Problematisk virtuel undervisning får debat om gymnasiale eksamener til at blusse op

Borgerforslag om at aflyse alle eksamener i gymnasiet har på få dage opnået stor støtte. I Vordingborg mener elevrådsformand og rektor ikke, det er vejen at gå.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er ikke rimeligt, at de nuværende afgangselever på landets gymnasier skal til mundtlige eksamen i samtlige fag, da meget af undervisningen i år er foregået virtuelt, hvilket har sænket det faglige niveau og hæmmet elevernes motivation.

Sådan lyder det i et borgerforslag fra en gruppe københavnske skoleelever, som konkret vil have eksamen afskaffet i fagniveauerne B og C.

Borgerforslaget blev oprettet 4. januar og har på få dage opnået stor tilslutning med tæt på 40.000 støtter. Det har også nået børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) bord, som på Facebook slår fast, at regeringen har elevernes situation i baghovedet, når den træffer beslutning om sommerens eksaminer.

På Vordingborg Gymnasium kan elevrådsformand Sean Neerup Mulvihill nikke genkendende til udfordringerne med den virtuelle undervisning.

- De af mine medstuderende, der har musik, har en problematik omkring, at det er svært at lave musikalske numre og spille sammen med hinanden, når man gør det virtuelt. Det samme gør sig gældende i de naturvidenskabelige fag, fordi vi ikke kan lave forsøgene, men at læreren i stedet skal lave forsøget for os.

- Idræt er også en kæmpe problematik, for hvordan laver man alsidig idrætsundervisning virtuelt? Man kan sende eleverne ud at løbe en tur eller lave armbøjninger, men det lærer vi jo ikke noget af. Vi får rørt os, men det er også det, siger han.

Sean Mulvihill har tidligere foreslået, at eleverne har deres årskarakterer i de enkelte fag med til sommerens eksamener som en slags gardering - og at det vil være den, der gælder, hvis karakteren til sommer bliver dårligere. Omvendt vil sommereksamens karakter gælde, hvis den er bedre end årskarakteren.

Han kan sagtens forstå tanken bag borgerforslaget fra de københavnske elever, men har ikke støttet det. Det skyldes, at han hellere ser, at beslutningen træffes via dialogens vej.

- Jeg synes ikke bare, man skal droppe eksamener, for vi er i en dannelsesproces, og derfor bliver vi nødt til at lære, hvordan vi gør tingene på en ordentlig måde, siger han.

Rektor: Musik og kemi egner sig dårligt til virtuel eksamen

Samme melding kommer fra rektor på Vordingborg Gymnasium Jakob Stubgaard.

- Man skal huske at tænke på, at mange af eleverne ikke var til eksamen sidste sommer, så hvis eksamen i år bliver aflyst, vil der komme en studenterårgang, som stort set ikke har været til eksamen. Det er ikke specielt hensigtsmæssigt.

I stedet er rektoren i stil med Sean Mulvihill fortaler for en kortlægning af, hvilke fag der egner sig dårligere end andre til en virtuel eksamen.

- Det kunne eksempelvis være musik, hvor det vil være svært at sidde og spille hjemme på værelset, eller kemi, hvor det kan være svært at lave forsøg ude i køkkenet. Og så er der andre fag, hvor eksamenen ville kunne gennemføres stort set som normalt.

Rektor på Vordingborg Gymnasium Jakob Stubgaard er fortaler for en kortlægning af, hvilke fag der egner sig dårligere end andre til en virtuel eksamen.
Rektor på Vordingborg Gymnasium Jakob Stubgaard er fortaler for en kortlægning af, hvilke fag der egner sig dårligere end andre til en virtuel eksamen.

Danske Gymnasiers Sammenslutning støtter borgerforslaget og håber, at politikerne lytter.

- Det, vi helst ser, er en model som den i sommer, hvor det kun er to skriftlige eksamener og et mundtligt forsvar af SRP (studieretningsprojekt, red.), eleverne skal til eksamen i, og at skoleåret så samtidig forlænges med en måned i stedet for læseferien, hvor der er mulighed for at indhente det, man ikke har fået lært ordentligt med virtuel undervisning, og få sluttet et meget mærkeligt skoleår godt af sammen med sine klassekammerater, siger forkvinde Ingrid Kjærgaard.

Det har ikke været muligt for TV2 ØST. at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Når et borgerforslag 50.000 støtter, kan det blive fremsat som et beslutningsforslag i Folketinget.