11 landsbyer får millionbevilling til at styrke bosætning

Et styrket fællesskab i lokalmiljøet skal være med til at gøre de små landsbysamfund attraktive. Turister skal opdage området og bosætte sig.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Landsbysamfundene på Falster har i en lang årrække haft trange kår. Men lokale ildsjæle nægter at lade stå til og har arbejdet for at gøre netop deres landsby attraktiv for tilflyttere og styrke det lokale fællesskab. Et stort arbejde, som netop har fået en klækkelig håndsrækning med på vejen.

I alt 11 landsbyer med tilhørende lokalsamfund har sat gang i et projekt, som med 1,5 millioner kroner i ryggen fra Guldborgsund Kommunes Landdistriktspulje skal fremme bosætning med aktive lokale fællesskaber på Midt- og Østfalster.

quote Det er et dejligt og tiltrængt skulderklap til alle de aktive borgere vi har i landsbyerne

Kirsten Høegh-Andersen, projektansvarlig, Falsters Hjerte

Projektet kalder sig for "Falsters Hjerte" – og i de næste fem år skal der skabes flere aktiviteter for alle generationer i de 11 byer. Initiativtagerne at kunne tiltrække aktive borgere og turister, som på den måde kan opdage og bosætte sig i området.

- Borgerne har engageret arbejdet med at skabe faciliteter for fællesskaber i landdistriktet, og med bevillingen viser Guldborgsund Kommune, at man netop er en kommune, der tør investere i landdistriktet – dette er vigtigt for den fremtidige udvikling, siger Kirsten Høegh-Andersen, der er projektansvarlig i bestyrelsen Falsters Hjerte.

- Det er et dejligt og tiltrængt skulderklap til alle de aktive borgere vi har i landsbyerne i Falsters Hjerte, som har deltaget i projektet: Styrk livet i Falsters Hjerte, tilføjer hun.

Med pengene skal der ske et løft af det fysiske miljø samt skabes en oplevelse af et stort fællesskab mellem de enkelte landsbyer.

- Vi skaber aktive mødesteder, hvor der er plads til socialt samvær samt mulighed for at dyrke sport og være aktive. Vi har et ønske og mål om at flere borgere bosætter sig og bliver her, og med netop dette fyrtårnsprojekt står vi endnu stærkere, siger Martin Lohse (Guldborgsundlisten), der er udvalgsformand for Kultur, Fritid og Bosætning i Guldborgsund Kommune.

Nye legepladser og mødesteder

Med den store bevilling gives der støtte til alle otte delprojekter, blandt andet legeplads og madpakkehus i Nr. Ørslev, multibane i Karleby samt trækunst og engpark i Sdr. Kirkeby.

Ifølge Guldborgsund Kommune er en fællesnævner for de i alt otte delprojekter, at der i høj grad er fokus på at skabe stærke sociale netværk og fælles mødesteder for flere generationer i en række landsbyer i området.

- Falsters Hjerte er et unikt projekt, hvor vi gør brug af de fantastiske frivillige kræfter, vi har i kommunen, tilføjer Martin Lohse.

Fra Landdistrikts- og Turismeudvalget i Guldborgsund Kommune bemærker formand Jens Erik Boesen, at "der er bred enighed om, at landsbyerne og de frivillige kræfter på Midtfalster har gjort et flot og grundigt forarbejde, der gør, at de nu kan sætte fuld skub på at realisere deres velovervejede ønsker til at skabe lokal udvikling."