Faxe bevarer politi lidt endnu

Borgerne i Faxe har den seneste tid kæmpet for at beholde deres lokale politi. Det får de nu lov til resten af året, mens kampen i Rønnede er tabt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Borgerne i Faxe får lov at beholde deres lokale politit. I hvert fald lidt endnu. Til gengæld mister indbyggerne i Rønnede deres landbetjent, når politiet i Faxe Kommune til sommer bliver samlet i Haslev.

I dag betjenes Faxe Kommune fra 2 nærpolitistationer i henholdsvis Haslev og Faxe og en landbetjent i Rønnede. Fremover skal hele kommunen betjenes af nærpolitiet i Haslev. Efter aftale med Faxe Kommune vil nærpolitiet dog også råde over et lokale på det gamle rådhus i Faxe, hvor nærpolitiet kan aftale at mødes med anmeldere, sigtede, vidner og andre borgere i området, som har behov for at komme i kontakt med det lokale politi.

Samme ordning i Faxe året ud

Borgerne i Faxe har ellers med den lokale avis Faxebugten i spidsen kæmpet for at beholde både lokalpolitiet i Faxe og landbetjenten i Rønnede, men det ønske bliver kun delvist imødekommet.

Fra borgerne i Faxe er der imidlertid udtrykt et stærkt ønske om, at politiet fortsat har en fast åbningstid i Faxe. For at imødekomme dette ønske er det besluttet, at der fortsat året ud vil være en uændret og fast åbningstid i Faxe, hvor borgerne kan komme i personlig kontakt med nærpolitiet. Ordningen vil blive evalueret ved årets udgang, hvor der på baggrund af antallet og karakteren af henvendelserne i ekspeditionen vil blive taget stilling til, om der stadig skal holdes åbent.

Det bemærkes, at datoen for nedlæggelsen af landpolitiet i Rønnede endnu ikke er fastsat, står der i politiet meddelelse.

Sund fornuft

Sammenlægningen af politiet i området sker for at skabe bedre rammer for den politimæssige betjening af Faxe Kommune og for at styrke den præventive indsats og SSP-samarbejdet med kommunen. Samtidig bliver de politimæssige kompetencer, der skal til for at løse nærpolitiets mange forskelligartede opgaver, samlet et sted, lyder det.

-  Vi mener, at samlingen af nærpolitiet i Faxe Kommune er sund fornuft. Vi koncentrerer kompetencerne og styrker den præventive indsats. Og vi kommer selvfølgelig stadig - og lige så hurtigt som hidtil, når borgerne akut har brug for os, udtaler politidirektør Lene Frank.

Sammenlægningen sker, fordi det har vist sig, at antallet af henvendelser i ekspeditionerne er faldet drastisk. Det skyldes blandt andet, at en lang række af de opgaver, som politiet tidligere har varetaget, er overgået til kommunerne og Skat. Samtidig har borgerne fået øgede muligheder for at betjene sig selv telefonisk og digitalt.