Minister giver nyt håb for kæmpe solcellepark ved gods

En stor solcellepark ved godset Jomfruens Egede nord for Faxe er tilbage på tegnebrættet, efter planen ellers blev skudt ned sidste år.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En stor solcellepark, der kan levere strøm til det, der svarer til 40.000 husstandes elforbrug - og samtidig kan beskytte et drikkevandsområde nær Faxe.

Sådan lød byggeplanerne ved Jomfruens Egede for nogle år siden, hvor ejeren Joachim Moltke ønskede at opføre en 180 hektar stor solcelle-park på jorde nær godset.

Planerne blev skudt ned af Erhvervsstyrelsen sidste år, men er igen aktuelle med en ny melding fra indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), der vil gøre klimahensyn til et af formålene med planloven. 

Derfor åbnes der også op for, at byggerier af solcelleparker og opsætning af vindmøller også vil kunne lade sig gøre i landskaber, der ellers er beskyttet.

- I bund og grund ser jeg solceller som endnu en afgrøde. Jeg har de korte afgrøder som for eksempel hvede, som jeg kan bruge på en mark. Og de lange som for eksempel at plante bøgeskov. Men det her er noget, som jeg kan sætte på marken, og som i måske 30 år kan give rigtig god mening, siger Joachim Moltke, der ud over at eje Jomfruens Egede også ejer Lystrup Gods, der ligeledes ligger i Faxe Kommune.

Anlægget, der i størrelse svarer til 250 fodboldbaner, vurderes at kunne levere 157 millioner kilowatt-timer strøm om året, svarende til forbruget i 40.000 parcelhuse.

Solcellerne skal anlægges på nogle flade marker vest for selve herregården i retning mod Faxe. Anlægget skal fuldstændig skjules af et plantebælte, der skal være mindst seks meter bredt. Mellem solcellerne skulle der gå græssende dyr - eksempelvis får.

Opgav aldrig park

Det kom som en overraskelse, at Erhvervsstyrelsen sidste år skød planerne om solcelleparken ned.

Selvom politikerne i kommunen måske ikke elskede planerne, så var de positivt afventende, og kommunen var langt inde i planerne med at lave en ny lokalplan i området.

- Det var bare en super ærgerlig proces dengang. Der var virkelig brugt mange kræfter og mange penge på at lave planerne - også fra kommunen og dens embedsfolk. Og så var det ærgerligt, når styrelsen på den måde kom og sagde, at det ikke passede med deres holdning. Det oplevede jeg som svært, siger han.

Planerne faldt, fordi solcellerne ligger i et 'særligt bevaringsværdigt landskab' - et herregårdslandskab.

Ejeren af godset Jomfruens Egede vil bygge en stor solcellepark nær den gamle herregaard.
Ejeren af godset Jomfruens Egede vil bygge en stor solcellepark nær den gamle herregaard. Foto: Skraafoto.dk, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Joachim Moltke understreger, at der faktisk var gjort meget for at skjule udsigten til solcellerne i lokalplanen. At det kunne lade sig gøre var nogle af årsagerne til, at man havde udvalgt netop de marker.

Solcelleparken lå placeret mellem landsbyerne Frenderup og Atterup nær Faxe på marker omgivet af fredskov og kunne således let skjules med et plantebælte på de flade marker, mens de forskellige udkigspunkter i området kunne skjules.

- Jeg syntes, det var en ærgerlig begrundelse at opgive parken. De sagde, at det var et problem, at man kan se langt i området, og at det er et herregårdslandskab. Men det var kun solceller, som jeg ikke måtte sætte i marken. Ville jeg plante piletræer, så var det i orden, siger han.

Dengang skrev Joachim Moltke til både Bolig- og Klima -, Energi - og Forsyningsministeriet for at få hjælp i sagen. Og det var den henvendelse, som et år efter gav bonus. Det skete, da bolig- og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen henvendte sig for selv at se på området og planerne. 

- Danmark er i en særlig situation, hvor vi mangler energi. Og her kan projekter som dette gøre en stor forskel, siger Joachim Moltke. 

Den nye udmelding betyder, at planerne om et solcelleanlæg ved Jomfruens Egede nu igen er på tegnebrættet.  

- Jeg vil vente på, at reglerne rent faktisk bliver ændret. Men når det sker, så er jeg indstillet på, at det skal gå så hurtigt som muligt. Jeg har aldrig rigtig droppet planerne om den solcellepark, så jeg er klar på at prøve igen. Selvfølgelig handler det også om min egen økonomi i projektet - men det er klart, at der også er en betydelig offentlig interesse i at få det til at producere energi, siger han.

Han kan dog ikke her og nu sige, at planerne ikke skal justeres lidt, nu hvor der er gået længere tid.

- Hvis det bliver aktuelt at ændre planerne, så er det nok mest på den tekniske side. Der sker jo en rivende udvikling, som måske gør, at nogle ting med nyere teknik skal gøres lidt anderledes. Men det er de samme marker, der er i spil, siger han.

Solcelleanlægget skal efter planen ligge ovenpå et område, der vurderes som værende et område med særlige drikkevandsinteresser - og en del ligger i et område, hvor der er et såkaldt nitratfølsomt indvindingsopland. Håbet er derfor også, solcelleparken kan virke beskyttende overfor grundvandet, da der fremover hverken skal gødskes eller sprøjtes på området.

Jomfruens Egede er en af de ældre herregårde på Sjælland. Den kan spores helt tilbage til 1346, hvor en af Valdemar Atterdags stormænd boede på gården. 

Dens særlige navn stammer fra tre ugifte kvinder af den gamle adelsslægt Bille, der ejede gården mellem 1548 og 1608.


Nyhedsoverblik