Øget togdrift skaber frygt for sikkerhed - passagerer skal krydse togskinner

Politikerne i Faxe Kommune frygter for togpassagernes sikkerhed, når der om lidt kommer øget trafik på Haslev Station.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Gå ikke over sporet, der kommer tog. Sådan lyder det på Haslev Station, inden der ruller et tog ind på perronen.

På stationen er der ingen gangbro eller tunnel, som togpassagererne kan benytte sig af, når de skal over sporerne. Derfor frygter Teknik- og Miljøudvalget i Faxe Kommune for passagerernes sikkerhed, når der i den kommende tid passerer langt flere tog på stationen.

quote Den måde stationen fungerer på, på nuværende tidspunkt, er potientiel livsfarlig, når der kommer øget togdrift på stationen

Ole Vive (V), borgmester i Faxe Kommune

Det har fået politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i Faxe Kommune til at sende en kraftig appel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Folketingets Transportudvalg om, at noget skal gøres for at løse en potentielt livsfarlig situation på stationen.

- Vi har appelleret til Folketingets Transportudvalg for at kaste lys på problemet. Vi ønsker, at der skal komme en permanent løsning på Haslev Station, som kan optimere sikkerheden for passagererne, siger Ole Vive (V), borgmester i Faxe Kommune.

Øget togdrift på stationen

Fra 28. marts til 29. november 2020 foretager Banedanmark sporarbejde mellem Ringsted og Næstved, og trafikken lægges om fra Sydbanen til Lille Syd. Det øgede antal tog betyder, at tog fra begge sider mødes på Haslev Station.

- Den måde, stationen fungerer på på nuværende tidspunkt, er potientiel livsfarlig, når der kommer øget togdrift på stationen, siger Ole Vive. 

Ifølge en rapport lavet af Banedanmark i 2018, er begge overgange på Haslev Station i top 15 over overgange i Danmark med den højeste risiko.

Rapporten er skrevet med udgangspunkt i den togdrift, der var i 2018, og rapporten tager ikke højde for den øgede risiko, der forventeligt vil komme, når togdriften snart ændres.

Ikke første gang

Det er netop den øgede togdrift, som især vækker bekymring hos Teknik- & Miljøudvalget. 

- Vi forventer ikke, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Folketingets Transportudvalg når at gøre noget inden, sporarbejdet starter, men det er vigtigt, at vi gør alt for at gøre opmærksom på problemet, så vi kan få en løsning så hurtigt som muligt, siger Ole Vive (V), borgmester i Faxe Kommune.

Haslev Station oplevede en tilsvarende omlægning af togtrafikken i en kort periode i foråret 2019, hvor antallet af indberetninger af hændelser kategoriseret som nærved påkørsler steg.