Tyskerne har behandlet klager i Femern-retssag - Scandlines fortsætter kampen

De mundtlige forhandlinger i retssagen om Femern-Byggeriet i Leipzig er nu afsluttet. Scandlines er dog langt fra tilfredse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Scandlines vil fortsætte med at benytte sig af sine klagemuligheder over det fremtidige Femern-byggeri.

Det oplyser Scandlines til TV2 ØST, efter den tyske domstol i Lepzig nu har behandlet de i alt syv klagepunkter, der er blevet indgivet i forbindelse med Femern-byggeriet. 

quote Det er en massiv nedgradering for os

Anette Ustrup Svendsen, kommunikationschef, Scandlines

Klagerne er indgivet af to miljøorganisationer, de tre rederier Scandlines, Stena Line og Nordö Link, Femern Kommune og en landmand. Klagepunkterne vedrører den kommende 18 kilometer lange jernbane-vejtunnel på den tyske side.

Retsforhandlingerne er foregået på syv retsmøder fra 22. september til 8. oktober.

Men selv om de mundtlige forhandlinger nu er overstået, er Scandlines langt fra tilfredse.

- Vi er ikke tilfredse med det forslag, der ligger fra Femern A/S. Det er dem, der har foreslået hvordan vejføringen skal være, både på dansk og tysk side. Imens vi på dansk side for nogle år siden via dialog med politikerne nåede til en løsning, vi kan leve med, er der en løsning på tysk side, vi ikke kan leve med, siger Anette Ustrup Svendsen, der er kommunikationschef hos Scandlines.

En prioriteret lysregulering vil ikke hjælpe lastbiler

Scandlines største anke er, at tilkørselsvejene ikke er hensigtsmæssige, fordi de har flere skarpe sving og lyskryds, og at det kan betyde et fravalg af færgeoverfarten, fordi tilgangen til færgen bliver sværere. 

- Vi vil helst, at kunden har det frie valg mellem tunnel eller færge. Men som det er nu, skal kunden over en rampe, igennem et par lyskryds og rundt i nogle sving for at komme til færgen. Det mener vi ikke er fair konkurrencebetingelser, at man nedgraderer tilgangen til den ene part, siger kommunikationschef Anette Udstrup Svendsen.

Læs også
Tysk domstol skal tage stilling til Scandlines-klage over Femern Bælt-forbindelse
Læs også
Tysk domstol skal tage stilling til Scandlines-klage over Femern Bælt-forbindelse

Scandlines er dog delvis imødekommet med et forslag om en lysregulering, der skulle prioritere færgetrafikken:

- Der er ikke nogen lysregulering i dag, men med det forslag, som Femern A/S har lavet, skal der indarbejdes lysregulering for at komme ned til færgelejet. Den direkte vej uden lysregulering går til tunnelen, forklarer Anette Ustrup Svendsen. 

- Forslaget var, at lysreguleringen skulle prioritere færgetrafikken, så den var grøn, når færgen kom. Men problemet er, at lastbiler ikke vil være begejstret for at skulle igennem lyskryds, sving og veje, der ikke er brede nok, for at komme ned til os. Det er en massiv nedgradering for os.

FAKTA: FEMERN-FORBINDELSE SKAL STÅ KLAR I 2029

Læs mere om Femern-projektet her: 

 • Forbindelsen mellem Rødby og Puttgarden vil blive en 18 kilometer lang sænketunnel med vej og jernbane. 
   
 • Forbindelsen bliver den længste sænketunnel i verden med dobbeltsporet motorvej med nødspor i hver retning - og en dobbeltsporet fuldt elektrificeret jernbane.
   
 • Tunnelen vil blive bygget med 89 betonelementer, som støbes på land og derefter sænkes ned på havbunden. 
   
 • Det vil tage ti minutter at køre i bil gennem tunnelen og syv minutter i tog.
   
 • Prisen forventes at være på 52,6 milliarder kroner for tunnelen og 9,5 milliarder kroner for vej og jernbane i Danmark. Danmark garanterer for lån, men projektet er brugerfinansieret. Der regnes i 2015-kroner.
   
 • Femern-forbindelsen skal efter planen stå klar i 2029. 
   
 • Prisen for at køre igennem tunnelen vil blive besluttet politisk før åbningen. Femern A/S regner dog med en pris omkring 500 kroner for en enkelt tur i en personbil.

Kilde: Femern A/S. 

Sagen er afgørende for byggeriets tidsplan

Hos Femern A/S er de spændte på den afgørelse, som de tyske myndigheder kommer den 3. november.

- Det betyder for os nu, at den del er færdig, og nu skal vi vente på afgørelsen 3. november.
Så vil dommerne udtale sig vedrørende de klager, siger kommunikationschef Morten Kramer Nielsen.

quote Nu har vi præsenteret vores synspunkter i Leipzig, og så er det op til dommerne at træffe en afgørelse

Morten Kramer Nielsen, kommunikationschef, Femern A/S

Sagen er afgørende for, hvornår det første spadestik på tysk side kan blive taget til den 18 kilometer lange Femern-tunnel, der skal forbinde Rødby på Lolland med Puttgarden i Tyskland.

Femern A/S vil ikke kommentere på en eventuel udskydelse af tidsplanen, og hvilken betydning den måtte have:

- Vi er først og fremmest fokuseret på, hvad dommerne kommer frem med 3. november, siger Morten Kramer Nielsen.

Scandlines kan bestride beslutningen i EU

Femern A/S har ikke mange kommentarer i forhold til de klagepunkter, der er blevet indgivet, blandt andet fra Scandlines.

- Nu har vi præsenteret vores synspunkter i Leipzig, og så er det op til dommerne at træffe en afgørelse, siger kommunikationschefen fra Femern A/S.

Femern
Læs også
Dommer sætter spørgsmålstegn ved rederis klage i Femern-sag
Femern
Læs også
Dommer sætter spørgsmålstegn ved rederis klage i Femern-sag

Hos Scandlines giver man ikke noget for forslaget om en tilpasset lysregulering:

- Det er en marginal justering for os, at lysreguleringen skal være justeret. Det hele er en massiv nedgradering af adgangen til overfarten for vores kunder.  

- Vi kan bestride den her beslutning i EU. Nu afventer vi i første omgang dommen, men er parate til at gå til EU, siger kommunikationschef, Anette Ulstrup Svendsen, Scandlines.

Dommen kommer den 3. november.