Trods genåbning: Smitteniveauet er fortsat meget lavt

Den seneste uge er der registreret en stigning i smittetrykket, men der er store usikkerheder i beregningerne. Sundhedsstyrelsen vurderer dog stadig smitteniveauet for meget lavt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den seneste uge er der registreret en stigning i smittetrykket, men der er store usikkerheder i beregningerne.

Smittetrykket med coronavirus i Danmark er steget og er senest opgjort til 1,0.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en rapport.

Den 2. juni blev smittetrykket estimeret til at være 0,7, men har stabiliseret sig omkring 1,0, lyder det i rapporten.

Der er dog usikkerheder beregnet med beregningerne af smittetrykket.

Datasættet, der indgår i beregningerne, er så lille, at der er en øget usikkerhed i tallet.

Det betyder også, at selv få nyindlæggelser kan få smittetrykket til at bevæge sig over 1,0.

Viser hvor vi er i epidemien

Smittetrykket beregnes ud fra antal nyindlæggelser. Man har valgt at regne ud fra indlæggelser, fordi det vurderes at være mindre påvirket af ændringer af, hvor mange og hvem man tester.

Smittetrykket er et udtryk for, hvor mange andre, en person smittet med coronavirus i gennemsnit smitter.

Ligger smittetrykket på 1,0 er det udtryk for, at en person med coronavirus i gennemsnit smitter en anden person.

1,0 er den kritiske grænse for smittetrykket. Ligger det under, er det udtryk for, at epidemien aftager.

Ligger det over, er det udtryk for, at epidemien accelererer.

Forventet stigning

Smittetrykket er en af de indikatorer, myndighederne holder øje med i forbindelse med genåbningen af Danmark

Det var forventet, at smittetrykket kunne stige i forbindelse med genåbningen.

I den samlede risikovurdering i rapporten fra Sundhedsstyrelsen lyder det dog, at smitteniveauet i Danmark generelt er meget lavt.

Smittetrykket har flere gange været genstand for debat.

Tidligere er det kommet frem, at beregninger af smittetrykket i starten af epidemien har vist sig at være for høje og er blevet nedjusteret, efter at man har fået ny og mere præcis data.