¨

Naboer går til kamp: Vil sætte kæp i hjulet på ny grusgrav

06:32

En stor grusgrav i Bjerrede skaber oprør blandt borgerne.

Arkiv. Foto: TV ØST

Foto: TV ØST

1 af 3

Omkring 80 naboer i Bjerrede nord for Haslev er gået sammen for at forhindre, at der bliver etableret en grusgrav i området.

- Det vil medføre en masse støj- og støvgener, det kan ikke undgås, uanset hvor meget de forsøger at begrænse omfanget, siger Finn Hansen.

Han bor 10 meter fra det sted, hvor det fremover er planen, der skal ligge en grusgrav.

For at forhindre at planerne bliver en realitet, har han og 80 andre naboer dannet en ny forening.

- Vi er klar til at gå hele vejen, og hvis det skulle komme dertil, er vi klar til at gå rettens vej, fastslår Finn Hansen, der netop er blevet valgt som formand for den nystiftede forening. 

Den nye grusgrav bliver 24 hektar stor og skal ligge her i Bjerrede. Foto: TV ØST

Udover støj- og støvgener mener naboerne ikke, at vejene i området er rustet til den tunge trafik, der vil være til og fra en grusgrav, og de frygter, at husene i området vil blive usælgelige.

- Ejendommene vil falde betragteligt, og det vil betyde, at der vil være naboer, der vil blive insolvente, og det tager man ikke hensyn til i sådan en proces, og det synes vi ikke er rimeligt, siger Finn Hansen.

Grusgrav er uundgåelig

Nymølle Stenindustri A/S, der sammen med ejeren af jorden, står for at skulle etablere den nye grusgrav, kan godt forstå, at naboerne ikke jubler over udsigten til en grusgrav i baghaven. 

- Vi ved godt, at i de år vi graver, der er det måske ikke så sjovt at være nabo til, men det er jo kun de direkte naboer, der bliver berørt af det, resten mærker det jo ikke, siger den administrerende direktør Ole Nørklit.

Området i Bjerrede er af Region Sjælland blevet udpeget til graveområde og er en del af regionens råstofplan, og ifølge Ole Nørklit er en grusgrav i området derfor uundgåelig.

Vi graver gruset, der hvor det er i Danmark, og det er ikke et spørgsmål om, hvor det bliver gravet, men hvornår det bliver gravet

Ole Nørklit, administrerende direktør, Nymølle Stenindustri A/S

- Naboerne kan ikke stoppe planerne, vi graver gruset, der hvor det er i Danmark, og det er ikke et spørgsmål om, hvor det bliver gravet, men hvornår det bliver gravet, fastslår han.

Nabomøde skal skabe dialog

I et forsøg på at gå i dialog med naboerne har Nymølle Stenindustri indkaldt dem til et møde mandag aften.

Nye graveområder i Region Sjællands råstofplan

Regionsrådet har udpeget 25 nye områder, hvor der i fremtiden kan indvindes sand, grus, sten og kalk. Områderne ligger i følgende kommuner:
 • Faxe Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Lolland Kommune
 • Næstved Kommune
 • Sorø Kommune
 • Stevns Kommune
 • Vordingborg Kommune

- Vi vil appellere til, at vi har en positiv dialog, så vi kan sørge for at gøre det så lempeligt for borgerne som muligt, men det kræver et samarbejde med hinanden, og at de ikke tror, at de kan stoppe det, for så længe, de tror det, så er vores erfaring, at det ikke er muligt at etablere en konstruktiv dialog, siger Ole Nørklit.

Til gengæld forsikrer han naboerne om, at når de er færdige med at grave i området, vil de lave et rekreativt område til gavn for naturlivet.

Læs også Regionsrådet vedtager en ny råstofplan: Naboerne er frustreret

- I dag er det jo en flad mark, der bliver brugt til landbrug, men når vi efterlader det, vil der være søer, små vandhuller og områder til salamandere og små frø, så det vil blive en kuperet natur med et mere rigt dyreliv, end der er i dag, siger han.

Håber at planerne droppes

Men den melding beroliger ikke den kommende nabo til grusgraven Finn Hansen. Han håber, at Region Sjælland vil lytte til beboerne i området og stoppe alle planerne on en grusgrav.

- Vi håber og forventer at høringssvarene vil få dem til at droppe planerne, fastslår han.

Der er høringsfrist den 25. april. På baggrund af høringssvarene skal regionen udforme en gravetilladelse. Når den ligger klar, vil den blive sendt i høring, og først herefter kan gravearbejdet begynde.

Nymølle Stenindustri A/S håber, at kunne begynde at etablere en grusgrav i området lige efter sommerferien.

Fakta

 • Grusgraven skal være 24 hektar stor med mulighed for udvidelse
 • Der skal udvindes omkring 250.000 m3 grus om året
 • Der vil blive gravet i cirka 6-8 år
 • Bagefter vil området blive omdannet til et rekreativt område
 • Ønsker man at indsende bemærkninger i forbindelse med høringen, kan man indsende sine bemærkninger til naturmiljo@regionsjaelland.dk (mrk. sagsnr. 15/00104 råstofvinding Bjerredevej 22) før 25. april.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App