Forening: Kommune sjofler historiske huse

Nysted Bevaringsforenings formand råber vagt i gevær. Han mener, at Guldborgsund Kommune sjofler den lokalplan, der skal sikre, at Nysted bevares, som den er.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Karl Krarup fra Nysted Bevaringsforening sætter pris på de gamle huse, når han går tur i Nysted. Facader uden plastik-maling og intakt bindingsværk er bare nogle af de ting, som han gerne ser blive ved med at være en del af byen.

- Jeg synes, her er smukt. Og jeg synes, at det som er det interessante ved byen, det er, at den er nuanceret, siger han.

Derfor er det også faldet ham for brystet, at kommunen i flere tilfælde på det seneste har givet dispensation for den bevarende lokalplan i byen.

- Den ansvarlige for selve kommunens bygningskultur, han bakker ikke op om det. Men i stedet for kommer han tværtimod med dispensationer som undergraver den lokalplan, som hans eget byråd har vedtaget, mener Karl Krarup.

Den ansvarlige er udvalgsformand Flemming Jantzen. Og han erkender, at kommunen har givet dispensation i flere tilfælde.

- Det er rigtigt at vi har givet bemyndigelse til, at man godt kan give dispensation, når man skønner det nødvendigt. Og vi har ikke bare givet los. Vi har sagt, at man efter vurderinger godt kan give dispensation, hvor man finder det rigtigt, forklarer han.

Men han understreger, at det har været til huse, der ligger væk fra den absolutte bymidte i Nysted. Altså ikke i området her omkring Adelgade og havnen.

- Der er ingen, der er uenige i, at vi skal bevare Nysted som en smuk købstad. Det er vi heller ikke i Teknik- og Miljøudvalget, siger udvalgsformanden.

Men det giver Karl Krarup ikke meget for.  Han frygter, at dispensationerne vil ødelægge byen med de mange bevaringsværdige huse.

- Hvis du har fået en dispensation, så kommer den anden og siger: "Jeg skal også have dispensation". Og når man så kører løs med dispensationer i den art som Flemming Jantzen nu kommer med, så er man jo gået i gang med at ødelægge forudsætningerne for lokalplanen, siger han.

I Teknik- og Miljøudvalget er man nu begyndt at overveje, om man helt skal ændre lokalplanen, blandt andet så den dækker et mindre geografisk område, end det er tilfældet i dag.

- Jeg kan godt se, at der er nogle huse, der ikke har ret stor værdi i randen af Nysted, og at pålægge dem så strenge krav, det er nok helt urimeligt i forhold til dem, der skal sætte husene i stand. - og skal betale regningerne, siger Flemming Jantzen.

En ændring af lokalplanen kan altså være lige på trapperne. Og sker det, er det trods alt noget, Karl Krarup bedre vil kunne acceptere.

- Men at man ikke følger de regler, som man selv har været med til at skabe. Det synes jeg er dårligt, mener han.

Hvad mener du? Er det i orden for kommuner at give dispensation - eller risikerer man, at det ender med at ødelægge byerne på lang sigt?