Socialt botilbud får massiv kritik for dårligt arbejdsmiljø

Botilbuddet Forkanten er ramt af medarbejderflugt og har fået påbud fra Arbejdstilsynet for dårligt arbejdsmiljø.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En beboer er blevet opsagt, pårørende er blevet nægtet adgang til årsmødet, en rød smiley fra Arbejdstilsynet, skærpet opmærksomhed fra Socialtilsyn Øst og 20-25 fyringer på halvandet år.

Det er virkeligheden på beskæftigelses-, aktiverings- og boligtilbuddet Forkanten under Karisefonden, der ligger i Haslev.

Det har ført til, at både pårørende og tidligere medarbejdere har indsendt bekymringsbreve til Socialtilsynet ØST, der fører tilsyn med bostedet.

TV ØST har fået aktindsigt i en bekymringsskrivelse til Socialtilsynet ØST og til Arbejdstilsynet fra tidligere medarbejdere. De skriver, at:

”...de fortsat går med en dårlig samvittighed over, at have svigtet de unge og deres pårørende ved at forsvinde brat og uden varsel ud af deres liv”.

 I sidste ende har de kritisable forhold konsekvenser for beboerne, mener en tidligere arbejdsmiljørepræsentant fra bostedet.

- Har medarbejderne ikke et godt arbejdsmiljø, kan der ikke udføres et trygt og udviklende samarbejde med de unge og deres pårørende og øvrige netværk, siger Karin Kambskard, der er socialrådgiver og fhv. arbejdsmiljørepræsentant på Forkanten.

Men den virkelighed kan Forkantens direktør Henrik Friis ikke genkende.

Direktør af Forkanten, Henrik Friis, har ikke ønsket at udtale sig til tv, og har derfor sendt en skrivelse til TV ØST. 

Kariseorganisationen

Stor udskiftning i personalet påvirker beboerne

Forkanten er en privat institution for omkring 30 unge voksne med særlige læringsforudsætninger. Formålet er at yde hjælp til de unge beboere.

Men inden for det sidste halvandet år har pårørende, medarbejdere og Socialtilsynet ØST givet udtryk for, at der foregår en stor udskiftning i personalegruppen, som kan påvirke beboernes relationer og udvikling i en negativ retning.

quote Direktøren fyrer "nemt" og hurtigt medarbejdere, der siger ham imod, hvorved han fritstiller dem og anvender svimlende offentlige midler i fratrædelsesgodtgørelser

Karin Sørensen, socialrådgiver og tidligere arbejdsmiljørepræsentant på Forkanten

Socialtilsynet Øst førte tilsyn med Forkanten den 2. marts 2017, hvor de konstaterede, at ”den manglende stabilitet i personalegruppen i negativ grad har påvirket relationen mellem borgere og medarbejdere”.

- Vi konkluderer, at vi er særligt opmærksomme på, om der er en stor udskiftning i personalegruppen, fordi vi ved, at det kan påvirke borgernes trivsel og udvikling, siger Henriette Lindberg, tilsynschef fra Socialtilsynet ØST.

Socialtilsynet har skærpet opmærksomheden

25 fyringer på halvandet år

Inden for en periode på halvandet år er der udskiftet op imod 25 ansatte, herunder to vicedirektører, to teamledere og flere andre centrale medarbejdere. De tidligere medarbejdere skriver også, at de fortsat bliver kontaktet af unge beboere, som er bekymret over, hvem der er den næste medarbejdere, der bliver fyret.

- Det kan jeg ikke genkende. Vi har ikke en væsentlig højere gennemstrømning af medarbejdere end andre tilsvarende institutioner. Vi er også en stor organisation, siger direktør Henrik Friis.

I tilsynsrapporten fra 2017 og 2016 har Socialtilsynet Øst vurderet, ”at personalegennemstrømningen det seneste år har ligget over sammenlignelige tilbud”.

quote Det var nogle påbud, som ikke var nogle straks påbud, men nogle proces-orienterede påbud. Alle de ting har vi efterlevet og også rapporteret til Arbejdstilsynet

Henrik Friis, direktør, Forkanten og Karisefonden

- Direktøren fyrer "nemt" og hurtigt medarbejdere, der siger ham imod, hvorved han fritstiller dem og anvender svimlende offentlige midler i fratrædelsesgodtgørelser. Midler, der ellers skulle gå til pædagogiske timer til de unge, siger Karin Sørensen, tidligere arbejdsmiljørepræsentant på Forkanten.

I bekymringsskrivelsen beskriver de tidligere medarbejdere, hvordan ”centrale tillidspersoner forsvinder fra den ene dag til den anden”, og at der sammen med medarbejderne forsvinder dyrebar viden om beboerne.

Yderligere kritiserer de direktøren for at være ”sporadisk tilstede, travl, diktatorisk, utilregnelig, manipulerende og truende”.

Arbejdstilsynet har givet fem påbud

Det er ikke kun beboerne, der påtaler forholdene på Forkanten. 

Den 27. december 2017 udstedte Arbejdstilsynet en rød smiley med fem påbud til Forkanten. Påbuddene er givet inden for kategorierne ”psykisk arbejdsmiljø” og ”vold med traumatiske hændelser”.

- Det er korrekt, at vi havde besøg af Arbejdstilsynet i efteråret under et rutinepræget arbejdsbesøg, og der var nogle forhold, som Arbejdstilsynet pegede på kunne være bedre hos os omkring psykisk arbejdsmiljø, siger direktør Henrik Friis, der forsikrer, at alle påbud er efterlevet før tidsfristerne.

Arbejdstilsynet gav blandt andet påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at løse de arbejdsmiljøproblemer, der er truffet afgørelse om.

Derudover er der givet påbud om at forebygge risiko for arbejdsrelateret vold i arbejdstiden ved alenearbejde, sikre at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed samt at træffe nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp ved risiko for traumatiske hændelser.

- Det var nogle påbud, som ikke var strakspåbud, men nogle procesorienterede påbud. Alle de ting har vi efterlevet og også rapporteret til Arbejdstilsynet, siger Henrik Friis.

Arbejdstilsynet har udstedt en rød smiley med fem påbud:

Beboer til ansat: - Jeg slår dig ihjel

TV ØST har fået aktindsigt i Arbejdstilsynets dokumenter, hvori det fremgår, at de den 27. september 2017 havde en gruppesamtale med 11 ansatte på Forkanten, der fortalte, at de ofte var alene på vagt.

Her omtales en hændelse, der skete to dage før Arbejdstilsynets besøg, hvor en af de ansatte blev truet af en ung beboer i forbindelse med, at den ansatte stillede krav om, at den unge skulle tage et bad.

Den unge reagerede blandt andet med at sige "jeg slår dig ihjel". Det er den ansattes oplevelse, at havde der stået en kop eller lignende, havde den unge kastet det og måske ramt vedkommende.

De ansatte pointerede også, at de ikke kan nå at støtte beboerne i forhold til de områder, der er skrevet ind i handleplanerne fra hjemkommunerne, som at hjælpe beboerne med at købe ind, lave mad, træne indkøbsruten og lære dem selv at stå op om morgenen.

Direktør Henrik Friis hæfter sig dog ved, at kritikken kommer fra tidligere medarbejdere:

- Jeg kan ikke stå inde for, hvad afskedigede medarbejdere siger. Jeg har også medarbejdere, der udtrykker stor tilfredshed og glæde ved deres arbejde, lyder det fra direktøren.

quote Vi har løbende forsøgt at få et samarbejde med ledelsen fra Forkanten, men har ikke kunne kommet igennem til dem

Betina Baden, formand af Støtteforening For Beboere og pårørende på Bostedet Forkanten

Pårørende forment adgang til årsmøde

Betina Baden har en 23-årig autistisk datter, der bor på Forkanten. Hun fortæller til TV ØST, at hun sammen med en gruppe pårørende og forældre har forsøgt at få dialog og samarbejde op at stå med Forkantens ledelse.

- Da vi oplevede, at det blev afvist på bestyrelse- og ledelsesniveau oprettede vi en forening, der hedder for Støtteforening For Beboere og Pårørende på Bostedet Forkanten. Vi har løbende forsøgt at få et samarbejde med ledelsen fra Forkanten, men har ikke kunne kommet igennem til dem, siger Betina Baden, som er formand i foreningen.

Støtteforeningen forsøgte at komme i dialog med Forkantens og Karisefondens Ledelse ved at henvende sig skriftligt både den 19. februar og den 27. februar i år. Den 12. april indsendte de punkter til det kommende årsmøde i Karisefonden. 

Men så blev pårørendeforeningen forment adgang til årsmødet den 22. april. Til Forkantens støtteforening skriver direktør Henrik Friis på vegne af direktion og bestyrelse, at ”vi fra Karisefondens side, hverken ønsker dialog eller samarbejde med denne forening”.

- Relationsarbejde er en forudsætning for udviklingsarbejde, og derfor er det meget beklageligt, når Henrik Friis ikke samarbejder og tager imod ideer og udfordringer fra både medarbejdere, unge mennesker og deres pårørende, siger Karin Kambskard, tidligere arbejdsmiljørepræsentant på Forkanten.

Selv afviser direktøren påstanden om, at Forkantens ledelse og bestyrelse ikke ønsker dialog med de pårørende.

- Alle beboere og pårørende er velkomne, men den forening ønsker vi ikke at samarbejde med.

Formandens datter smidt ud af botilbuddet

Formanden af støtteforeningen Betina Badens 22-årige datter har siden juli 2017 boet på Forkanten, hvor hun kom til, efter hun havde boet på Kariseuddannelsen i to et halvt år.

Men i starten af maj måned fik hun at vide, at hun er opsagt fra Forkanten per 31. maj.

- Det blev hun meget berørt af. Hun blev meget ked af det og vred. Hun bor i en lejlighed sammen med tre veninder, som har kendt i flere år. Det er fantastiske relationer, de har til hinanden, siger Betina Baden.

I opsigelsesbrevet fra Henrik Friis, som TV ØST er blevet bekendt med, står der ordret, at opsigelsen ikke er begrundet i forhold omkring Amalie, men at ”Amalies mors adfærd er af en fuldstændig uacceptabel karakter”.

TV ØST har forsøgt at få kontakt til andre medlemmer fra pårørendeforeningen uden held. Ifølge formanden af foreningen, vil de ikke udtale sig, fordi de frygter for konsekvenserne af at udtale sig til pressen.

Foreningen af pårørende har indsendt to opråb til Socialtilsynet ØST, herunder et for nylig den 12. april. TV ØST har forsøgt at få aktindsigt i disse, men har fået afslag, da breve fra pårørende ikke er underlagt retten til aktindsigt.