¨

Fængselsbetjente har dobbelt så højt sygefravær som andre statsansatte

- Vi er mennesker og ikke maskiner på hjul, derfor gør det noget ved humøret. Og man bliver mindre rummelig over for de indsatte, siger Mads Holgersen, fængselsbetjent i Storstrøm Fængsel.

Sygefraværet i Kriminalforsorgen er meget højt i disse år. Det går ud over den daglige opgaveløsning, hvor der er stor mangel på hænder.

- Din kollega er syg, så du må tage en ekstra tørn i dag.

Den melding er på ingen måde ukendt for landets fængselsbetjente, der arbejder i en branche, hvor sygefraværet har været og fortsat er tårnhøjt.

I 2018 var det samlede sygefravær for fængselsbetjente på 19,4 dage, viser tal fra Moderniseringsstyrelsens ISOLA-database. Det er væsentligt højere end sygefraværet for statsligt ansatte samlet set, hvor det samlede sygefravær i 2018 lå på 8,1 dage.

Vi har simpelthen ikke mandskabet til at drive fængslerne i øjeblikket, og det trækker tænder ud for kolleger

Bo Yde Sørensen, fungerende forbundsformand i Fængselsforbundet

Det skriver Information.

Hos Fængselsforbundet, der er fagforening for landets fængselsbetjente, ser man med meget stor alvor på sygefraværet, som man mener er håbløst højt.

- Situationen med højt sygefravær bliver forstærket af den nuværende situation med mangel på personale og et højt antal indsatte. Vi har simpelthen ikke mandskabet til at drive fængslerne i øjeblikket, og det trækker tænder ud for kolleger, siger Bo Yde Sørensen, fungerende forbundsformand i Fængselsforbundet, til Information.

Han forklarer, at den nuværende personalemangel, der præger alle landets fængsler, er meget bekymrende, fordi det kan resultere i, at endnu flere betjente bliver syge.

- Som tingene er i fængslerne i øjeblikket, kan det sagtens være, at kolleger bøjer under for det meget høje pres. Det er yderst bekymrende, for det høje sygefravær er bare med til at gøre den problematik, som Kriminalforsorgen står i, endnu dybere.

Faldende antal ansatte lægger pres på fængslerne

Information har i denne uge beskrevet, hvordan et stigende antal indsatte og et faldende antal ansatte lægger pres på fængslerne, og hvordan det medfører manglende tid til at sikre en god resocialisering af de indsatte. Et højt sygefravær kan være med til at forværre situationen.

Vi er mennesker og ikke maskiner på hjul

Mads Holgersen, fængselsbetjent i Storstrøm Fængsel

Fængselsbetjent i Storstrøm Fængsel Mads Holgersen fortæller, at det høje sygefravær er med til at presse hverdagen yderligere i form af ekstraarbejde og beordrede vagter, og det gør ens jobtilfredshed mindre.

- Vi er mennesker og ikke maskiner på hjul, derfor gør det noget ved humøret. Og man bliver mindre rummelig over for de indsatte, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Storstrøm Fængsel på Falster. Foto: Kriminalforsorgen

Hvis man selv slipper for at skulle dække vagter på grund af sygdom, så fylder den dårlige samvittighed over for kollegerne meget, forklarer Mads Holgersen.

- For tager man ikke selv de ekstra vagter, så rammer det bare kollegerne.

De fysiske og psykiske udfordringer er anderledes

Niels Westergård-Nielsen, der er professor på CBS og forsker i sygefravær, mener også umiddelbart, at sygefraværet i Kriminalforsorgen er meget højt.

Han mener dog ikke, at det er rimeligt at sammenligne sygefraværet i Kriminalforsorgen med et gennemsnitligt statsligt job, hvor de fysiske og psykiske udfordringer er helt anderledes.

- Vi ved fra forskningen, at ledelse og tilfredshed med jobbet er meget vigtige faktorer for sygefraværet, siger han til avisen.

Langtidssygdom kan for individet betyde større risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet

Ann-Kristina Løkke Møller, lektor på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet

I stedet bør man sammenligne med andre brancher, hvor arbejdsforholdene ligner dem, der gælder for fængselsbetjentene, for eksempel politiet, forklarer Niels Westergård-Nielsen.

Også her viser det sig dog, at fængselsbetjentene er langt mere syge.

I 2018 var det gennemsnitlige antal sygefraværsdage blandt landets politibetjente på 7,6 dage, viser tal fra Moderniseringsstyrelsen.

Det er særligt, når det kommer til langtidssygefraværet, at fængselsbetjentene er væsentligt mere syge. I 2018 lå tallet for langtidssygefravær gennemsnitligt på 13,8 dage for fængselsbetjente, mens det lå på 2,9 dage for politibetjente.

Højt sygefravær er omkostningsfuldt

Et højt sygefravær er omkostningsfuldt både for det enkelte individ og for en organisation, forklarer Ann-Kristina Løkke Møller, der er lektor på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet.

- Langtidssygdom kan for individet betyde større risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet, og man kan komme til at føle sig isoleret fra kolleger, forklarer hun.

Samtidig kan et højt sygefravær i en organisation betyde en mere anstrengt tone imellem kolleger og ledere, fordi de skal løbe stærkere, når organisationen rammes af sygefravær, fortæller Ann-Kristina Løkke Møller.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App