Flere ældre overladt til sig selv

Hver fjerde hjemmehjælpstime er forsvundet på fire år. I stedet trænes ældre til at klare sig selv.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mange af de ældre oplever det som forringelser, siger ældreråd i ny rundspørge.

Det skriver Politiken søndag.

I en undersøgelse foretaget af Politiken Research siger halvdelen af formændene for de lokale ældreråd i kommuner, der for nylig har skåret i hjemmehjælpen, ja til, at »stort set alle hjemmehjælpsmodtagere« oplever nedskæringerne som en forringelse. Ældrerådene er partipolitisk neutrale og vejleder byrådene.

»Ambitionerne for, hvem der kan trænes til at klare sig selv, er for høje, for hele øvelsen går ud på at spare penge. Det bliver gamle fru Jensen bare ikke mere selvhjulpen af«, siger formanden for Ældrerådet i

Køge, Ole Christensen, til Politiken. Og Hans Larsen, ældrerådsformand i Guldborgsund Kommune, supplerer: »Niveauet for hjemmehjælpen er simpelthen for lavt«.

Undersøgelsen, hvor 93 af landets 98 ældreråd har svaret, viser også, at det er blevet almindeligt, at hjemmehjælpsmodtagere kommer i bad en gang om ugen. Og i hver fjerde kommune får hjemmehjælpsmodtagere typisk gjort rent hver anden uge - nogle steder kun hver tredje uge. Kun et par steder tilbydes en årlig hovedrengøring til de ældre for at komme i bund i snavset.

Andelen af hjemmeboende ældre, der får hjælp i hjemmet, er siden 2008 beskåret med en fjerdedel. 5 millioner årlige hjemmehjælpstimer er sløjfet på landsplan, og kommunerne har sparet et par milliarder kroner i den periode, hvor der samtidig er blevet 150.000 flere ældre. En gennemgang af udviklingen, som Politiken Research har foretaget, viser desuden, at det især er mange over 80-årige, der ikke længere får hjemmehjælp.