Nabokommune vil blokere for kæmpevindmøller ved kommende udsigtstårn

Planen om at opsætte tre vindmøller ved Sparresholm Gods i Næstved Kommune bliver sparket til hjørne af nabokommunen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er planen, at tre store vindmøller ved Sparresholm Gods skal producere strøm til 7.500 borgere i Næstved Kommune. En plan, som et stort set enigt byråd har sendt i høring frem til 20. august.

Men nu ser Faxe Kommune ud til at ville blokere for planerne.

På det seneste møde i Plan & Kulturudvalget i Faxe Kommune blev det vedtaget at sende en indsigelse til Næstved Kommune.

Årsagen er det kommende udsigtstårn i Camp Adventure ved Haslev, som skal trække en masse turister til Faxe Kommune, og hvorfra udsigten ifølge det kommunale udvalg altså vil blive skæmmet af de tre Sparresholm-møller.

Kræver ændringer

Faxe Kommune gør brug af §29b i Planloven, som giver kommunen mulighed for at komme med en 'indsigelse imod et planforslag i en nabokommune, hvis planforslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling'. 

Artiklen fortæstter under billedet.

 
 
Foto: EFFEKT Arkitekter / Camp Adventure
 
 
Foto: EFFEKT Arkitekter / Camp Adventure

Derfor har udvalget nu sendt et fem sider langt brev til Næstved Kommune med følgende kritikpunkter:

Til Næstved Kommune

Brevet med indsigelsen fra Faxe Kommune kan få væsentlig betydning, for når indsigelsen er fremsat, kan forslaget først endeligt vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Og hvis Næstved og Faxe kommuner ikke kan blive enige, så kan sagen ende på erhvervsministerens bord.