¨

Her er alt, hvad du skal vide om førstehjælpere

Overvejer du at blive førstehjælper, men er i tvivl om, hvad det helst præcist indebærer, så kan du finde svarene på dine spørgsmål her.

En ny kampagne vil finde 2.000 frivillige førstehjælpere. 

De 2.000 frivillige førstehjælpere skal være med til at sikre, at flere overlever hjertestop - og flere overlever uden mén. 

Målet er nemlig, at førstehjælperne skal være på hændelsesstedet før ambulancen og derfor være i stand til at give livreddende hjerte-lungeredning hurtigst muligt. 

Men er du i tvivl om, hvad det helt præcist vil sige at være førstehjælper, så finder du svarene på dine spørgsmål herunder: 

Danmark Redder Liv:

Hvordan bliver jeg førstehjælper?
For at blive førstehjælper skal du udfylde tilmeldingsformularen. Hvis du ikke opfylder kriterierne for at blive førstehjælper, kan du læse mere og tilmelde dig et førstehjælpskursus her.
Når formularen er modtaget og optagelseskriterierne er opfyldt, får du tilsendt en frivilligaftale, ligesom der bliver indhentet en børneattest, hvorefter du vil blive godkendt. Du vil dernæst få tilsendt en sms med link til app’en, som du skal downloade.

Hvornår og hvor tit står jeg til rådighed?
Som udgangspunkt står du til rådighed 24 timer i døgnet, men du kan til hver en tid manuelt melde dig ud og ind af systemet. Det vil sige, at hvis du ikke har mulighed for at stå til rådighed, kan du melde dig ud på app'en. 

Hvor tit kan jeg blive kaldt ud?
I Region Sjælland er der i øjeblikket omkring 800 udkald om året. Der kan være lang tid imellem, at netop du bliver kaldt ud. Det betyder, at der ikke har været tilfælde med hjertestop, hvor du har været tættest på geografisk. Da det ved hjertestop er minutterne, som tæller, er det vigtigt, at så mange førstehjælpere som muligt er tilknyttet regionens udkaldssystem, så der kan være hjælp fremme på ganske få minutter. 

Hvordan foregår udkaldet?
I det øjeblik, hvor der sker et hjertestop, og der bliver ringet 1-1-2, vil vagtcentralen tilkalde de ni førstehjælpere, som er tættest på hændelsesstedet. De tre, som reagerer hurtigst, vil få sendt adressen på hændelsesstedet samt rutevejledning. Derefter vil de få tildelt nedenstående roller.
Én førstehjælper sendes af sted til hændelsesstedet for at yde hjerte-lungeredning, en sendes til nærmest tilgængelige hjertestarter, og den sidste sendes også til hændelsesstedet for at vise vej eller hjælpe med hjerte-lungeredning.

Hvad kaldes jeg ud til?
Førstehjælperne sendes til 112-udkald, som den sundhedsfaglige visitator vurderer er hjertestop eller meget hurtigt kan udvikle sig til hjertestop. Det er:
  • Hjertestop, hvor genoplivning er relevant
  • Bevidstløse, hvor den sundhedsfaglige visitator er i alvorlig tvivl om, hvorvidt der er vejrtrækning, fremmedlegeme i luftvejen og svært påvirket vejrtrækning
  • Anafylaktisk shock
  • Hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning (udløst af allergi, insektstik mm).

Hvilken hjælp får jeg fra professionelle, når jeg rykker ud?
Når du bliver aktiveret som førstehjælper, så vil AMK Vagtcentralen altid sende en ambulance og/eller en akutlægehelikopter af sted. Så der vil altid komme reddere til at tage over, når du bliver udkaldt som førstehjælper.

Hvordan indstiller jeg app’en?
Via linket her kan du få en grundig vejledning til, hvordan du indstiller og bruger app’en som førstehjælper.

Hvem kan jeg tale med om en hændelse?
Når du som frivillig har ydet førstehjælp ved 112-udkald, kan der være behov for at drøfte oplevelsen med de øvrige førstehjælpere, som var involveret i udkaldet.
Hvis du som frivillig har en lokal kontaktperson, som er med til at organisere Danmark Redder Liv, så er der også mulighed for at kontakte denne for at drøfte udkaldet igennem.
I yderste konsekvens kan du som førstehjælpere have behov for egentlig debriefing efter et udkald. Du kan i så fald kontakte Falck Healthcare døgnet rundt.
I tidsrummet 18.00-08.00 samt weekender og helligdage kan der alene ydes bistand til akut opståede voldsomme hændelser. Falck Healthcares Rådgivningscenter har tlf. 70 10 20 12. Ved opkald henvises til aftale mellem Dansk Folkehjælp og Falck Healthcare.


Kilde: Redderliv.dk

Danmark Redder Liv

Kampagnen, Danmark Redder Liv, er stiftet af Dansk Folkehjælp, Region Sjælland og FirstAed.

I samarbejde med TV ØST, Folketidende Gruppen, Sjællandske Medier og P4 Sjælland er målet at finde 2.000 frivillige førstehjælpere inden den 28. oktober. 

Tilmeld dig her. 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App