Kraftig blæst kan få iltsvind til at forsvinde

Hvis iltsvindet i Faxe og Hjelm Bugt ikke går væk hurtigt, kan det betyde, at dyrelivet forsvinder. Kun en kraftig blæst kan rette op på situationen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Miljøstyrelsen laver rutinemæssigt målinger i vores farvande for blandt andet at se, hvor stort iltindholdet i vandet er. Og ved den sidste måling i starten af august, har det vist sig, at det ser skidt ud to steder her i regionen.

quote Kraftig blæst fra vest eller nordvest, er løsningen

Harley Bundgaard Madsen, kontorchef i Miljøstyrelsen.

- Vi har ved bunden i Faxe Bugt og i Hjelm Bugt ved Møn målt meget lave iltkoncentrationer - under to milligram per liter. Og under to milligram per liter er grænsen for, hvornår vi kalder det kraftigt iltsvind, fortæller Harley Bundgaard Madsen, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Føden forsvinder

Fladfiskene, der lever på bunden forsvinder fra området, når der er iltsvind. I en kort periode kan de snegle og muslinger, der er føde for fiskene, godt overleve et iltsvind. Men hvis det strækker sig over længere tid, er det mere drastisk.

- Det betyder, det kan gå ud over dyrelivet. Det betyder, at det fødegrundlag, der er i området for levende fisk, vil forsvinde, forklarer Harley Bundgaard Madsen. 

quote Det betyder, det kan gå ud over dyrelivet

Harley Bundgaard Madsen, kontorchef, Miljøstyrelsen

Og han fortsætter med at forklare, hvad der forårsager iltsvindet:

- Den varme sommer kan være med til, at vi får en større algeproduktion i de øvre vandmasser. Når de alger dør, synker de ned og går i forrådnelse i bundvandet.

Kraftig blæst er løsningen

For at komme iltsvindet til livs, skal der en ændring i vejrforholdene til. Det er nemlig kun en kraftig blæst, der kan få iltniveauet op igen.

- Der skal noget blæst til. Det er den eneste måde, vi på kort sigt kan få rettet op på situationen. Så kraftig blæst fra vest eller nordvest er løsningen. Det der sker, når vi får kraftige storme er, at vi får rørt rundt i vandmasserne. I vandet i overfladen er der fortsat meget ilt, og den blæst vil kunne sætte gang i nogle strømninger, så det iltrige overfladevand bliver blandet ned i bundlaget. Og dermed kan vi få bedre iltforhold i bundlaget, forklarer kontorchefen.

Badning fortsat i orden

Den varme sommer betyder, at der er mange gæster på badestrandene. Og ifølge Harley Bundgaard Madsen kan de trygt bade videre. Iltsvind og badning har ikke noget med hinanden at gøre.

- Iltsvind hænger ikke rigtig sammen med badning. For badning er på relativt lavt vand, så det er sjældent, at vi i de områder, hvor man bader, ser iltsvind. For man bader som regel også der, hvor der er frisk vand, siger Harley Bundgaard Madsen.

Når først Miljøstyrelsen har opdaget et område, hvor der er iltsvind, vil der jævnligt blive taget prøver for at se, hvordan det går.