To år efter dobbeltdrab: Forsorgshjem får nyt strakspåbud

Arbejdstilsynet har givet Saxenhøj et strakspåbud. De skal have styr på sikkerheden for medarbejderne på opholdsstedet, lyder kravet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Vold og trusler forekommer i så hyppig og voldsom grad på Forsorgshjemmet Saxenhøj, at Arbejdstilsynet vurderer, at de ansattes helbred er i fare. I en tilsynsrapport fra den 5. december vurderer Arbejdstilsynet, at de ansatte er i risiko for 'alvorlig Iegemsbeskadigelse', når de går på arbejde.

Strakspåbuddet kommer efter flere alvorlige episoder med vold og trusler, bl.a. er en ansat blevet udsat for kvælertag, og tre andre er blevet truet med en kniv. Forsorgshjemmet har tidligere fået et strakspåbud om at reducere vold og trusler om vold i 2014 efter to ansatte blev kniv-dræbt af en beboer.

Det skriver  Fagbladet FOA.

- Her har vi en arbejdsplads, hvor to medarbejdere er blevet dræbt. Det skal udløse, at sikkerheden er i top, og så ser vi alligevel et voldsomt antal trusler og en situation, hvor tre medarbejdere har været i godt og grundigt knibe. Det må simpelthen ikke ske, siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

Mere arbejde til politiet

Dennis Kristensen påpeger, at et politisk flertal med hjælp fra satspuljemidlerne vil oprette en række specialiserede socialpsykiatriske afdelinger fra 2018 med plads til 150 af de mest udadreagerende psykisk syge på bostederne. Indtil de nye pladser er oprettet, så skal Guldborgsund Kommune, der driver Saxenhøj, sørge for, at der er tilstrækkeligt med hænder til at forebygge nye, grove voldsepisoder.

- Det kommer til at koste i 2017 at holde stedet fri fra de voldsepisoder, der ultimativt kan føre til drab. Og det er ikke nok at sætte folk to og to sammen. Det kræver, der er tilstrækkeligt ansatte i den periode, siger Dennis Kristensen.

Forholdene på Saxenhøj er blevet mere pressede i løbet af efteråret. Fagbladet FOA har fået aktindsigt i politiets kørsler til forsorgshjemmet fra januar til maj 2016. Aktindsigten afslører, at der allerede her var flere episoder med knive, vold og dødstrusler.

Hospitalspsykiatrien presset

Hos talerøret for de sindslidende og deres pårørende, SIND, ser formand Knud Kristensen de mange alvorlige hændelser på forsorgshjemmet som et udtryk for, at hospitalspsykiatrien er presset.

- Der er for få sengepladser i regionspsykiatrien. Der er brug for, at patienterne kan få lov til at være indlagt så længe, de har behov for det, siger han.

Han mener, at de socialpsykiatriske afdelinger, der skal stå klar i 2018, fylder for meget i debatten og fjerner fokus fra de akutte problemer.

- Jeg synes, det er irriterende, at det hele er kommet til at handle om den nye tilbudsform, som ingen rigtigt ved, hvad er for noget, mens det lige nu halter på flere bosteder og psykiatriske afdelinger, siger Knud Kristensen.

Kommune ønsker ikke at kommentere

Hos Guldborgsund Kommune oplyser forvaltningen, at de har svaret på strakspåbuddet og ikke ønsker at kommentere sagen yderligere, før den er afsluttet hos Arbejdstilsynet.