¨

Derfor omstøder landsretten sygeplejerskens dom for drab

00:34

Her kan du se dommen blive læst op.

Østre Landsret har netop omstødt byrettens dom for drab i sygeplejerskesagen. Her kan du læse deres begrundelse for det.

Et enigt nævningeting ved Østre Landsret har her til formiddag besluttet at omstøde byrettens dom over en 32-årig sygeplejerske fra Nykøbing Falster.

Hun blev oprindeligt dømt for tre drab og et enkelt drabsforsøg, men landsretten har ikke fundet det bevist, at patienterne døde af en dødelig mængde morfin og Stesolid. Derfor er sygeplejersken alene blevet dømt for drabsforsøg på de fire patienter. 

En stor del af årsagen til, at retten har omstødt dommen, er, udtalelsen fra Retslægerådet. De har nemlig sået tvivl om, at patienterne havde fået så meget morfin og Stesolid, at de døde af det. Ifølge rådet kunne patienterne også være afgået ved døden som følge af de sygdomme, de havde i forvejen. Det har landsretten taget til sig. Dog finder de det bevist, at den 32-årige sygeplejerske har givet patienterne morfin og Stesolid med henblik på at slå dem ihjel.

På Østre Landsrets hjemmeside kan man læse begrundelsen for dommen.

Retten skriver følgende: 

Landsretten har i meget væsentligt omfang tiltrådt byrettens bevisbedømmelse og begrundel­sen herfor, herunder at det er tiltalte, der har indgivet de pågældende patienter morfin og Stesolid (diazepam), og at dette ikke er sket i behandlingsmæssig eller smertelindrende henseende eller ved en fejl. Sagen har for landsretten været forelagt Retslægerådet. Ifølge Retslægerådets erklæring kan dødsårsagen for de tre afdøde patienter ikke anses for entydigt klarlagt. Landsretten har efter en samlet vurdering af de lægelige oplys­ninger og bevisførelsen i øvrigt ikke fundet fornødent sikkert grundlag for at fastslå, at de tre afdøde patienter er døde som følge af tiltaltes indgivelse af morfin og diazepam, men at den af tiltalte ind­givne mængde af morfin i hvert fald kan have været en medvirkende dødsårsag. Tiltalte er derfor frifundet for manddrab efter straffelovens § 237 i forhold til disse tre patienter.

Henset til mængden af morfin, tiltaltes kendskab til patienternes svagelige tilstand og tiltaltes sygeplejefaglige viden om virkning, dosering og farligheden af morfin, har samtlige nævninger og dommere fundet det godtgjort, at tiltalte har indset muligheden for, at de pågældende patienter ville dø som følge af hendes handlinger, og at tiltalte, da hun foretog handlingerne, har accepteret denne mulige følge. Tiltalte er derfor fundet skyldig i forsøg på manddrab, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, for så vidt angår disse tre patienter.

Nævningetinget har i øvrigt stadfæstet byrettens kendelse om skyldspørgsmålet, her­under for så vidt angår et yderligere tilfælde af forsøg på manddrab af en patient. 

Landsretten skal nu tage stilling til strafudmålingen. Klokken 13 procederer anklager og forsvarer, og så forventes der afsagt en endelig dom i morgen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App