¨

Ny trussel for asketræer

Skovfoged Jesper Hvid Jørgensen må lade mange inficerede asketræer fælde. Foto: TV ØST

Danske asketræer kæmper med en svamp, som får dem til at dø. Nu kommer en ny trussel for træerne i form af en bille.

På få år er størsteparten af de europæiske og danske asketræer blevet inficeret med en svamp, som får dem til dø. Det er noget skovfoged Jesper Hvid Jørgensen i Bregentved skovdistrikt har kunnet mærke. Her har de måtte lade, hvad der svarer til 150 fodboldbaner med asketræer fælde.

- Hvis ikke vi skovede det nu, så ville det ikke være til at sælge, da svampen ødelægger træet, siger skovfoged Jesper Hvid Jørgensen.

Men katastrofen for asketræerne slutter ikke med svampeangrebet. Forskere har ifølge Berlingske nemlig opdaget, at endnu en trussel er på vej. Det er en bille, der spreder sig fra øst fra mod Europas grænser. Den bærer navnet asiatisk pragtbille, og lægger sine æg under asketræets bark, hvor laverne forpupper sig og borer sig igennem barken.

- Hvis ikke vi skovede det nu, så ville det ikke være til at sælge, da svampen ødelægger træet, siger skovfoged Jesper Hvid Jørgensen.

Ny trussel på vej

Billen er observeret vest for Moskva, hvor den hærger asketræerne. Den bevæger sig mod vest med ca. 50 km om året, og derfor skønnes det kun at være et spørgsmål om tid før den også kommer til Danmark.

Dermed ser det ud til, at de i forvejen trængte asketræer får endnu en fjende, der vil dem til livs, men spørger man skovfoged Jesper Hvid Jørgensen, så skal asken nok komme igen med tiden:

- Det er jeg overbevist om, for vi har jo set, da elmesygen kom, der sagde man også, at det var slut med elmen, men der er stadigvæk elme, og der er for mig ikke tvivl om, at det bliver det samme med asken. Når først et stort antal af asketræerne er døde, og der kommer længere mellem dem, så får biller og svampe sværere ved at sprede sig, og så vil der være nogle få træer tilbage, som er resistente, og så vil arten kunne sprede sig igen, siger han

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App