¨

Opholdssted for unge piger lukker efter 90 år

Hylleholt Opholdssted har i 90 år været hjem for anbragte unge piger. Foto: Hylleholt opholdssted

Hylleholt Opholdssted, der ligger i Faxe Ladeplads, har i 90 år været hjemsted for unge piger, der ikke selv har haft et hjem. Men nu lukker det.

Siden 1929 har Hylleholt Opholdssted været hjem for unge piger, der har været anbragt uden for hjemmet.

Men nu kan de unge piger ikke længere bo på Hylleholt Opholdssted. For ved årsskiftet lukker opholddstedet i Faxe Ladeplads, bekræfter forstander Gitte Jensen over for TV2 ØST.

Hylleholt modtager piger i alderen 13-22 år, der eksempelvis har været udsat for seksuelle overgreb, omsorgssvigt, har tilknytningsforstyrrelse, selvskadende adfærd eller opmærksomhedsforstyrrelser.

Pigerne kan blive visiteret til en anbringelse på stedet fra kommuner landet over, som køber både kortere og længere forløb. Pigerne bor på egne værelser og har både undervisning, dagligdag og forskellige former for terapi på stedet, imens de bor der. 

Alle medarbejdere er sagt op og de piger, der bor der, skal flytte inden 1. januar. 

Lisbet Zornig: Jeg er rystet og ked af det

Lukningen har chokeret Lisbet Zornig Andersen, som har givet sin mening til kende på Facebook:

Jeg er SÅ rystet og ked af det. Hylleholt opholdssted (tidligere Hylleholt Husgerningsskole), lukker, fik jeg at vide i går. Skal jeg pege på én altafgørende faktor for mit mønsterbrud var det det sted. De fik min skolegang op på normalt niveau. De gav mig kærlighed. De gav mig selvtillid. De gav mig behandling. 

Flere borgere kommenterer på Listbeth Zornig Andersens opslag og erklærer sig enige med hende.

Min historie minder på mange måder om din Lisbeth, og det var også Hylleholt der hjalp mig på starten til at være mønsterbryder, skriver en kvinde for eksempel.

Man har vurderet fra bestyrelsens side, at det ikke er bæredygtigt på sigt

Gitte Jensen, forstander på Hylleholt Opholdssted

Hylleholt Opholdstted må lukke på grund af dårlig økonomi, og fordi de ikke får visiteret nok unge, oplyser forstanderen. Og det undrer Lisbeth Zornig Andersen.

Når hver femte ung i dag misttrives og ikke får en ungdomsuddannelse, så er der stadig brug for steder som Hylleholt. Hvad gør man i stedet i kommunerne? Hvilket andre tilbud end nogle gode år på et godt opholdssted kan ændre skæbnen på samme måde, som min blev det for mig? Som sagt.... jeg er rystet og forfærdelig ked af det.

Forstander: Lukning skyldes færre anbragte og dårlig økonomi

Gitte Jensen har været forstander siden 2002, men har arbejdet på stedet i mere end 25 år. Hun ærgrer sig også over lukningen.

- Jeg synes også, det er trist, siger hun til TV2 ØST.

Forstanderen fortæller, at den tunge beslutning er blevet truffet, fordi man har oplevet en markant nedgang i antallet af elever.

- Lige nu har vi ikke så mange – her er kun fem i øjeblikket, siger Gitte Jensen til TV2 ØST.

I flere år har de fået færre anbragte visiteret, og derfor kan de ikke få økonomien til at hænge sammen, lyder det.

- Man har vurderet fra bestyrelsens side, at det ikke er bæredygtigt på sigt. Man skal også have et fagligt drevet personale. Der skal være et uddannet personale til at tage sig af de unge piger, og vi har åbent 24 timer i døgnet, siger forstander Gitte Jensen.

Faxe Kommune: Vi anbringer ikke færre unge

Men billedet af, at der ikke bliver visiteret nok unge, kan de ikke genkende hos Faxe Kommune.

Hvis forklaringen er, at der er færre anbringende børn og unge, der anbringes i Danmark, så er det i hvertald ikke, det vi kan se i Faxe Kommune

Johnny Holst, centerchef for Familie, Social og Beskæftigelse i Faxe Kommune

- Hvis forklaringen er, at der er færre børn og unge, der anbringes i Danmark, så er det i hvertald ikke, det vi kan se i Faxe Kommune. Vi kan se, at vi skal anbringe lige så mange som tidligere. Måske endda flere, siger Johnny Holst, centerchef for Familie, Social og Beskæftigelse i Faxe Kommune. 

- Så det er ikke vores skyld, hvis opholdsstedet må lukke af en eller anden årsag.

Centerchefen understreger, at opholdsstedet ikke er kommunalt drevet, men privatejet. Det betyder derfor også, at kommunen kun har et såkaldt personrettet tilsyn. 

Det personrettede tilsyn:

  • Den anbringende kommune skal efter servicelovens § 148 føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold, når barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet – det personrettede tilsyn. Det personrettede tilsyn skal foretages minimum 2 gange årligt og gælder uanset, hvilken type anbringelsessted barnet eller den unge er anbragt på.
     
  • Det personrettede tilsyn indebærer, at kommunen skal følge op på, om den hjælp, der er iværksat, fortsat opfylder behovet hos barnet eller den unge, om anbringelsesstedet behandler det anbragte barn eller den unge hensigtsmæssigt i forhold til barnets eller den unges problemstillinger og behov, og at barnet eller den unge trives og udvikler sig positivt. Det personrettede tilsyn skal som udgangspunkt bl.a. bestå i en samtale med barnet eller den unge, der så vidt muligt gennemføres uden tilstedeværelse af personer fra anbringelsesstedet, uanset om barnet eller den unge er anbragt i en plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution.


Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Ifølge forstander på Hylleholt Opholdssted, Gitte Jensen, får opholdsstedet dog visiteret unge fra flere forskellige kommuner.

- Så er det måske lige den gruppe, vi har her. Vi er ikke udelukkende en Faxe-institution. Vi får unge fra mange forskellige kommuner, siger Gitte Jensen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App