Giftig jord i frugplantage koster millioner

En kraftig forurening af jorden i en tidligere frugtplantage, hvor der blev sprøjtet med pesticider i begyndelsen af forrige århundrede, koster over ni millioner kroner på Region Sjællands konto.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Regionsrådet har på sit møde den 4. december besluttet at fremskynde fjernelsen af den forurenede jord på 15 grunde i parcelhusområdet Guldborghave i Guldborgsund Kommune.

Der er især en høj forekomst af tungmetallet arsen i jorden ved parcelhusene. Stoffet betragtes mere problematisk end for eksempel bly og cadmium. Blandt andet derfor vil Region Sjælland opprioritere afværgeforanstaltninger i parcelhusområder, hvor der findes arsen i mængder, der overstiger de vedtagne grænser.

Forureningen vurderes ikke at have betydning for indeklimaet i bygningerne, men der kan være en sundhedsmæssig risiko ved fysisk kontakt med den forurenede jord.

De i alt 9.450.000 kroner skal bruges til at udskifte den øverste halve meter jord på de femten grundes ubebyggede arealer. Området bliver reetableret og den jord, der er forurenet med tungmetalholdige pesticider, bliver kørt til deponering på godkendt modtageanlæg.

I forbindelse med undersøgelser af Guldborghave er der i øvrigt fremkommet historiske oplysninger om andre frugtplantager i området. Alene i dette område med over tredive ejendomme forventer Region Sjælland at skulle foretage nærmere undersøgelser.