Gods risikerer at få fredet privat skov på grund af hasselmus

En privat skov under Gisselfeld Kloster kan blive fredet mod ejernes vilje. Det kan resultere i tabt drift og ejendomsværdi for 20 millioner kroner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Godsforvalter Jens Risom på Gisselfeld Kloster forstår det ikke.

Gennem hundredvis af år har det sydsjællandske gods mellem Haslev og Rønnede passet deres private skov Denderup Vænge med flere truede dyrearter for at sikre en høj biodiversitet.

quote Det er efter min opfattelse utilstedeligt

Jens Risom, godsforvalter på Gisselfeld Kloster

Men nu risikerer godset at få frataget skoven mod dets vilje.

Fordi Denderup Vænge er så velbevaret, mener Danmarks Naturfredningsforening nemlig, at skoven bør fredes.

- Det har jeg det rigtig skidt med. Jeg synes, et fredningsforslag på et område, der er velforvaltet, er et ubegrundet fredningsforslag, siger Jens Risom.

Jens Risom, Godsforvalter på Gisselfeld Kloster.
Jens Risom, Godsforvalter på Gisselfeld Kloster. Foto: Tina Mortensen TV2 ØST

Hvis skoven bliver fredet, mister godset retten til at bruge skoven, og det giver ifølge Danmarks Naturfredningsforening god mening.

- Netop fordi Gisselfeld har passet rigtig godt på den skov, er den i høj grad bevaringsværdig, siger Henriette Gaborit, der er næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Næstved.

Læs også
Fredet hasselmus får egen bro ved nyt anlæg
Læs også
Fredet hasselmus får egen bro ved nyt anlæg

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at Gisselfeld Kloster står til erstatning på 2,5 millioner kroner, hvis fredningen går igennem.

Selv skønner godset med et værditab på mellem 12 og 20 millioner kroner for tabt drift og ejendomsværdi.

Risikerer at miste 300 hektar privat skov

Det er Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Faxe, der har foreslået fredningen af den privatejet skov.

250 hektar af skoven ligger i Faxe Kommune, mens 50 hektar ligger i Næstved Kommune. Derfor er naturfredningsforeningens afdeling i Næstved gået med i fredningsforslaget.

Der kan ifølge naturfredningsforeningen gå flere år, før der kommer en afgørelse i fredningssagen.
Der kan ifølge naturfredningsforeningen gå flere år, før der kommer en afgørelse i fredningssagen. Foto: Tina Mortensen TV2 ØST

Lige nu behandles sagen af de øverste instanser i Danmarks Naturfredningsforening og afventer en afgørelse fra Fredningsnævnet.

- Det er sådan, fredninger er, og det er ikke os, der freder det. Det er Fredningsnævnet, der tager stilling til, om det er værd at bevare, siger Henriette Gaborit og fortsætter:

Læs også
Fredet naturområde oversvømmet - pludselig var der kajakker på marken
Læs også
Fredet naturområde oversvømmet - pludselig var der kajakker på marken

- Og den store artsrigdom, der er, er jo netop ved at sikre for fremtiden. Der er flagermuse, der er hasselmus, som er rødlistede, og beskyttede arter, og dem skal vi virkelig passe på.

Jens Risom mener dog, at det er på tide med et opgør med Danmarks Naturfredningsforenings mulighed for at frede privat ejendom.

- Hvis myndighederne kommer og siger, at de er interesserede i at lave en fredning eller aftale, så er vi altid åbne for den diskussion. Det var vi gjort mange gange, men at en privat organisation kan gøre det, finder jeg faktisk forældet, siger han.

Kommuner splittede i skovstrid

Gisselfeld Kloster får ifølge Berlingske medhold af Faxe Kommune.

Kommunen ønskede ikke at bakke op om fredningsforslaget og udtalte i et høringssvar, at skovdriften lever op til kommunens planlov og skovlov. 

- Vi driver vores skovdistrikt med en PEFC-certificering (tilladelse for virksomheder til at sælge certificeret træ, red.), og det indebærer til dels, at vi har områder, der er udlagt til biodiversitet og dels en årlig kontrol, hvor nogen ser os over skulderen og ser, om vi passer det ordentligt, siger Jens Risom.

Henriette Gaborit, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Næstved.
Henriette Gaborit, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Næstved. Foto: Tina Mortensen TV2 ØST

Til gengæld får Danmarks Naturfredningsforening opbakning fra Næstved Kommune, når det gælder de 50 hektar, der ligger indenfor Næstveds kommunegrænse.

- Ved at gå med, så har man en mulighed for at få indflydelse på, hvad der kommer til at være i forslaget. Derfor besluttede man i teknisk udvalg sidste år, at Næstved Kommune skulle indgå i samarbejdet med at udarbejde det fredningsforslag, siger Jens Bach, der er centerchef for Teknik og Miljø i Næstved Kommune.

Læs også
Fredning kan smide John-Eriks kvæg ud af naturskønt område
Læs også
Fredning kan smide John-Eriks kvæg ud af naturskønt område

Nu er det op til Fredningsnævnet at beslutte, hvem der får det afgørende mandat på den private grund.

- Det er en tinglyst fredning på vores ejendom, som vil løbe i al evighed, og det er efter min opfattelse utilstedeligt, når stedet ikke er truet, siger Jens Risom.

Netop fordi Denderup Vænge er så velbevaret, mener Danmarks Naturfredningsforening nemlig, at skoven bør fredes.
Netop fordi Denderup Vænge er så velbevaret, mener Danmarks Naturfredningsforening nemlig, at skoven bør fredes. Foto: Tina Mortensen TV2 ØST

Hos Danmarks Naturfredningsforening har man svært ved at forstå frustrationen fra godset.

- Ikke andet end frustrationen over noget, der er mit, og den forstår jeg dybest set nok ikke alligevel, siger Henriette Gaborit. 

Der kan ifølge naturfredningsforeningen gå flere år, før der kommer en afgørelse i fredningssagen.


Nyhedsoverblik