¨

Regionen skal redde liv: 2.000 førstehjælpere skal nu findes

Anne-Margrethe Larsen er førstehjælpsinstruktør hos Dansk Folkehjælp og instruerer førstehjælpere.

En ny kampagne, Danmark Redder Liv, vil finde minimum 2.000 førstehjælpere, som skal sikre, at folk med hjertestop, får hurtigere hjælp.

- Det er bedre at gøre noget end ingenting. 

Ordene er Anne-Margrethe Larsens. Hun er førstehjælpsinstruktør hos Dansk Folkehjælp og instruerer førstehjælpere.

For der skal netop nu findes 2.000 frivillige førstehjælpere i Region Sjælland inden den 28. oktober. Det sker som led i kampagnen Danmark Redder Liv, som er oprettet af Dansk Folkehjælp, Region Sjælland og FirstAed. Og det er i samarbejde med TV ØST, Folketidende Gruppen, Sjællandske Medier og P4 Sjælland, at de 2.000 førstehjælpere skal findes.

For os på TV ØST er det en helt grundlæggende værdi at bidrage til et styrket fællesskab her i vores region

Jesper Friis, chefredaktør hos TV ØST

Førstehjælperne skal sikre, at folk, der får hjertestop, får hurtig hjælp. Chancen for overlevelse bliver nemlig reduceret med ti procent for hvert minut, der går. Derfor skal førstehjælperne kunne nå frem, så personen med hjertestop hurtigst muligt får livreddende hjerte-lungeredning, så flere overlever.

- Det er et ønske, som vi har arbejdet med i rigtig mange år, siger Klaus Nørlem, der er generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

- At der er flere mennesker i civilsamfundet, som har førstehjælpskompetencer, og som kan hjælpe, når folk bliver alvorligt syge.

Tilmeld dig her.

Hvad skal en førstehjælper?

Når du melder dig som førstehjælper, får du et førstehjælpskursus.

I det øjeblik, der sker et hjertestop, og der bliver ringet 1-1-2, vil vagtchefen tilkalde de ni første førstehjælpere, som er tættest på hændelsesforløbet. Der bliver herefter udvalgt tre, som vil få tilsendt adressen på hændelsesstedet og rutevejledning.

Førstehjælperne får derefter tildelt nogle roller. Én sendes ud for at yde førstehjælp. En anden sendes ud til den nærmest tilgængelige hjertestarter, og den tredje sendes også ud til hændelsesstedet for at vise vej og hjælpe med førstehjælpen.  

Derfor jagter TV ØST 2.000 frivillige

TV ØST har valgt at gå ind i kampagnen og i jagten på at finde 2.000 frivillige førstehjælpere i Region Sjælland.

- For os på TV ØST er det en helt grundlæggende værdi at bidrage til et styrket fællesskab her i vores region, siger chefredaktør Jesper Friis.

- Vi holder sammen, og gør hvad vi kan for at hjælpe hinanden. Og at kunne redde sin nabos liv er jo den ultimative håndsrækning. Derfor synes vi, at det var en god idé at være med til at understøtte jagten på førstehjælpere sammen med Dansk Folkehjælp og Region Sjælland.

Udover de 2.000 frivillige ønsker Danmark Redder Liv også at skaffe 150 klynger, som kan være organisationer, lokalsamfund og andre grupper, der kan rykke ud, hvis uheldet er ude.

Tilmeld en klynge her.

Ny teknologi skal redde liv

Førstehjælperne skal indstille en app på deres smartphones. Det er ved hjælp af app’en, at førstehjælperne får besked, hvis en person i nærheden har fået hjertestop.

Via app’en får førstehjælperen besked om, hvilken rolle personen har. Om vedkommende skal give førstehjælp, hente hjertestarter eller hjælpe til med hjerte-lungeredningen på hændelsesstedet.

Hjertestop i tal:

Hvert år får 3.500 personer hjertestop uden for sygehuset.

Ambulancen når frem, efter 8,18 minutter i Region Sjælland. For hvert minut, der går, er chancen for overlevelse reduceret med ti procent.

Antallet af overlevende efter at have hjertestop er steget fra knap 150 personer i 2002 til 500 i 2014, og det skyldes blandt andet, at flere får hjerte-lungeredning, før ambulancen ankommer.

I 2002 var det 19 procent, der fik førstehjælp, mens det i 2014 var oppe på 66 procent.
Gives der ikke førstehjælp, når en person får et hjertestop, overlever én ud af 30. Gives der derimod livreddende førstehjælp, overlever én ud af otte.  

72 procent af alle hjertestop sker i eget hjem. Antallet af overlevende for denne målgruppe er kun steget fra tre procent til syv procent over 12 år, hvorimod antallet af overlevende i offentligt rum er steget fra syv procent til 24 procent.

Selvom antallet af offentlige hjertestartere i det offentlige rum er mangedoblet de seneste år, er der kun sket en stigning i antallet af tilfælde, hvor der anvendes hjertestarter før ambulanceankomst fra 1,2 procent i 2002 til 3,6 procent i 2014.

​​​​
Kilde: Dansk Hjertestopregister, redderliv.dk
Se mere

- Vi uddanner en ressource og udnytter en ny teknologi. Vi bliver en integreret del af redningskæden og det gør, at vi sandsynligvis kan hjælpe hurtigere og flere overlever et hjertestop, siger Klaus Nørlem.

Spørger man Anne-Margrethe Larsen, så har førstehjælpere en essentiel betydning for at redde menneskeliv.

- Bare det, at vi gør noget inden for de første minutter - det er det vigtige, siger hun.

- Det er bare at komme i gang. 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App