¨

659 millioner kroner afsættes til næste etape af akutsygehus

Nykøbing F. Sygehus bliver styrket med 659,2 millioner kroner for at nå målet som akutsygehus.

Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse.

Til fase to af etableringen af akutsygehuset er der ved budgetaftalen for næste år afsat 659,2 millioner kroner til modernisering af sygehuset.

Og det glæder sygehusets direktør, Ricco Dyhr, at Nykøbing F. Sygehus nu bliver moderniseret.

- Vi tror, at det både kan fastholde det personale, vi har, men også tiltrække yderligere læger, som vi mangler. Her bliver nu sendt et signal fra regionsrådet om, at Nykøbing Falster Sygehus er kommet for at blive, de tænker, det skal være et stærkt akutsygehus for fremtiden, siger Ricco Dyhr til P4 Sjælland.

Regionsrådet skal godkende planen

Målet med moderniseringen er at styrke sygehuset som akutsygehus, at skabe tidssvarende faciliter for både patienter, pårørende og personale samt at styrke rekrutteringen og fastholde personale.

For et par år siden blev første etape af planen om at gøre Nykøbing F. Sygehus til et akutsygehus sat i gang. Her blev sygehuset udvidet med en ny akut-, intensiv – og hjerteafdeling til 232 millioner kroner.

Det skal etableres: 

  • Etablering af tunnelforbindelser af hensyn til logistik
  • Nedrivning af bygning K-P (boliger)
  • Midlertidige erstatningsboliger
  • Etablering af nye en-sengestuer i nybyggeri mod øst
  • Nybyggeri af bygning med operationsstuer og CT-scanner til Akutafdelingen
  • Ombygning/renovering af eksisterende hovedkompleks, bestående af bygning A og B, primært til ambulatorier
  • Aptering af resterende etager i nybyggeri mod øst med de nye sengepladser
  • Helikopterlandingsplads

Kilde: Region Sjælland

Se mere

Planen bliver nu indstillet til regionsrådet, som skal træffe den endelige afgørelse.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App