¨

Kommunens folk cykler på diget - men digelag kæmper stadig imod

Leder af naturafdelingen i Guldborgsund Kommune Frederik Cordes og udvalgsformand Peter Bring-Larsen tog cyklen en tur på Det Falsterske Dige. Og det er alle andre også velkommen til at gøre, siger de på vegne af Guldborgsund Kommune. Foto: Guldborgsund Kommune

En krig om skilte på Det Falsterske Dige har nået et foreløbigt endeligt. En sejr, siger kommunen. Cyklister er stadig ikke velkommen, siger digelag.

I flere måneder har skilte om cykling forbudt stået ved Det Falsterske Dige. Men nu er skiltene væk, og det vækker glæde i Guldborgsund Kommune, der har kæmpet en lang kamp for at få det lokale digelag til at rette ind og tillade cykling på diget.

Jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at kommunen på den måde kører hetz mod vores arbejde.

Søren Bjerregaard, formand, Det Falsterske Dige

- Det er en stor sejr, at den her sag nu er slut. Ifølge naturbeskyttelsesloven skal alle have mulighed for at færdes i det åbne land, uanset om man går eller cykler, siger Peter Bring-Larsen (Guldborgsundlisten), der er udvalgsformand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget i Guldborgsund Kommune.

- Det har vi nu sikret på Det Falsterske Dige, og det er virkelig skønt at få det her punktum i sagen, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det er disse officielle cykling forbudt-skilte, som er pillet ned. Foto: Martin Stilling - TV2 ØST

I august sidste år slog Miljø- og Fødevareklagenævnet endegyldigt fast, at det er tilladt at cykle på det 17,5 kilometer lange dige, der sikrer husene langs Marielyst Strand på Falster. Digets ejer agtede imidlertid ikke at fjerne færdselstavlerne i om cykling forbudt. 

Cykling ødelægger dige

De skilte skal ned nu! Alle kan cykle på diget, det skal der ikke rejses tvivl om.

Peter Bring-Larsen, udvalgsformand, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Hos Det Falsterske Digelag deler man ikke udvalgsformandens begejstring over, at skiltene nu er væk. Formand Søren Bjerregaard ærgrer sig over udmeldingen fra Guldborgsund Kommune.

- Jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at kommunen på den måde kører hetz mod vores arbejde. Det kan ikke være rigtigt, at de ikke læser de rapporter, siger Søren Bjerregaard med henvisning til, at Det Falsterske Digelag har fået lavet en rapport hos Cowi.

Rapporten viser ifølge formanden, at diget, der er bygget af sand og beklædt med græs, ødelægges af cykling. Han bekræfter, at man har taget de officielle skilte ned, da politiet har bedt dem gøre det.

Digelag: Cykel et andet sted hen

I stedet for har man nu opsat en række hjemmelavede skilte, der appellerer til cyklisternes forståelse.

- Vi mener, at vi som ejere af et område kan sige, at vi ikke vil have, at folk cykler der. Vi henstiller som private lodsejere til: Find andre veje at cykle på i stedet for at køre på vores dige, siger digelags-formanden, der mener, at der er masser af andre veje at cykle på i området.

Artiklen fortsætter under billedet.

Vi mener, vi som ejere af et område kan sige, at det vil vi ikke have, at folk cykler der. Vi henstiller som private lodsejere til: Find andre veje at cykle på i stedet for at køre på vores dige, siger Søren Bjerregaard, formand Det Falsterske Digelag. Foto: Martin Stilling - TV2 ØST

Det Falsterske Digelag arbejder på at stævne Miljø- og Fødevareklagenævnet over deres afgørelse. Det vil ifølge Søren Bjerregaard kræve en helt ny konstruktion til mange millioner, hvis diget skal kunne holde til cykling.

Handler det her ikke bare om, at I ikke vil have cyklister til at køre rundt ude på jeres dige?

- Det er en kombination. Man kan sagtens lave diget, så man kan cykle på det, men det koster mange millioner kroner, og det har vores medlemmer ingen interesse i. Det er jo os, der skal betale. Kommunen siger, de vil betale meromkostninger, men hvordan kan man tvinge dem til det? Det er vores område. Kommunen kunne jo bare ekspropriere det, siger Søren Bjerregaard.

Anmeldt til politiet

Guldborgsund Kommune har ad flere omgange haft politiet inde over sagen for at få skiltene fjernet, og Peter Bring-Larsen fra Guldborgsund Kommune er godt tilfreds med politiets arbejde.

- Det har været en unødvendig lang kamp, fordi digelaget ikke har lyttet til kommunens henstillinger. Det ærgrer mig, at det skulle ende som en politisag, konstaterer udvalgsformanden.

Han ærgrer sig over, at digelaget nu har valgt at opsætte nogle hjemmelavede skilte med teksten Vis hensyn! Undlad cykling på diget.

Borgere skal klage til kommunen

- De har uden tilladelse fra hverken kommune eller politi sat nye hjemmelavede skilte op på diget, påpeger han og tilføjer:

- De skilte skal ned nu. Alle kan cykle på diget, det skal der ikke rejses tvivl om. Og det gør digelaget med de her skilte. Vi er i dialog med politiet om skiltene, og vi kræver, at digelaget piller de her hjemmelavede skilte ned.

Udvalgsformanden henstiller til, at borgere henvender sig til kommunen, hvis de bliver bedt om ikke at cykle på diget.

Guldborgssund Kommune har tilbudt at medvirke til stien på digekronens vedligeholdelse. Det Falsterske Digelag har indtil videre ikke taget imod tilbuddet om at drøfte dette.  

Det Falsterske Dige stod færdigbygget i 1875, som følge af at store dele af Falster blev oversvømmet af en stormflod i 1872. Diget er bygget af sand, der bliver holdt sammen af græs. Hos Guldborgsund Kommune bliver cykelstien på diget betragtet som et vigtigt tilbud til turisterne.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App