¨

Fjernede spærring af å: Nu springer fiskene

Sådan ser det ud, når man måler bestanden af fisk i vandløbene. Foto: Faxe Kommune

Da man fjernede spærringen af Faxe å ved Blåbæk Mølle gav det startskuddet til et stort boom i bestanden af havørreder.

En række små initiativer udført af frivillige i samarbejde med Faxe Kommune har betydet et boom i bestanden af havørreder i Faxe Å, Lilleå og Vivede Mølleå. Det oplyser Faxe Kommune.

Særligt i Faxe Å, hvor man har fjernet en barriere ved Blåbæk Mølle har målinger vist en stor stigning i bestanden, faktisk er antallet af fiskeyngel blevet femdoblet.

Det er foreningen PIV – Pionerer i Vandløbspleje - der tager sig af den frivillige del af indsatsen i vandløbene.

Ud over at fjerne spærringer, så har man samtidig også anlagt gydebanker og lave skjul til fiskene.

Den øgede fiskebestand kan komme til at spille en rolle for fiskeriet i havet omkring åerne. Her satser man nemlig p åen stigning i mængden af rekreativt fiskeri.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App