Femern-projekt truet efter nye tyske miljøkrav

Danmark har overset fredede rev i Femernbælt. Miljøministeriet i Kiel trækker i nødbremsen og kræver udbedringer af de danske planer.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den tyske byggetilladelse til den ansøgning som danske Femern A/S har afleveret, hviler på et forkert grundlag.

Strengt fredede rev på havbunden, der først blev opdaget sidste efterår, fremgår ikke af den danske byggeansøgning, som er godkendt i både Danmark og Tyskland. Den slesvig-holstenske delstatsregerings byggetilladelse tager derfor ikke højde for disse sårbare havbundsarealer, skriver den nordtyske avis SHZ på forsiden lørdag.

quote Som alle andre byggeprojekter skal også Femern-tunnellen leve op til reglerne for natur- og miljøbeskyttelse

Dorit Kuhnt, vicemiljøminister, Slesvig-Holsten

Revene ud for Puttgarden blev allerede i september sidste år opdaget af den tyske miljøorganisation NABU. I mellemtiden har Slesvig-Holstens grønne miljøminister, Jan Philipp Albrecht, indledt sin egen undersøgelse. Den er ganske vist endnu ikke afsluttet, men bekræfter NABUs fund og viser faktisk, at der er endnu flere rev på den tyske side af strækningen, skriver avisen.

Derfor trækker delstaten nu i nødbremsen og kræver udbedringer af de danske planer.

- Som alle andre byggeprojekter skal også Femern-tunnellen leve op til reglerne for natur- og miljøbeskyttelse, siger Dorit Kuhnt, der er vicemiljøminister Slesvig-Holsten.

Flere tyske klagesager

En talsmand for Femern A/S siger til SHZ, at man agter at holde fast i tidsplanen, men at man "selvfølgelig vil undersøge" de nye meldinger fra Kiel. I Tyskland er det helt almindeligt ved store projekter, at nye forhold, der kræver ny planlægning, mindst forsinker projekter et år, og ofte mere, før der foreligger en ny miljøgodkendelse.

Der kører for tiden flere tyske klagesager mod Femern Bælt-forbindelsen. Ifølge SHZ er det nu usikkert om den endelige domsforhandling, der var planlagt ved den øverste instans, forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig, til efteråret, også må udsættes.

Miljøministeriet i Kiel vurderer ifølge den tyske avis, at der er stor fare for, at domstolen vil forkaste byggetilladelsen, fordi de fredede rev er blevet oversete af både Femern A/S og de tyske miljømyndigheder.

Danmark har allerede tidligere i år provokeret de tyske modstandere af det mere end 50 milliarder kroner dyre projekt. Det skete, da transportminister Benny Engelbrecht (S) tilbage i marts sammen med Folketinget vedtog, at den danske byggestart nu for alvor går i gang fra årsskiftet.

Den danske beslutning blev truffet, inden der foreligger en afklaring af, om den tyske miljøgodkendelse godkendes af dommerne Leipzig. Ud fra en tysk praksis er det uhørt at igangsætte byggerier, før den sidste retsinstans har givet grønt lys. Nu kompliceres sagen så igen yderligere af fundet af revene, der er beskyttede af både tysk og europæisk ret.

NABU har på Youtube lagt undervandsbilleder af revene ud, som er optaget i september 2019.