Tørke kan tage livet af truede padder og hasselmus

Flere dyrearter, der i forvejen har det hårdt i den danske natur, er ifølge biolog i fare for at forsvinde.

Tema: Den lange sommer-tørke i 2018
uniE095 Mere om tema
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mens hvepse, fluer og myrer stortrives i sommervarmen, er der andre arter, som lider under mangel på vand og føde.

Det er padder som for eksempel grønbroget tudse samt hasselmus og birkemus.

Problemet er, at det er arter, der i forvejen er presset og i fare for at uddø.

- Vi frygter, at nogle af vores rødlistede arter forsvinder fra isolerede lokaliteter, siger biolog Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening.

quote Hvis arterne forsvinder fra de isolerede lokaliteter, hvor de lever, så bliver det meget svært at få dem tilbage igen

Bo Håkansson, biolog, Danmarks Naturfredningsforening

Vandhuller tørrer ud 

Der er 2262 plante- og dyrearter i Danmark, som er i fare for at uddø, og som er kommet på en såkaldt rødliste.

Tørken rammer specielt de arter, der har svært ved at bevæge sig over store afstande for at finde vand og føde.

- Vandhuller tørrer ud, eller også falder vandstanden så meget, at fuglene kan plukke haletudserne og æde dem.

- Og hasselmus, der holder til i skov og krat, lider under, at der også mangler vilde bær i tørken, siger Bo Håkansson.

Biologen vurderer, at tørken vil gøre et alvorligt indhug i bestanden af de truede smådyr.

Og det kan blive næsten umuligt at genoprette bestandene, vurderer han. 

- Hvis arterne forsvinder fra de isolerede lokaliteter, hvor de lever, så bliver det meget svært at få dem tilbage igen, siger Bo Håkansson.

Stil vand frem til dyrene 

Selv om de truede arter ikke typisk holder til i villahaverne, er det en god idé at stille skåle med vand frem til havens dyr.

- Det vil være en stor hjælp for eksempelvis pindsvin, der også har det hårdt i tørken, siger Bo Håkansson.

I det åbne land er der også flere landmænd, der gør en indsats for at genskabe tidligere vandhuller. Det nyder dyrene også godt af, understreger Bo Håkansson.

Kan tørken og varmen måske give grobund for nye, mere varmetolerante arter i Danmark?

- Med klimaforandringerne vil vi nok se flere arter fra Sydeuropa komme til Danmark, for eksempel gnaveren havesyvsover. Mens nogle af vores hjemlige arter vil blive fortrængt mod nord.

- Men lige nu er det stort set alle arter, der bliver ramt af tørken, og det er svært at få øje på noget positivt ved det, siger Bo Håkansson.