Novo og Lundbeck donerer 80 millioner til kamp mod corona

Pengene skal blandt andet gå til forskningsprojekter og sociale tiltag under krisen med coronavirus i Danmark.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

To danske fonde har besluttet at donere millioner til indsatsen mod coronavirus i Danmark.

Der er tale om Novo Nordisk Fonden samt Lundbeckfonden. Fondene vil hver især afsætte henholdsvis 50 millioner kroner og 30 millioner kroner.

Pengene skal gå til forskningsprojekter, oplysende tiltag og sociale tiltag, i håb om at de kan bidrage til at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af virussets spredning i Danmark.

- Vi står over for meget alvorlige sundhedsmæssige udfordringer.

- Vi håber, at vi med dette initiativ kan være med til at støtte op om håndteringen af effekterne af Covid-19-situationen i Danmark til gavn for både enkeltpersoner og for samfundet som helhed, siger Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, i en pressemeddelelse.

Bag Lundbeckfonden står medicinalkoncernen Lundbeck, der blandt andet har en fabrik Odsherred. Fonden donerer nu 30 millioner til at bekæmpe corona.
Bag Lundbeckfonden står medicinalkoncernen Lundbeck, der blandt andet har en fabrik Odsherred. Fonden donerer nu 30 millioner til at bekæmpe corona.

Helt ekstraordinær og akut situation

I Lundbeckfonden ønsker man ligeledes at støtte op om indsatsen mod coronavirus. Her begrunder man det med, at samfundet befinder sig i "en helt ekstraordinær og akut situation".

- I Lundbeckfondens optik er tilvejebringelse af ny viden, så vi kan handle på et oplyst grundlag, altafgørende.

- Og det afspejler sig i vores tilgang til Covid-19-pandemien, siger Lene Skole, administrerende direktør i Lundbeckfonden, i en pressemeddelelse.

Til daglig er Lundbeckfondens fokus især målrettet forskning i hjernesygdomme. Det er nu udvidet til også at gælde forskningsprojekter om Covid-19.

Novo Nordisk har en stor produktion i Kalundborg. Det er blandt andet overskuddet derfra, der nu skal hjælpe i coronakampen.
Novo Nordisk har en stor produktion i Kalundborg. Det er blandt andet overskuddet derfra, der nu skal hjælpe i coronakampen. Foto: Novo Nordisk

Støtte til dansk forskning

Det er personer, som er tilknyttet danske universiteter og hospitaler, der kan søge om fondsstøtte. Men også kommuner, patientforeninger, tænketanke og lignende kan søge, oplyses det.

Hos Lundbeckfonden kan der eksempelvis søges om støtte til videnskabelige projekter, der har et patientfokus.

Derudover kan der være tale om projekter, der tester nye behandlinger, teknikker eller forebyggende tiltag.

Også sociale tiltag kan modtage støtte. Det kan for eksempel være for at imødekomme særlige sundhedsmæssige behov hos udsatte grupper under coronakrisen, skriver Novo Nordisk Fonden.

For begge fonde er det essentielt, at projekterne får umiddelbar effekt i den akutte situation. Derfor skal de kunne igangsættes med det samme, skriver fondene.

Projekter kan ansøge om op mod fem millioner kroner til et projekt.