Opråb fra Storstrøm Fængsel - personalemanglen er ude af kontrol

Fængselsbetjente i Storstrøm Fængsel kan se frem til overarbejde. I september er der 2800 timer i kalenderen, der endnu ikke er fundet bemanding til.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Historien om mangel på personale i fængslerne har efterhånden kørt i mange år. I Storstrøm Fængsel på Falster er der i september 2800 timer, der endnu ikke er fundet bemanding til.

- Jeg ved godt, at vi er tjenestemænd, men det er en ond spiral, som får flere til at søge væk, og det kommer til at have betydning for rekrutteringen, fortæller områdefællestillidsmand på Sjælland Henning Mørck.

En fængselsbetjent er ansat som tjenestemand, og det betyder, at vedkommende skal tage det arbejde, som bliver pålagt ham eller hende, også selvom det er søndag, helligdag eller midt i en ferie.

quote På Storstrøm har der nærmest været lukket for besøg. De indsatte kommer hverken til psykolog, terapeut eller i retten

Henning Mørck, områdetillidsrepræsentant på Sjælland

Derfor har det tidligere været muligt at udkommandere betjente, men det er ikke længere en mulighed. 

- Vi manglede også folk i 2019, men der kunne vi købe nogen ind fra Jylland. Det kan vi ikke længere, fordi de nu også mangler betjente, fortæller Henning Mørck.

Personalemanglen er ude af kontrol, og Henning Mørck spår, at der i de kommende måneder vil være lige så mange timers overarbejde, samtidigt med at personalemøder, efteruddannelser og supervision vil blive aflyst.  

Manglende fængselsbetjente skaber frustrerede pårørende

Som en konsekvens af personalemanglen blev besøg i Storstrøm Fængsel mindsket.

Artiklen fortsætter under billedet. 

De pårørende til indsatte i Storstrøm Fængsel modtog den 18. august et brev om at besøg var mindsket. 
De pårørende til indsatte i Storstrøm Fængsel modtog den 18. august et brev om at besøg var mindsket.  Foto: Privat foto.

Til stor frustration for en kæreste til en indsat i Storstrøm Fængsel.

- De fjernede besøgene, fordi der ikke er personale nok. Det er jo ikke sundt for nogen. Når man kommer som pårørende, så fortæller man, hvordan det går og om ens hverdag. Den mulighed er fjernet, fortæller pårørende til en indsat i Storstrøm Fængsel Charlotte, som af personlige årsager ikke ønsker at oplyse sit efternavn.

quote De fjernede besøgene, fordi der ikke er personale nok. Det er jo ikke sundt for nogen

Charlotte, kæreste til en indsat i Storstrøm Fængsel

Henning Mørck mener, at der mangler 75 fængselsbetjente, men fortæller at der siden den 1. oktober 2018 ikke er blevet ansat en eneste fængselsbetjent i Storstrøm.

I 2019 havde hver betjent 1,83 indsatte at varetage. I dag er der omkring 90 betjente, elever og værkmestre ansat i Storstrøm. Fængslet har fem afdelinger med cirka 50 indsatte i hver, hvilket svarer til, at hver betjent skal håndtere 2,77 indsatte.

Og det har betydet at de indsatte ikke har haft de samme muligheder som tidligere

- På Storstrøm har der nærmest været lukket for besøg. De indsatte kommer hverken til psykolog, terapeut eller i retten, fortæller Henning Mørck.

Manglen på betjente er størst på Sjælland

I Kriminalforsorgen Sjælland er manglen på fængselsbetjente størst på Storstrøm Fængsel og i Køge Arrest.

Områdedirektør i Kriminalforsorgen Rasmus Andersen kan ikke konkret sige, hvor mange betjente de skal bruge for at få vagtplanen til at gå op. 

- Det er vanskeligt at give et præcist tal på, hvor mange betjente, der mangler, da vi ikke arbejder med normeringer. På grundvagtplanen manglede der cirka 15 fuldtidsansatte på septembers vagtplan. Efter at folk har meldt sig til ekstraarbejde, mangler der vagter svarende til cirka en fuldtidsansat, fortæller Rasmus Andersen

Han oplyser yderligere, at manglen på fængselbetjente skyldes, at et stort antal betjente er tilbage på skolen, og at det er derfor der i september mangler at blive afsat 2800 timer. 

-  Kriminalforsorgen Sjælland indstationerer betjente på Storstrøm fængsel fra andre af vores institutioner i 3-6 måneder ad gangen. Da et stort antal af fængselsbetjenteleverne er på skole i øjeblikket, har det kun i begrænset omfang været muligt i september/oktober at indlåne, da flere institutioner selv skal bruge deres fængselsbetjente. Derfor fremstår manglen på betjente større i denne periode, fortæller Rasmus Andersen. 

Kriminalforsorgen arbejder på at finde flere betjente og gør, hvad de kan for at lokke flere til og indfører tiltag som her og nu kan afhjælpe personalemanglen. 

- Vi søger også at rekruttere flere betjentelever. Folketinget vedtog sidste år at etablere en skole i Jylland, og det har betydet, at ansøgningen til kriminalforsorgens skoler på landsplan er steget. Område Sjælland har derudover et særligt projekt for at rekruttere flere ”syd for Køge”, fortæller Rasmus Andersen og fortsætter.

- Desuden arbejder vi i hele kriminalforsorgen hårdt på at finde akuttiltag, der kan være med til at afhjælpe problemerne på den korte bane.

Nyt forslag skal give et løft til presset kriminalforsorg

I regeringens forslag til finansloven for 2021 skal kriminalforsorgen have et løft på cirka 95 millioner kroner, som skal sikre, at driften kan fastholdes.

- Regeringen er meget bevidst om det store pres, der lige nu er på kriminalforsorgen. Økonomien i kriminalforsorgen har i årevis været udfordret, bl.a. pga. det stigende antal indsatte, udtaler Justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

quote Derfor afsætter vi nu midler til pladser i vores fængsler og arresthuse til de akutte udfordringer

Nick Hækkerup (S), Justitsminister 

Justitsministeriet oplyser at antallet af indsatte er steget de sidste par år. Det forventes at der i 2021, vil være et belæg på over 103 procent mod de cirka 96 procent, der blev forudsat ved indgåelsen af flerårsaftalen for kriminalforsorgen i 2017.

Flerårsaftalen lagde op til at der skulle tilføres 250 flere fængselsbetjente. Tal fra kriminalforsorgen viser at der siden 2017 er forsvundet 300 betjente fra landets fængsler, således der nu er 2050 betjente

- Derfor afsætter vi nu midler til pladser i vores fængsler og arresthuse til de akutte udfordringer, og så skal vi næste år forhandle med partierne om en ny flerårig aftale for kriminalforsorgens økonomi, udtaler Nick Hækkerup.

Man frygter, at det høje pres på fængselsbetjente kan højne konfliktniveauet hos de indsatte. Derfor vil regeringen med sit udspil til finansloven udvide kriminalforsorgen med ekstra pladser. Kapacitet udvidelsen vil medføre at der 2022-2023 vil være 250 nye pladser i landets fængsler.

Forud for forhandlingerne om regeringens udspil til en finanslovsaftale for 2021, har Dansk Folkeparti tilkendegivet, at der skal afsættes flere midler til Kriminalforsorgen end der bliver lagt op til.

Savner handling 

Henning Mørck savner handling og har forslag til, hvordan man her og nu kan aflaste fængselsbetjentene og samtidigt give de indsatte bedre vilkår.

- Man kan give amnesti til fanger, hvis straffe er korte eller er ved at løbe ud, man kan lukke en afdeling på Storstrøm, eller man kan stoppe indkaldelsen af afsonere på venteliste, fortæller Henning Mørck.  

Hvorvidt det er muligheder, der vil blive drøftet, og om det kan lade gøre, er justitsministeriet endnu ikke vendt tilbage på.