Flagermus kan bremse vindmølleprojekt

Bregentved Gods' planer om kæmpevindmøller kan blive bremset af, at området er rigt på forskellige arter flagermus.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Flagermus kan ende med at bremse planerne om kæmpevindmøller mellem Turebylille og Skrosbjerg i Faxe og Stevns Kommuner. Det skriver Sjællandske.

Det er Bregentved Gods, der står bag projektet, men nu er der klaget over den VVM-redegørelse, der er lavet forud for planerne. 2 undersøgelser foretaget uafhængigt at hinanden voser, at området huser adskillige flagermus, og at der er flere forskellige arter samlet - nogle af dem sjældne.

- Området er meget rigt på flagermus, og artsdiversiteten er meget høj. Forekomsten af bredøret flagermus er særlig imponerende. Det har længe været kendt, at arten er fundet ved Vallø Slot. Siden er arten også registreret flere steder i Stevns Kommune. At bredøret flagermus forekommer på alle detektorplaceringer både sommer og efterår viser, at området huser en betragtelig bestand. Bredøret flagermus er en sjælden art, der betragtes som værende en af de sjældneste i Europa, siger naturkonsulent Thomas W. Johansen.

Første melding: Flagermusene bliver ikke berørt

Det er på baggund af hans målinger og målinger foretaget af Hans J. Baagøe fra Statens Naturhistoriske Museum, at der er blevet klaget over projektet.

Allerede i januar sidste år var problematikken omkring flagermus oppe at vende, men i den oprindelige VVM-redegørelse blev det slået fast, at den bredørede flagermus sjædent bevæger sig mere end 1 kilometer væk sit tilholdssted, og derfor ville den ikke blive påvirket af vindmøllerne.

Den påstand maner både Thomas W Johansen og Hans J. Baagøe nu i jorden. Med kæmpevindmøller i området risikerer man, at flagermusene flyver ind i vingerne og bliver dræbt.