3F beskylder REFA for at lyve om regler

3F mener, at REFA kan sørge for, at 24 skraldemænd beholder deres job, men det mener REFA ikke, at de har lov til.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

REFAs bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen talte usandt, da han i en pressemeddelelse 27. juni udtalte, at firmaet ikke kan sikre, at 24 skraldemænd beholder deres job, når opgaven med at tømme affald overtages af et nyt firma.

Det mener 3F, der har udsendt en pressemeddelelse om sagen.

Regler forpligter ikke

24 renovationsarbejdere i Guldborgsund står til at miste deres job, fordi opgaven med at tømme affald skal sendes i udbud. Deres nuværende arbejdsgiver ønsker ikke at byde på opgaven igen, og reglerne forpligter ikke en ny arbejdsgiver til at overtage de 24 ansatte.

Det mener i hvert fald REFA og bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen, der i pressemeddelelsen fra 27. juni meldte ud, at de ikke har mulighed for at kræve, at en ny vognmand overtager medarbejderne.

Ret til at indføre klausul

3F mener, at det er løgn. Forbundets jurister har undersøgt sagen og er kommet frem til en noget anderledes vurdering.

- Poul-Henrik Pedersens udtalelse har været til vurdering i 3F’s juridiske sekretariat i København. Konklusionen herfra er, at oplysningen der er givet til pressen, og som såvel DR P4, TV2 Øst og den lokale Folketidende har videreformidlet, er konkret usand. De lokale politikere har ubetinget ret til at indføre en klausul, der beskytter de ansatte mod opsigelse ved virksomhedsoverdragelser, også selv om loven ikke i sig selv giver nogen beskyttelse, siger Thorkild Holmboe-Hay, transportansvarlig for 3F Guldborgsund.

Skal følge reglerne

Hos REFA holder Poul-Henrik Pedersen dog fast i, at de ikke kan sikre de 24 skraldemænds job.

- Jeg har fuld forståelse for, at 3F gerne vil sikre de 24 skraldemænds job. Det er dygtige medarbejdere, men vi har et ansvar for at følge reglerne, og vores juridiske rådgivere er altså nået frem til, at vi ikke må gøre andet end at opfordre en ny arbejdsgiver til at overtage de ansatte. Vi kan ikke kræve det, siger han.

Tager et ekstra tjek

Poul-Henrik Pedersen vil dog for en sikkerheds skyld bede juristerne om at gennemgå sagen endnu engang.

- Jeg har noteret mig, at 3F's jurister er uenige i det, vores jurister er nået frem til, og det er klart, at vi med den udmelding tager et ekstra tjek på, om tingene skulle forholde sig anderledes, end vores jurister er nået frem til, siger bestyrelsesformanden til TV2 ØST:

Det kan vurderes at være en alvorlig fejl fra REFA’s side, der nu koster 24 ansatte arbejdet og særligt, hvis der rent faktisk var politisk vilje til at beholde de erfarne renovationsarbejdere.

 

I Guldborgsund har den nuværende entreprenør, der beskæftiger 24 renovationsarbejdere i Guldborgsund, valgt ikke at afgive tilbud. Det betyder, at der kommer en ny vognmand, der skal indhente dagrenovation pr. 1. oktober.

Normalt er lønmodtagere beskyttet mod opsigelse når deres nuværende virksomhed overdrages til en anden arbejdsgiver[i], blot ikke renovationsarbejdere og andre ansatte i samme situation, har domstolene bestemt. Konsekvensen er, at 24 renovationsarbejdere nu opsiges selvom borgerne er glade for den service de får, arbejdsgiverne roser de ansatte, og arbejdet fortsat består og skal udføres.

 

3F Guldborgsund har længe vidst, at deres 24 medlemmer ikke var beskyttet mod opsigelse. Derfor blev der optaget forhandlinger med REFA, den fælleskommunale energiforsyningsvirksomhed. Under forhandlingerne foreslog 3F, at REFA af egen kraft kunne hjælpe de 24 ved, at stille det som en betingelse til den kommende entreprenør, at de skulle overtage de 24, med mindre der var driftsmæssige, organisatoriske eller økonomiske årsager til ikke at overtage dem. Det ville sikre langt de fleste. Men det ville REFA ikke. Efter meget omtale af sagen i medierne, udsendte REFA en pressemeddelelse, hvor de forklarer hvorf

I en pressemeddelelse udsendt 27. juni 2013 skriver tidligere borgmester, nu formand for det fælleskommunale affalds- og energiselskab (REFA), Poul Henrik Pedersen:  

 

”REFA følger EU-reglerne til punkt og prikke. Det betyder, at vi ikke har mulighed for at kræve at en ny vognmand overtager medarbejderne. ”

”REFA - og dermed også Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune, som ejer Lolland-Falsters fælleskommunale affalds- og energiselskab - kan opfordre, men har ingen mulighed for at jobsikre medarbejderne i forbindelse med licitationer som denne. Det er alene et anliggende for Folketinget og EU. ”

 

Thorkild Holmboe-Hay, transportansvarlig for 3F Guldborgsund udtaler i den anledning:

 

”Poul Henrik Pedersens udtalelse har været til vurdering i 3F’s juridiske sekretariat i København. Konklusionen herfra er, at oplysningen der er givet til pressen, og som såvel DR P4, TV2 Øst og den lokale Folketidende har videreformidlet, er konkret usand.

 

De lokale politikere har ubetinget ret til at indføre en klausul der beskytter de ansatte mod opsigelse ved virksomhedsoverdragelser, også selvom loven ikke i sig selv giver nogen beskyttelse.

 

Det fremgår både af den EU arbejdsretlige litteratur og det fremgår også af praksis fra andre kommuner.

 

Det kan vurderes at være en alvorlig fejl fra REFA’s side, der nu koster 24 ansatte arbejdet og særligt, hvis der rent faktisk var politisk vilje til at beholde de erfarne renovationsarbejdere.

 

Ifølge EU’s (og de danske) regler er der adgang til, at en kommune lader et udbud gå om, eksempelvis fordi myndigheden bliver opmærksom på, at den udbudte løsning ikke er den mest hensigtsmæssige. 3F Guldborgsund anbefaler nu REFA, at anvende denne mulighed og dermed undgå at 24 dygtige ansatte mister deres arbejde. ”