fat i deres brugeres helbredsoplysninger.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

På Saxenhøj i Sakskøbing oplevede de 7. maj tæt på det værste, man som institution kan.

En beboer gik amok med kniv og slog to medarbejdere ihjel.

Derfor har personalet på Saxenhøj sammen med en række fagforbund og Guldborgsund Kommune sendt et brev til socialminister Manu Sareen, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Nick Hækkerup.

Brevet indeholder argumenterede forslag til forbedringer på forsorgshjem som Saxenhøj.

Forslagene tæller en bøn om mere viden om de psykisk syge og bedre samarbejde mellem de 3 ministerier, men det mest markante forslag går på helbredsoplysninger.

Sagen er nemlig den, at det står beboerne frit, om de vil dele deres oplysninger med forsorgshjemmet.

- Det besværliggør arbejdet en del, når man tænker på begivenhederne i marts. Man får formentlig ikke det fyldestgørende billede af personen, man sidder overfor, siger forstander Erik Søndergaard.

Vil have beboernes helbredsoplysninger.

Derfor foreslår de i brevet, at forsorgshjem skal have nemmere ved at indhente oplysninger om deres beboere.

- Det handler om, hvordan man får den mest hensigtsmæssige overgang fra den ene institutionstype til den anden, forklarer Erik Søndergaard.

Men krænker I ikke beboerne, hvis I får mulighed for at indhente deres oplysninger uden tilladelse fra dem?

- På den ene side er der det synspunkt, men på den anden side sidder den en personalegruppe, der skal have sikkert arbejdsmiljø. De to snitflader skal jo mødes på et tidspunkt, svarer han.

Håber på ministeriel handling

Brevdeltagerne satser nu bare på, at der kommer en reaktion fra regeringen.

- Vi håber på, at de 3 ministre vil tage en debat i fællesskab og få gennemtykket de her borgerbeskyttelsesregler og se om der er en måde, hvor vi kan forebygge hændelser som den, der skete 7. maj, siger Erik Søndergaard.

 

De bidragende parter i brevet til ministrene var Peter Westberg (Dansk Socialrådgiverforening), Elisabeth Huus Pedersen (Dansk Socialrådgiverforening), Pia Edvarsen (3F), Poul Erik Rasmussen (3F), Bodil Marker (FOA) Jeanette Hansen (Dansk Sygeplejeråd), Ulla Birk Johansen (Dansk Sygeplejeråd) Per Alsbæk (Praktiserende Lægers Organisation), Peter Konow (Lægeforeningen), Claus Malta Nielsen (Foreningen af kommunalt ansatte læger), Lisbeth Schou (Socialpædagogerne), Kirsten Andre (HK), Christian Nielsen (3F), Dennis Fridthjof  (El-forbundet), Claus Ebbe (Dansk Metal) leder Erik Søndergaard og souschef Nina Pedersen (Forsorgshjemmet Saxenhøj)