Nye statslige arbejdspladser til Falster

Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de lokale aktionsgrupper i Nykøbing Falster.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et nyoprettet LAG-sekretariat med 15-18 medarbejdere bliver placeret i Nykøbing Falster. Det nye sekretariat skal oprettes, fordi det før sommer blev besluttet at samle hele administrationen af LAG-ordningen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

LAG står for Lokal AktionsGruppe, og gruppen har til formål at udvikle landdistrikter og fiskeriområder. Det nye sekretariat vil give en mere sammenhængende administration af LAG-ordningen, og samtidig vil brugernes adgang til myndighederne blive nemmere. Sekretariatet skal fungere fra 1. januar 2015, og det har været helt naturligt at placere de statslige arbejdspladser i en landdistriktskommune.

- Arbejdet med de lokale aktionsgrupper er en central del af regeringens og ministeriets landdistriktspolitik, og det er i meget høj grad i berøring med landdistrikter og yderområder. Derfor er der både faglige og politiske stærke grunde til at placere det nye LAG-sekretariat uden for hovedstadsområdet i Nykøbing Falster, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S).

I gang i starten af 2015

Beslutningen om placeringen af det nye samlede LAG-sekretariat i Nykøbing Falster er truffet ud fra en samlet afvejning af blandt andet lokaliseringsøkonomi, tilgængelighed for personale og brugere samt behovet for ibrugtagning allerede primo 2015.

Det kommende LAG-sekretariat kommer blandt andet til at varetage sagsbehandlingsopgaver med ansøgninger om tilsagn og udbetaling af midler. Sekretariatet skal også rådgive de lokale aktionsgrupper gennem et Netværkscenter. Sekretariatet forventes efter fuld indfasning at få 15-18 medarbejdere.

Fakta:

  • Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber økonomisk udvikling og attraktive levevilkår i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. De er udpeget af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og modtager midler fra EU. Hver aktionsgruppe får et budget fra ministeriet og EU.
  • For tiden er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i gang med at etablere en række nye lokale aktionsgrupper. Det skyldes, at de lokale aktionsgrupper er trådt ind i en ny programperiode, som startede i januar 2014.
  • Læs mer her: www.livogland.dk