Påbud til Nykøbing F. Sygehus: Tidspres, trusler og vold

Nykøbing F. Sygehus har fået flere påbud fra Arbejdstilsynet. Det er særlig grelt på sygehusets apopleksi afdeling.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Tidspres og for få hænder. 

Det er grunden til, at apoploksi afdelingen på Nykøbing F. Sygehus har fået påbud af Arbejdstilsynet.

- Meget kort summet ned så har der været for mange arbejdopgaver, og der har ikke været hænder nok til at udføre de arbejdopgaver, fortæller Lise Hammerich Hansen, fællestillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne på Nykøbing F. Sygehus til TV ØST.

quote Meget kort summet ned så har der været for mange arbejdopgaver, og der har ikke været hænder nok til at udføre de arbejdopgaver

Lise Hammerich Hansen, fællestillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne på Nykøbing F. Sygehus

Apoploksi afdelingen er en afdeling, der blandt andet tager sig af patienter med blodpropper. Påbuddet kom efter at arbejdstilsynet var på besøg i april.

Patienter truer personalet 

Arbejdstilsynets afgørelse kan læses i en 12 siders rapport, hvor sygehusets ansatte beskriver konsekvenserne af tidspres og for få hænder.

I rapporten oplyser de ansatte blandt andet, at: 

  • de 1-2 gange om ugen ikke fik lavet plejeplaner -- det kan have betydet, at patienten ikke blev udskrevet til tiden. 
  • de glemte at udfylde diverse skemaer på patienterne - blandt andet planer for katedrer og tryksår. Det øger risiko for infektion.
  • de frygtede konsekvenser som fejlmedicinering og i sidste ende dødsfald.
  • de oplver flere faldulykker og mere vold og trusler fra patienterne. 

Derudover oplyser de ansatte også om angsten for at begå fejl, og at de mødte sløje og syge på arbejdet for at undgå at melde sig syge af hensyn til kollegaerne.

Kan ikke være behandlingen bekendt

Ifølge rapporten har flere ansatte sagt deres job op på afdelingen på grund af tidspres og arbejdsmængden, og at de ikke længere syntes, at de kunne være behandlingen bekendt.

quote Det kan være svært at stå og se på, hvordan skal det her hænge sammen, hvis vi fortsætter den vej vi er på nedad

Lise Hammerich Hansen, fællestillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne på Nykøbing F. Sygehus

- Der bliver hele tiden lagt flere arbejdsopgaver over på vores skuldre. Vi skal kunne mere og mere. Vi skal arbejde hurtigere og hurtigere. Og effektivisering er jo et ord, som er brugt rigtig meget i det danske sundhedssystem. Og det bliver stadig brugt rigtig voldsomt. Og man kan sige, at nu er der skåret så voldsomt ind til benet. Det kan være svært at stå og se på, hvordan skal det her hænge sammen, hvis vi fortsætter den vej vi er på nedad, fortæller Lise Hammerich Hansen til TV ØST.

Hun understreger dog også, at ledelsen har igangsat flere initiativer siden Arbejdstilsynets besøg i april, og at det allerede har højnet arbejdsmiljøet på afdelingen.