¨

Flagermus kan ødelægge plan om vindmøller

Foto: TV ØST

Danmarks sjældneste flagermus er fundet på Østsjælland. Derfor skal det nu atter undersøges, om der må opføres vindmøller i området.

Helle Lindner Nielsens hus ligger 1 kilometer fra den mark, hvor Bregentved Gods vil opføre fem eller seks kæmpevindmøller.

-          Jamen jeg er rigtig glad nu. Jeg synes, at det er på tide, at det er den lille mand, der vinder. Eller i det her tilfælde er det den lille flagermus, siger Helle Lindner Nielsen.

Flagermus gemte sig på loftet

Det er flagermusen på billedet, der er årsagen til, at planen om at opføre vindmøller skal revurderes. Billedet af taget af en beboer på Skrosbjegvej, som fandt flagermusen i sin lade. Den bredørede flagermus er en af de sjældneste flagermus i Danmark, og da Danmark har forpligtet sig til at beskytte arten, kan det være problematisk at opføre vindmøller i området, fordi flagermus tiltrækkes og falder døde om i nærkontakt med vindmøller.

-          Det betyder, at de har en særlig beskyttelse, og Danmark har tilsluttet sig det habitatdirektiv, og derfor er vi forpligtet til at sikre de arter. Og når man så ved, at flagermus og vindmøller kan være i konflikt med hinanden, så skal man undersøge det, siger Thomas W. Johansen, der er naturkonsulent, og som har undersøgt området omkring Skrosbjerg nærmere og fundet frem til, at den bredørede flagermus lever i området.

Undersøges igen

Det var et snævert flertal i Faxe Byråd, der sidste år besluttede at give grønt lys til vindmøllerne, men nu er det altså op til Naturklagenævnet at afgøre, hvorvidt møllerne må opføres eller ej.

-          Der er ligesom tre muligheder. De kan sige: Så går det ikke med projektet, eller de kan sige, at det er i orden alligevel, eller også kan de sige: Undersøg det nærmere. Det er det, vi forholder os til. Ikke andet. Den politiske proces er slut, siger Ivan Lilleeng, der er konservativt byrådsmedlem i Faxe og formand for Teknik og Miljø. 

02:18 Luk video

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App