¨

Nyt udspil fra S: Flere vilde naturparker og mere urørt skov

Nyt naturudspil fra Socialdemokratiet vil sørge for mere natur til danskerne. Foto: Miljø- og fødevareministeriet

Skov tæt på byerne, bedre adgangsforhold og mere vild natur. Socialdemokratiet kommer med nyt naturudspil i valgkampen.

Det er de færreste, der kan være uenige i, at natur er godt for os alle sammen. Derfor kommer socialdemokraterne med en stribe forslag til, hvordan vi kan få endnu mere af det, der er godt for os.

Et forslag er, at der skal plantes træer i nærheden på byerne, så der kan komme mere natur, der hvor der er mange mennesker.

Naturen danner rammen for mange fællesskaber

Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand

Et andet forslag er, at der skal være flere sammenhængende og vilde naturområder. Gerne op til 75.000 hektar urørt skov. Det er seks gange så meget som vi har i dag. Desuden skal der være et mere sammenhængende sti- og rutesystem i hele landet og bedre mulighed for alle til at komme ud i naturen.

- Naturen er et fælles gode. Og alle danskere skal have god adgang og lige muligheder for at bruge naturen. Uanset om man bor i byen eller på landet. Eller om man er ung eller gammel. Naturen danner rammen for mange fællesskaber – alt fra spejderne, lystfiskerne, og orienteringsløbere til børnehaverne, skoler og familier, der bruger og holder af naturen. Det skal vi værne om, siger Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Socialdemokratiets naturudspil

- 15 vilde naturparker. Vi vil etablere 15 nye vilde naturparker på statens og
kommunernes arealer. Det vil give den sammenhængende og vilde natur et massivt løft.
Samtidig vil naturparkerne understøtte naturturismen og friluftslivet i Danmark. De vilde
naturparker vil være naturreservater med store naturoplevelser, hvor der i forvejen ikke
er beboelse, hvor træer og andre planter hverken dyrkes, høstes eller fældes, og hvor der
kan udsættes forskellige større planteædere som naturforvaltere.

 

- 75.000 hektar urørt skov. En rig og mangfoldig natur giver spændende naturoplevelser.
Men desværre er vores mangfoldige natur under pres. Mange plante- og dyrearter er i
fare for at forsvinde. Derfor skal vi styrke vores natur ved at få flere sammenhængende
og vilde naturområder. Vi vil have 75.000 hektar urørt skov i Danmark. Det er en
seksdobling i forhold til i dag.
 

- Mere natur tæt på byerne. Vi vil etablere mere bynær skovrejsning, så der kommer
mere natur tæt på, hvor mange danskere bor. Mere bynær skov vil øge livskvaliteten for
de danskerne, der bor i byerne samtidig med, at det gavner vores drikkevand.

 

- Nationalt net af stier og ruter. I dag er der mange lokale stier og en del regionale ruter,
der gør naturen tilgængelig for os. Men hvis flere skal have glæde af naturen, skal de
bindes sammen på tværs af kommunegrænser i et nationalt netværk og formidles på en
let tilgængelig måde. En række lande har allerede taget initiativ til at etablere en national
infrastruktur for vandring, cykling og ridning. Schweiz har et stærkt eksempel på en
sammenhængende rekreativ infrastruktur bestående af nationale, regionale og lokale
ruter samlet på en digital platform. Et nationalt net af stier og ruter i Danmark skal være
med til at udbrede kendskabet til vores natur. Samtidig vil det styrke naturturismen og
friluftslivet i Danmark. Dansk kyst- og naturturisme har en årlig omsætning på 52
milliarder kroner, hvoraf 20,3 milliarder kommer fra udenlandske turister. Et nationalt
net af stier og ruter skal forankres i staten men laves i samarbejde med kommunerne, og
andre relevante aktører som fx VisitDenmark og Friluftsrådet.

 

- Bedre adgangsforhold. Naturen skal være for alle. Derfor er det problematisk, når
naturen spærres af for offentligheden. Det er der desværre masser af eksempler på.
Eksempelvis har man i Nordsjælland oplevet, at grundejere forsøger at inddrage
stranden. I nærheden af Esbjerg har en grundejer forsøgt at nedlægge en sti, som blev
brugt af børn til og fra skole. Vi vil gennemgå reglerne for at se, om der er mulighed for
at gøre naturen mere tilgængelig fx ved at stramme reglerne for, hvornår markveje og
naturstier kan nedlægges.
 

Se mere

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App