Sejr for borgere på landet: Nu har de krav på at få målt deres spildevand

'Skal' afløser 'kan' i administrationsgrundlaget om spildevandsrensning i Faxe Kommune. Det kan være en lille sejr for borgerne på landet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den langstrakte strid om spildevandsrensningen i det åbne land i Faxe Kommune landede med et brag i aftes i byrådssalen i Haslev. To forslag udløste en maraton-debat blandt politikerne.

Fremover skal Faxe Kommune lave individuelle målinger på ejendomme i det åbne land, hvis der er tvivl om, hvorvidt en ejendom forurener. Inden kommunen stiller krav om spildevandsrensning, skal den påvise, at der faktisk er et problem. Det besluttede et flertal bestående af Venstre, Borgerlisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Konservative stemte imod.

- Det lille ord 'skal' har en meget stor betydning. I det nuværende administrationsgrundlag for håndteringen af spildevandsrensningen i det åbne land er der mulighed for at foretage sporstofundersøgelser. Men det er bare ikke sket. Derfor mener vi i Venstre, at det er nødvendigt med en præcisering. Men det er kun en undersøgelse, der skal foretages på ejendomme, hvor det giver mening at foretage sådan en undersøgelse, sagde Henrik Aakast (V), der stod bag det ene af aftenens to forslag på spildevandsområdet.

Der har de seneste år været massiv kritik af kommunens spildevandsplan. Borgere, organisationer og partier har kritiseret, at ejere af ejendomme i det åbne land får påbud om at etablere rensningsløsninger - med regninger på 80.000-100.000 - uden at kommunen har foretaget individuelle målinger på ejendommene.

quote Selv om der i nogle tilfælde virkelig var tvivl om, hvor spildevandet løb hen, og borgerne bad om at få hældt sporstoffer i septiktanken, så blev de temmelig kategorisk afvist

Eli Jacobi Nielsen (DF), formanden for Teknik- og Miljøudvalget

I det tidligere administrationsgrundlag fra februar i år var der lagt op til, at der skulle foretages sporstofundersøgelser, hvis der var tvivl om en ejendom forurenede. Men det er ikke sket i praksis. Det konstaterede også formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Eli Jacobi Nielsen (DF).

- I februar blev vi enige om at give borgerne mulighed for at få foretaget en konkret vurdering ude på deres ejendom af afløbsforholdene. For at få konstateret, om der virkelig var belæg for at udstede et påbud. Nu har vi haft seks måneder til at evaluere udviklingen. Der har været 142 ejendomme, der har ønsket at få inspiceret deres forhold. Selv om der i nogle tilfælde virkelig var tvivl om, hvor spildevandet løb hen, og borgerne bad om at få hældt sporstoffer i septiktanken, så blev de temmelig kategorisk afvist. Det er uheldigt. Derfor er det nødvendigt at skærpe administrationsgrundlaget, sagde han.

Dyrt at måle

Men socialdemokraten Finn Hansen advarede mod konsekvenserne af at ændre administrationsgrundlaget. Han forudså, at alle skatteborgerne i kommunen kunne få en ekstra-regning.

- Vi har hørt, at en enkelt sporstofundersøgelse kan koste op til 8.000-10.000 kroner. Og vi ved ikke, hvor mange ejendomme det drejer sig om. Det kan gå hen og blive meget dyrt, sagde han.

Også Ivan Lilleng (K) forudså, at forslaget kommer til at påføre kommunen en ekstraudgift.
Både Venstre og Dansk Folkeparti afviste, at undersøgelserne kommer til at koste op mod 10.000 kroner pr. styk.

- Den største post er den slamsuger, der skal ud med sporstofferne. Prisen er i omegnen af 900 kroner i timen. Og der skal typisk bruges to til fire timer til arbejdet. Det bliver et helt andet beløb end det, Finn Hansen nævner, sagde Eli Jacobi Nielsen.

Rene Tuekær (Borgerlisten) var dog stadig ikke helt tryg ved de økonomiske konsekvenser. Han fik derfor tilføjet til forslaget, at byrådet skal have en oversigt over de økonomiske konsekvenser efter tre måneder,

- Det forsvinder ikke ud i den blå luft

Eli Jacobi Nielsen stod bag aftenens andet forslag på spildevandsområdet. Han ønskede, at ejendomme, der ligger mere end 750 meter væk fra recipienten – for eksempel et vandløb – helt skulle slippe for krav om at rense spildevandet.

- Jeg læner mig op ad en rapport fra et rådgivende ingeniørfirma, der har undersøgt området for Slagelse Kommune. Analysen viser, at belastningen fra ejendomme, der ligger så langt væk fra et vandløb, ikke eksisterer, eller er meget beskeden på grund af den fortynding, der sker, sagde han.

Men administrationen havde på forhånd advaret politikerne mod at vedtage forslaget. Den vurderede, at det var i strid med lovgivningen.

Og Henrik Friis (SF) havde heller ikke meget fidus til forslaget fra Eli Jacobi Nielsen (DF).

- Min sunde fornuft siger mig, at spildevand ikke løber væk uanset, om det løber over eller under 750 meter. Det forsvinder ikke ud i den blå luft. I valgkampen sidste år var der her et hot emne. Og det lyder meget smukt det her med at sætte borgeren før systemet. Men her sætter man egoismen over lovgivningen eller egoismen over miljøhensynet. Derfor stemmer SF imod begge forslag, sagde han.

Eli Jacobi Nielsen replicerede:

- Det her handler ikke om egoisme over miljøhensyn. Det gør det absolut ikke. Det drejer sig om sund fornuft versus miljøtyranni, sagde han.

Men han fik ikke overbevist sine politiske kolleger. Kun de fire medlemmer fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliances eneste medlem stemte for forslaget. De øvrige 20 medlemmer i byrådet stemte nej.