84 procent af togpersonalet oplever konflikter: Passagerer nægter at bære mundbind

Det skaber stor frustration blandt personalet i den kollektive trafik, at de intet kan stille op mod passagerer, der provokerer og nægter at bruge mundbind.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kravet om mundbind i den kollektive trafik har været gældende siden den 22. august. Men selvom størstedelen af passagererne i den offentlige transport indordner sig efter reglerne, så er der stadig en gruppe, der nægter at efterleve kravet.

Det skaber stor frustration blandt togpersonalet og buschauffører, der ingen mulighed har for at håndhæve reglerne.

Mette Frederiksen
Læs også
Nye restriktioner: Mundbind overalt og forsamlingsforbud sænkes til 10 personer
Mette Frederiksen
Læs også
Nye restriktioner: Mundbind overalt og forsamlingsforbud sænkes til 10 personer

quote Vi oplever alle nogen, som ikke overholder det her, og som ikke vil følge henstillingerne

Mikkel Channo Jessen, fællestillidsrepræsentant for togpersonalet i DSB

En intern undersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund viser, at hele 84 procent af togpersonalet har oplevet konflikt med passagerer, der ikke vil bære mundbind i toget.

- Vi oplever alle nogen, som ikke overholder det her, og som ikke vil følge henstillingerne, og det skaber konflikter - men vi er bare ikke rustet til at tage de konflikter. Vi kan kun appellere til, at folk skal udvise samfundssind, fortæller Mikkel Channo Jessen, der er fællestillidsrepræsentant for togpersonalet i DSB.

Artiklen fortsætter under billedet.

Selvom størstedelen af passagererne i den offentlige transport indordner sig efter reglerne om at bære mundbind, så er der stadig en gruppe, der nægter at efterleve kravet.
Selvom størstedelen af passagererne i den offentlige transport indordner sig efter reglerne om at bære mundbind, så er der stadig en gruppe, der nægter at efterleve kravet. Foto: Kevin Rasmussen - TV2 ØST

Undersøgelsen blev foretaget i uge 40 og fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø efter indførelse af krav om mundbind blandt passagerer i den kollektive trafik. Den viser yderligere, at 70 procent af togpersonalet mener, at kravet om mundbind har forøget konfliktniveauet i togene, og at 36 procent mener, at antallet af mundbindsnægtere er stigende.

- Folk har efterhånden fundet ud af, at de bare kan sige, at de har problemer med at trække vejret, så de ikke skal gå med mundbind. Og i sådanne situationer trækker vi os, for vi vil ikke stå og diskutere med folk, om de er syge eller ej, fortæller Mikkel Channo Jessen.

Undersøgelsen er foretaget blandt 350 tilfældige medlemmer af Dansk Jernbaneforbund, der er rekrutteret via nyhedsbreve og sociale medier.

Undersøgelsens konklusioner

•70 % oplever, at kravet om mundbind har forøget konfliktniveauet


•84 % af togpersonalet har oplevet konflikt med passagerer, der ikke vil bære mundbind i toget


•58 % af togpersonalet har oplevet konflikt med andre passagerer, fordi en passager ikke ville bære mundbind


•65 % af alle medlemmer har oplevet konflikter på perron eller station med mundbindsnægtere


•36 % af alle medlemmer har oplevet konflikter på perron eller station med andre passagere, fordi en passager ikke vil bære mundbind


•36 % oplever at antallet af mundbindsnægtere stiger


•71 % tror et officielt skilt, der fortæller, at man er undtaget fra mundbindskravet og andre skal holde afstand vil kunne reducere antallet af konflikter


•57 % tror at bøder for ikke at bruge mundbind kan reducere antallet af konflikter


 

Kilde: Dansk Jernbaneforbund
 

Buschauffører oplever samme tendens

Blandt buschaufførerne er oplevelsen nogenlunde den samme som hos togpersonalet i DSB.  

Søren Brostrøm
Læs også
Brostrøm forsvarer brug af mundbind: Vi har dokumentation
Søren Brostrøm
Læs også
Brostrøm forsvarer brug af mundbind: Vi har dokumentation

Mark Toft, der er tillidsrepræsentant i DitoBus Linjetrafik i Præstø, fortæller, at det er et billede, han kan genkende, men understreger, at det er en lille gruppe, der skaber konflikterne.  

- Jeg har haft kontakt til mine kollegatillidsfolk her på Sydsjælland og Møn, og der har været episoder hvor folk har reageret negativt, når man henstiller til, at der skal bruges mundbind. Der har også været enkelte episoder, hvor chaufføren er blevet nødt til at tilkalde politiet, så de kan overtage.

quote Der har også været enkelte episoder, hvor chaufføren er blevet nødt til at tilkalde politiet, så de kan overtage

Mikkel Channo Jessen, fællestillidsrepræsentant for togpersonalet i DSB

Ifølge Mark Toft udmønter konflikterne sig ikke nødvendigvis i højlydte konfrontationer mellem chaufførerne og passagererne. Det er oftere en provokerende adfærd, hvor passagererne ikke gør det, som chaufføren henstiller til.

- Der var eksempelvis en, der blev bedt om at sætte sig bagest i bussen, fordi han nægtede at tage mundbind på, og så satte han sig i stedet allerforrest lige bag chaufføren. Det var jo ret ubehageligt for den pågældende chauffør, fortæller Mark Toft.   

Ønsker flere redskaber

Det store problem for buschaufførerne og togpersonalet er, at de ikke har mulighed for at håndhæve reglerne omkring brug af mundbind. Siger folk eksempelvis, at de ikke kan trække vejret, så kan personalet intet stille op.

- Der er nogen, som gør det i ren provokation. Det eneste tidspunkt, hvor vi kan gøre noget, er i de situationer, hvor folk siger, at de ikke vil gå med mundbind. Så kan vi tilkalde politiet og i enkelte tilfælde har vedkommende så fået en bøde for det, fortæller Mikkel Channo Jessen.

Både bus- og togpersonalet efterspørger redskaber til at kunne håndhæve kontrollen med brug af mundbind på i den kollektive trafik. Grafik: Lonni Haugaard
Både bus- og togpersonalet efterspørger redskaber til at kunne håndhæve kontrollen med brug af mundbind på i den kollektive trafik. Grafik: Lonni Haugaard

Dansk Jernbaneforbund har derfor tidligere været ude og foreslå, at passagerer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan bære mundbind, får en form for lægeerklæring, de kan vise, når de skal anvende offentlig transport.

- Vi synes, at der skulle være en ordning, hvor man blev godkendt af sin læge, som man så kunne vise via en app eller et lille kort eller lignende. Det skal vise, at man er fritaget, uden at der står noget nærmere om den lægelige årsag, fortæller Mikkel Channo Jessen.

Det ville ifølge Mikkel Channo Jessen være en god løsning for alle parter. 

- Jeg har haft passagerer, som har siddet med deres astmamedicin på bordet og vist mig det, for at forsikre mig om, at det er fint, at netop de ikke har mundbind på. Det ville en lægeerklæring kunne gøre op med, siger han.

Både bus- og togpersonalet håber altså på, at der snart kommer en mere effektiv måde at kontrollere brugen af mundbind på i den kollektive trafik.

- Indtil da kan vi ikke gøre andet end at henstille. Men jeg ved, at der er nogen af mine kollegaer, som er rigtig trætte af at få et beskidt svar, siger han.