Nyt byråd om kloakering: Der skal indføres en individuel behandling af hver sag

En ny konstituering i Faxe Kommune gør, at de vil kæmpe for nye kloakeringsregler. De vil nemlig sørge for, at det sker efter en individuel behandling.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Spildevand. Kloakering.

To ord, der kan få sindene i kog i Faxe Kommune. Men med det overstået kommunalvalg er der kommet nyt styre i kommunen.

Og dén konstituering vil arbejde på, at kommunen skal være forpligtet til at kunne bevise, at en grundejer forurener, før der skal kloakeres.

- Vi vil sikre, at der sker en individuel behandling af hver enkelt sag, så man ikke blot laver en skrivebordsafgørelse, siger Eli Jacobi Nielsen (DF).

quote Vi vil sikre, at der sker en individuel behandling af hver enkel sag

Eli Jacobi Nielsen (DF), Faxe Kommune

- Der skal ske en konkret vurdering af hver enkelt ejendoms afløbsforhold, før et påbud udstedes.

"Det er pragtfuldt"

Og meldingen fra Eli Jacobi Nielsen glæder Fair Spildevand.

- Det er simpelthen pragtfuldt, at der endelig nu kommer noget fornuftigt ind i byrådet, siger næstformanden Peter Kiær (LA). 

- Vi er hidtil ikke blevet behandlet ordentligt ude på landet. Det vil sige, det er de huse, der var ude i det åbne land, som ikke havde nogle problemer og som havde en lovlig løsning i forvejen og som ikke udlæste spildevand til vandløbene – de bliver nu endelig taget seriøst. Nu laver man en konkret vurdering og er der problemer, så skal man selvfølgelig gøre noget. Og det er pragtfuldt.

Sag fra Roskilde

Hele sagen støttes af, at der den 21. november faldt dom i en sag i Roskilde, hvor grundejer Ole Christiansen blev frikendt og derfor ikke skal opfylde kommunens påbud om forbedret spildevandsrensning.

Peter Kiær har fulgt sagen tæt.

- Vi har nu endelig fået rettens ord for, at der ikke var noget undersøgt overhovedet i hans tilfælde.

- Jeg håber, det giver evidens, at man kan sige, at det smitter af på de øvrige retskredse rundt om i landet.

quote Jeg håber, det giver evidens, at man kan sige, at det smitter af på de øvrige retskredse rundt om i landet

Peter Kiær (LA), Fair Spildevand

Det handler om retssikkerhed

Årsagen til, at Eli Jacobi Nielsen vil kæmpe for at ændre praksissen på området er et ganske simpelt princip.

Borgernes retssikerhed.

- Jeg tror, de fleste borgere har stor forståelse for, at miljøet skal beskyttes her i Danmark. Og de fleste vil heller ikke have noget imod at efterkomme et påbud, siger han.

- Men et mindstekrav på, at man har konkret dokumentation for, at den udgift man pålægger borgeren, som kan være 70 – 80.000 kroner, at den også virkelig fører til en konkret virkning. At den har en væsentlig betydning for miljøet i de pågældende vandløb.

Borgerne skal betale

Der vil være udgifter i forbindelse med de konkrete vurderinger – hvem skal betale det?

- Det vil naturligvis i første omgang være det kommunale budget, som skal finansiere det. Der ligger et interessant aspekt i det, da det er staten, der har pålagt kommunerne at administrere disse opgaver, men samtidig har ladet kommunerne om at finansiere de undersøgelser, siger Eli Jacobi Nielsen.

- Nu tror vi ikke, at det går helt så galt med den økonomiske byrde. Vi tror faktisk godt, at det kan rummes inden for det eksisterende kommunalbudget på teknik- og miljøområdet.

Men med andre ord, så er det skatteborgerne, der skal betale det. Og det ser politikeren intet problem i.

- Skat er noget, vi betaler til en fælles kasse uden at tage hensyn til, om vi hver enkelt får behov eller udnytte af det. Vi betaler for eksempel alle sammen til skoler og daginstitutioner uanset om vi har børn eller ej. Så det er en naturlig opgave for fællesskabet, siger han.