30 skal fyres på Fakse Sygehus

30 medarbejdere på Fakse Sygehus skal fyres. Dermed er de første afskedigelser på Region Sjællands sygehuse en realitet, og det kommer altså til at ramme medarbejderne i Faxe, hvor sygehuset er planlagt så godt som lukket inden årets udgang.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- I dag orienterer vi sygehusets personale om, at cirka 10 medarbejdere beholder jobbet og skal blive på sygehuset og varetage nogle af de få opgaver, der vil være tilbage. Eksempelvis i tilknytning til garantiklinikken. Derudover vil cirka 15 ansatte blive tilbudt ansættelse på Køge Sygehus eller andre steder i organisationen. Tilbage er der cirka 30 medarbejder, som vil blive varslet afskediget, fortæller Jens Andersen, administrerende direktør i Region Sjælland til Dagbladet.

Hvilke medarbejdere, der får prikket og hvem, der tilbydes flytning, bliver vurderet i løbet af de kommende uger.

- Dem der vil blive varslet afskediget vil vi samtidig tilbyde at blive meldt ind i en jobbank, siger Jens Andersen.

Jobbanken skal være et sted, hvor regionen så hurtigt kan finde en ledig medarbejder, hvis der skulle bliver brug for det.

Fyringerne og flytningerne sker som et led i udmøntningen af både den vedtagne sygehusplan og økonomiplan, hvor der skal spares 350 millioner kroner.

- Vi har hele tiden sagt, at vi så vidt muligt vil undgå fyringer, men på baggrund af økonomiplanen er det altså ikke noget, vi kan undgå helt, siger Jens Andersen.

Det indgår i sygehusplanen, at aktiviteterne på Fakse Sygehus skal flyttes til Køge Sygehus ved udgangen af 2010, men der vil altså være nogle få ting tilbage som eksempelvis røntgenopgaver og garantiklinikken, der først skal flyttes senere. 

Fyringerne på Fakse Sygehus er de første konkrete udmeldinger om nedskæringer på regionens sygehuse, og Jens Andersen kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad der kommer til at ske af yderligere afskedigelser på regionens sygehuse den næste tid.