Lystsejlere får afslag - broarbejde gennemføres midt i højsæsonen

Klapbroen over Guldborg Sund lukkes for sejlbåde fra midten af august på alle hverdage til stor frustration for de sejlende og turismeerhvervene.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Gennemsejlingen af Guldborg Sund for sejlbåde med høj rigning bliver i den kommende højsæson begrænset i et omfang, der har vakt røre på vandene hos både lystsejlere og de lokale turisterhverv.

Banedanmark har planlagt et større jernbanearbejde, som fra 9. august og frem til 1. september betyder, at klapbroen over Guldborg Sund ved Nykøbing Falster kun vil blive åbnet for sejlbåde i weekenderne.

quote Det er en meget uheldig løsning, da netop denne periode giver flest lystsejlere i Guldborg Sund

Carl Erik Juel Hansen, Guldborgsund Baltic Race

Fra 1. september og året ud bliver klapbroen – der officielt bærer navnet Frederik d. IX' bro – lukket helt for skibstrafik.

Siden nyheden kom frem har sejlerne sammen med Guldborgsund Kommune forsøgt at få transportministeren i tale, så broarbejdet kunne blive udsat – men både sejlere og Guldborgsund Kommune har måttet sande, at de står med uforrettet sag i det svar, som er  kommet retur fra Transportministeriet.

- Vi havde naturligvis håbet på, at ministeren ville imødekomme den situation, som vi står i. Vi har brug for al den aktivitet, der er mulig for at få gang i hjulene, og en lukket bro er ikke det, vi har brug for lige nu, siger Martin Lohse, formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune, i en meddelelse.

- Vores sejlklubber og handelslivet i Nykøbing skulle gerne modtage så mange turister som muligt i løbet af sommeren, tilføjer han.

Hvorfor kan arbejdet ikke udsættes?

Hos både sejlklubberne og i Guldborgsund Kommune har man samtidig svært ved at se, hvorfor broarbejdet ikke kan udsættes med en måned eller to.

- Jeg ved godt, at vi også er utålmodige efter at få etableret hurtige toge til København og mod Tyskland, men lige i denne helt specielle situation mener jeg godt, vi kunne have skudt renoveringen af Frederik d. IX' bro til 1. oktober – især fordi det er et anlægsarbejde, der foregår over en lang årrække, siger Martin Lohse.

Banedanmark har tidligere oplyst, at det koster projektet yderligere 250.000 kroner, at lade broen åbne i weekenderne i august i forbindelse med signalarbejdet på broen, sådan at sejlbådene fortsat har en chance for at passere.

Men en decideret udsættelse af broarbejdet lader sig ikke gøre:

- En udskydelse af arbejderne vil medføre en udskydelse af ibrugtagningen af det nye signalsystem og dermed også af det nye dobbeltspor. Udskydelsen af ibrugtagningen vil formentlig være mere end de 2 måneder, da der er store afhængigheder både internt i projektet, men også til andre projekter og aktører herunder DSB’s køreplanlægning, fremgår det af et svar fra Banedanmark, som Transportministeriet har fremsendt til Guldborgsund Kommune.

- Herudover vil en udskydelse have meget store økonomiske konsekvenser, da arbejdet er omfattet af allerede indgåede entreprisekontrakter, påpeger Banedanmark.

Ifølge planen skal det ved udgangen af 2021 være muligt at køre på det nye dobbeltspor mellem Orehoved og Nykøbing F.

Broarbejde i kollision med kapsejlads

Det er kun et lille år siden, at lystsejlerne på Guldborg Sund frygtede, at klapbroen ville blive gjort fast til tid og evighed, når broen opgraderes sammen med jernbanen til den nye Femern-forbindelse, og dermed permanent forhindre gennemsejling af det smalle farvand mellem Lolland og Falster.

Den plan blev dog siden skrinlagt – og forventningerne til den kommende sommersæson har derfor været desto større blandt sejlerne.

De lokale sejlklubber har således forberedt en stor bådregatta, Guldborgsund Baltic Race, på Guldborg Sund i slutningen af august – og her frygter man nu, at mange tyske sejlere vil afstå fra at møde op, fordi en lukket klapbro står i vejen.

- Det er en meget uheldig løsning, da netop denne periode giver flest lystsejlere i Guldborg Sund. En lukning betyder en stærk begrænsning i tilstrømningen af turister til hele det sydlige område, siger Carl Erik Juel Hansen, der er leder af styregruppen for kapsejladsen.

Vegvisir Race har tidligere haft hjemme på Guldborgsund, men i år har sejlklubberne sat deres eget kapsejlads op, Guldborgsund Baltic Race, hvilket forudsætter fri passage for højt riggede sejlbåde ved såvel Frederik IX's Bro og som her ved Guldborgbroen.
Vegvisir Race har tidligere haft hjemme på Guldborgsund, men i år har sejlklubberne sat deres eget kapsejlads op, Guldborgsund Baltic Race, hvilket forudsætter fri passage for højt riggede sejlbåde ved såvel Frederik IX's Bro og som her ved Guldborgbroen. Foto: Guldborgsund Kommune

- Derudover vil sejlads i sundet blive ekstremt hårdt ramt for lokale sejlere, som i princippet bliver lukket enten ude, eller inde i sundet, påpeger han.

Banedanmark er dog kommet lystsejlerne en smule i møde og har lyttet til kritikken af, at broen er lukket i perioden omkring kapsejladsen.

- Styregruppen for Guldborgsund Baltic Race har aftalt med Banedanmark, at broen i forbindelse med kapsejladsen åbnes ekstraordinært onsdag til fredag den 25. til den 27. august, oplyser Guldborgsund Kommune.

Opgørelser fra Banedanmark har tidligere vist, at antallet af gennemsejlinger af klapbroen ved Nykøbing Falster har været stærkt faldende fra godt 4.000 i år 1989 til omkring 1.750 de seneste år.

Dette fald skyldes dog ifølge sejlerne, at søkortene for sundets sydlige område ikke har været opdateret. En sådan korrektion blev gennemført sidste sommer, og de lokale lystsejlere forventer derfor i år et boom af tyske sejlerturister.