Efter et års kamp ændrer kommune afgørelse om genoptræning: - Det var megafedt

Efter en lang klagesag, og efter at familien havde samlet penge nok ind til selv at betale for Mortens genoptræning, har kommunen skiftet mening i sagen.

I mere end 11 måneder har 20-årige Morten Skov og hans nærmeste familie kæmpet en kamp med Guldborgsund Kommune om bevilling af genoptræning.

For efter at Morten Skov som 16-årig fik konstateret den dødelige kræftsygdom leukæmi, har han siden fået en operationen med knoglemarvstransplantation, som har gjort ham fri af kræften, men som har skadet ham så meget, at han blev afhængig af en kørestol.

Derfor søgte han kommunen om et genoptræningsophold hos et privat genoptræningsselskab til 120.000 kroner. Det skulle gøre ham fri af kørestolen, men Guldborgsund Kommune sendte et afslag.

Siden har der fulgt et juridisk slagsmål via Ankestyrelsen, som nu har fået kommunen til at vende på en tallerken.

quote Jeg synes slet ikke, det er rimeligt, og jeg tror også, der er mange, der giver op undervejs

Dorthe Skov, søster

- Det var megafedt, de gav os medhold, siger en tydeligt lettet Morten Skov, der dog havde frygtet det værste:

- Nu havde vi fået afslag tidligere, og det var ikke kommet som nogen overraskelse, hvis vi havde fået det igen.

Guldborgsund Kommune mente i første omgang, at Morten Skovs behov for genoptræning kunne imødekommes med en ugentlig omgang fysioterapi. Siden blev han tilbudt offentlig behandling, men ikke noget, der hjalp ham til et liv uden kørestolen.

- Der fik jeg en kørestol, og der har jeg siddet i den til for tre måneder siden. Jeg har godt kunnet komme ud af den, men jeg har ikke kunnet undvære den, forklarer han.

Efter afslaget valgte Morten Skovs søster, Dorthe Skov, at starte en indsamling, der skulle give hendes bror adgang til genoptræning hos det private selskab Genoptræning Danmark.

- Vi var ikke i tvivl om nogen af os, at Morten skulle af sted på det her ophold, og det var ikke noget, han selv havde råd til, eller vi andre havde råd til at give ham, så vi var nødt til at lave en indsamling for at kunne betale det, siger Dorthe Skov og tilføjer:

- Vi har brugt mange ressourcer på at søge legater og alle de ting for at få det i gang. Det var da hårdt at vide, at Mortens ophold var afhængig af, at vi fik de her penge ind.

Klage til Ankestyrelsen

I alt blev der samlet 110.000 kroner ind, og de mange penge fra frivillige donere gjorde, at Morten Skov kunne fortsætte sin behandling. En behandling der indtil videre har betydet, at han igen kan begynde at gå:

- Mit mål er at blive så god som mulig, og ind til videre har jeg kunnet slippe min kørestol – så den milepæl er nået. Men jeg vil selvfølgelig være meget bedre, end jeg er nu. Det har ikke været rart på nogen måde, at man gerne vil rykke sig, og ens familie kæmper alt, hvad de kan for at støtte en, for så konstant at møde en mur, hvor man ikke kommer videre, fortæller han og tilføjer:

- Jeg ved, hvor mange timer min mor har brugt på det. Hun har været nødt til at få hjælp af min søster. Det har taget hårdt på dem.

Samtidig med at indsamlingen startede, klagede familien over Guldborgsund Kommunes afgørelse til Ankestyrelsen, hvorfra Guldborgsund Kommune i marts måned blev pålagt at genbehandle sagen.

Svaret fra Guldborgsund Kommune kom for to dage siden:

- Efter fornyet sagsbehandling fremsendes afgørelse med bevilling af din ansøgning om genoptræningstilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens paragraf 102.

En urimelig kamp

Selvom familien er glade over, at Guldborgsund Kommune nu anerkender, at Morten Skov havde krav på den private genoptræning fra starten, så er de stadig uforstående overfor, at de skulle kæmpe så hård en kamp for at få den.

- Det er også lidt frustrerende, og den ramte mig lidt senere på dagen, efter at jeg havde været glad i et stykke tid, at hvor er det også frustrerende at skulle kæmpe så meget for at få det, som vi synes, Morten havde krav på fra starten af. Og det er frustrerende, at vi skal lægge så mange timer i det hele og skulle tage den her kamp oven i det forløb, vi allerede havde været igennem, siger Dorthe Skov og tilføjer:

- Jeg synes slet ikke, det er rimeligt, og jeg tror også, der er mange, der giver op undervejs og ikke får de ting, som de har behov for, fordi de bare ikke har overskud til at tage den kamp.

Guldborgsund Kommune ønsker hverken at stille op til interview om deres håndtering af den konkrete sag eller deres generelle håndtering af socialsager i kommunen. Men i et skriftlig svar skriver Bodil Pedersen, Centerchef for Socialområdet:

I efteråret tog vi af egen drift efter dialog med borger og partsrepræsentant sagen op til gennemgang mens vi ventede på Ankestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsen har efterfølgende bekræftet rigtigheden af denne beslutning ved at hjemvise sagen til fornyet behandling. I sagsbehandlingen har vi indhentet nye, væsentlige oplysninger, som gør, at der var grundlag for at træffe en anden afgørelse og dermed imødekomme borgerens ansøgning. Vores oplevelse er, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde med familien.