35 gratis boliger...til frøer

Byrådet har i Guldborgsund Kommune har besluttet at gøre en særlig indsats for levevilkårene for truede og sjældne frøarter.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Frøerne i Guldborgsund Kommune kan se frem til bedre vilkår. Byrådet har i kommunens naturpolitik netop besluttet at der skal gøres en særlig indsats for at forbedre levevilkårene for at truede og sjældne frøer.

- Vi tilbyder nu 35 gratis boliger fuldt møbleret..til frøer vel at mærke, lyder det muntert fra udvalgsformand for teknik- og miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Flemming Jantzen, i en pressmeddelelse.

Kommunen har søgt ekstern finansiering og fået støtte fra NaturErhverv og 15. Juni Fonden til projektet. Derfor tilbyder den lodsejere helt uden beregning at få etableret vandhuller, så de kan være med til at hjælpe nogle af de mest truede og sjældne frøer i kommunen. Det drejer sig om ”boliger” til Løvfrø, Løgfrø, Strandtudse og Grønbroget Tudse.

Krav til frøernes boliger

De 4 arter af frøer har igennem årtier været i tilbagegang på europæisk plan. Årsagen til deres tilbagegang skyldes, at vandhuller på intensivt drevne arealer ikke kan rumme arterne. Til gengæld findes de i vandhuller på ekstensive drevne arealer. Der er derfor stillet nogle krav til, hvor frøernes nye boliger kan blive etableret. Det kan kun ske på udyrkede arealer, hvor der i dag enten er planlagt eller allerede sker afgræsning.

Etableringen af vandhuller på afgræssede arealer kan også bidrage til at sikre vanding til dyrene. Det kunne for eksempel være en god ide få reetableret et udtørret kovandingshul eller nyanlæg af et vandhul for at sikre, at der er vand nok til dyrene i løbet af græsningssæsonen.

Betingelser for placering af vandhuller og hvordan man ansøger, kan du læse mere om på www.kvæk.dk.


Nyhedsoverblik