Fyret centerchef gav ulovlig instruks om at spare på børn - nu får han et års løn med i rygsækken

En tidligere centerchef i Guldborgsund Kommune får et års løn og 35.000 kroner i godtgørelse, efter han udsendte ulovlig instruks om at spare på børn.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En nu tidligere centerchef i Guldborgsund Kommune har fået et års løn plus penge til at komme videre i sit arbejdsliv med i rygsækken, på trods af at han blev fyret fra sin stilling efter at have givet en ulovlig instruks til ansatte om at spare på udsatte børn.

Det skriver Jyllands-Posten, som har fået aktindsigt i fratrædelsesaftalen mellem Guldborgsund Kommune og centerchefen.

Chefen sendte instruksen i november sidste år. Her fik sagsbehandlere besked på at kigge på alle deres sager og ved hver af dem spare 100.000 kroner, og at det kun var de mest akutte indsatser, der måtte bruges penge på.

Chefen foreslog selv, at pengene kunne findes ved at hente anbragte børn hjem til de familier, de var blevet fjernet fra.

Fandt sagsbehandlerne ikke besparelserne, kunne både de og flere ledere miste arbejdet, skrev chefen videre.

Instruksen blev givet, fordi budgettet for 2020 var overskredet med syv millioner kroner, men den var klart ulovlig, har flere professorer i socialret vurderet. Deriblandt Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, som overfor TV2 ØST har kaldt det et skoleeksempel på ulovlig administration.

VIDEO: Se interviewet med Sten Bønsing fra januar

Chefen trak instruksen tilbage efter et døgn, men en anonym medarbejder sendte den til Ankestyrelsen.

- Det ser bestemt ikke pænt ud

Den 17. marts i år meddelte Guldborgsund Kommune, at chefen dags dato var fratrådt sin stilling.

Og det sker altså med en årsløn i bagagen. Lønnen fra Guldborgsund Kommune er han sikret frem til 22. marts 2022, uagtet han i mellemtiden skulle finde sig et nyt arbejde. 

Derudover, skriver Jyllands-Posten, modtager han af kommunen 35.000 kroner eksklusive moms, som han kan bruge på ”at komme tilbage på arbejdsmarkedet”.

- For eksempel i form af outplacement, videreuddannelse mv og efter "eget valg", står der i aftalen.

Professor emeritus i løn- og arbejdsforhold ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen kalder i Jyllands-Posten fratrædelsesaftalen ”ejendommelig” og mener, det er spild af skatteborgernes penge.

- Det ser bestemt ikke pænt ud. Det strider imod den almindelige mands opfattelse af, hvad der er retfærdigt. Det er jo ikke sådan, man behandler almindelige mennesker, når de overtræder loven – så er det ud af vagten med det samme uden løn.

Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage.
Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage. Foto: Grafik: Nick Abildgaard

Guldborgsund Kommune forsvarer beslutningen om at give manden en årsløn.

- Vi har fulgt de kontraktlige forhold, som ligger i den kontrakt, han underskrev, da han tiltrådte, siger Allan Ruders, der er direktør for Social, Sundhed & Omsorg og Familie & Forebyggelse, til Jyllands-Posten.

Oktober 2020

Der bevilliges 25 millioner kroner til Center for Familie og Forebyggelse til at imødekomme budgetoverskridelserne på området.

17. november 2020 klokken 8.30

Centerchefen har økonomimøde med de servicerende økonomifolk. Til mødet tydeliggøres det, at økonomien går hastigt den forkerte vej, og at Center for Familie og Forebyggelse står til at gå ud af året med et merforbrug på 7 millioner kroner på trods af den ekstra bevilling på 25 millioner kroner måneden før. På mødet aftales det, at der skal sendes en mail rundt omkring reduceringer på hver sagsstamme.

17. november 2020 klokken 10.27

Første mail afsendt fra centerchefen til medarbejderne i Center for Familie og Forebyggelse. Det er den mail, der indeholder instruksen om at skulle spare 100.000 kroner på hver sagsstamme, og som henviser til mulig afskedigelse for både medarbejdere og ledere, hvis besparelserne ikke findes.

17. november 2020 klokken 12.26

Afsendelse af mail fra centerchefen til hele ledergruppen i Center for Familie og Forebyggelse, hvor der gøres opmærksom på de aktuelle økonomiske udfordringer, og hvor der informeres om de initiativer, der er sat i gang i mail nummer 1.

17. november 2020 klokken 14.12

Centerchefen sender en ny mail, hvor han retter informationer fra den første mail. Blandt andet bliver besparelserne rettet fra 100.000 kroner til 10 procent, og det præciseres, at den procentmæssige besparelse kun er et overordnet udgangspunkt. Den konkrete praksis skal løses i samarbejde mellem rådgivere, koordinatorer og ledelsen, står der.

18. november 2020 klokken 13.09

Her er der en korrespondance mellem centerchefen og den interne jurist om spørgsmål om lovmedholdenheden i de første to mails. Herefter udarbejdes et udkast til endnu en korrigerende mail, som behandles af den interne jurist.

18. november 2020 klokken 14.19

Afsendelse af tredje mail fra centerchefen med korrektion og tilbagetrækning af instruksen.

25. november - 1. december 2020

Der afholdes flere møder med personalegruppen og ledelsen om den økonomiske situation, trivslen i afdelingen og den igangværende proces, heriblandt et møde hvor centerchefen endnu engang retter udmeldingen fra den første mail og undskylder situationen. Ingen job er i fare, bliver der slået fast.

3. december 2020

Ankestyrelsen modtager anonym henvendelse fra medarbejder i Guldborgsund Kommune med de to første mails vedhæftet.

18. december 2020

Guldborgsund Kommune modtager besked fra Ankestyrelsen om, at de har modtaget anonym henvendelse med de to første mails. Ankestyrelsen beder om byrådets redegørelse.

12. januar 2021

Ankestyrelsen modtager anonym henvendelse fra Guldborgsund Kommune indeholdende mailen til lederne sendt den 17. november 2020.

21. januar 2021

Et enigt byråd i Guldborgsund Kommune bliver enige om, at der skal gennemføres en uvildig undersøgelse af kulturen og arbejdsmiljøet i Center for Familie og Forebyggelse.

Kilde: Rapport lavet af Komponent for Guldborgsund Kommune