¨

Nabokommune vil blokere for kæmpevindmøller ved kommende udsigtstårn

00:32

Faxe Kommune forsøger at få ændret beslutningen om at tillade tre kæmpevindmøller ved Sparresholm Gods, da de vil tage udsigten fra det kommende udsigtstårn ved Camp Adventure. Video: EFFEKT Arkitekter / Camp Adventure

Foto: EFFEKT Arkitekter / Camp Adventure

1 af 2

Planen om at opsætte tre vindmøller ved Sparresholm Gods i Næstved Kommune bliver sparket til hjørne af nabokommunen.

Det er planen, at tre store vindmøller ved Sparresholm Gods skal producere strøm til 7.500 borgere i Næstved Kommune. En plan, som et stort set enigt byråd har sendt i høring frem til 20. august.

Men nu ser Faxe Kommune ud til at ville blokere for planerne.

På det seneste møde i Plan & Kulturudvalget i Faxe Kommune blev det vedtaget at sende en indsigelse til Næstved Kommune.

Læs også Borgmester ønsker kæmpevindmøller på Sydsjælland: - Vi skal have vedvarende energi

Årsagen er det kommende udsigtstårn i Camp Adventure ved Haslev, som skal trække en masse turister til Faxe Kommune, og hvorfra udsigten ifølge det kommunale udvalg altså vil blive skæmmet af de tre Sparresholm-møller.

Kræver ændringer

Faxe Kommune gør brug af §29b i Planloven, som giver kommunen mulighed for at komme med en 'indsigelse imod et planforslag i en nabokommune, hvis planforslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling'. 

Artiklen fortæstter under billedet.

  Foto: EFFEKT Arkitekter / Camp Adventure

  Foto: EFFEKT Arkitekter / Camp Adventure

Derfor har udvalget nu sendt et fem sider langt brev til Næstved Kommune med følgende kritikpunkter:

Til Næstved Kommune

 • Tårnprojektet er vigtigt for realiseringen af Faxe Kommunes Temaplanstrategi 2017. Udsigtstårnet vil generere nye arbejdspladser, såvel i oplevelsesparken, som i øvrige service- og overnatningsvirksomheder.
   
 • Den manglende inddragelse af Faxe Kommune inden planlægning for 150 m høje vindmøller kun 250 m fra kommunegrænsen.
   
 • De manglende illustrationer og redegørelse i VVM-redegørelsen af forholdet mellem Camp Adventures udsigtstårn og de planlagte vindmøller ved Sparresholm.
   
 • Vindmøller i et højland, mere end 100 m over havets overflade, vil blive synlige over meget store afstande.
   
 • Landskabet omkring vindmøllerne er udpeget som bevaringsværdigt i både Næstved og Faxes kommuneplaner. Vindmølleområdet beskrives i VVM-redegørelse som et "delområde" der "skalamæssigt kan bære høje tekniske anlæg". Omvendt anbefaler begge kommuneplaner, at de bevaringsværdige landskaber i øvrigt friholdes for større tekniske anlæg.
   
 • VVM-redegørelsen indeholder argumenter om, at "delområdet" kan betragtes som et herregårdslandskab – et stor skala landskab der kan bære store anlæg. Men det er ikke rimeligt at betragte et areal/ delområde med en diameter på ca. 1.000 m – omkranset af skov mod nord, øst og syd – som et storskala landskab.
   
 • I Næstved Kommunes landskabskarakteranalyse nævnes en "... flot udsigt med et langt kig mod sydvest...". Det er netop den udsigt, fra Camp Adventures udsigtstårn, som vil blive forstyrret af tre eller fire vindmøller. 

Brevet med indsigelsen fra Faxe Kommune kan få væsentlig betydning, for når indsigelsen er fremsat, kan forslaget først endeligt vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Og hvis Næstved og Faxe kommuner ikke kan blive enige, så kan sagen ende på erhvervsministerens bord. 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App