¨

100 var til borgermøde om vindmølleplan

Foto: TV ØST

Foto: TV ØST

Foto: TV ØST

Foto: TV ØST

Foto: TV ØST

Foto: TV ØST

1 af 6

Guldborgsund Kommune har sendt forslag til vindmølleplan i høring. Tirsdag aften var cirka 100 borgere samlet til borgermøde i Nykøbing F.

Seks områder i Guldborgsund Kommune er udpeget som mulige vindmølleområder. Tirsdag aften var cirka 100 borgere samlet i Nykøbing F. Hallen til borgermøde om planen.

I høringsperioden er alle velkomne til at kommentere de enkelte seks områder i forslaget.

- Der var mange kommentarer til forslaget af salen. Mit indtryk var, at cirka 75 procent af tilhørerne var skeptiske overfor vindmøllerne - og gav udtryk for, at de hellere så vindmøllerne på havet. De restende var positive overfor planerne, fortæller Jørgen Jørgensen, fra Væggerløse, der var med ved mødet og har taget billederne til denne artikel.

Seks områder

De seks områder, hvor der i forslaget skal opstilles vindmøller er Skebæk, Skørringe, Maltrup Skov, Vålse, Vennerslund, Idalund.

Du kan læse "2015 Forslag til vindmølleplan" - KLIK HER 

Kommunen skriver blandt andet i høringsmaterialet om baggrunden for forslaget:

"Guldborgsund Kommune har fastsat mål for nedbringelse af CO2-udledning samt for at blive selvforsynende med vedvarende energi. Heri indgår udbygning af landvindmøller med mere effektive møller til erstatning for skrottede møller. Dertil kommer Statens mål i energiaftalen fra 2012 om 50 procent vindenergi i 2020.

Det er derfor nødvendigt at forholde sig til, hvordan de skal opfyldes. Lige nu falder produktionen af vindenergi i kommunen. De sidste større vindmøller blev opstillet i 2003, og siden er 27 nedslidte møller nedtaget. Tabet kan ikke opvejes af solenergi med de nuværende perspektiver.

Alternativt kan der opføres flere biogasanlæg og etableres biomassebaseret fjernvarme i mindre bysamfund afhængig af omkostninger, hvis udviklingen skal medføre økonomisk fremgang"

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App