¨

Nu lukker Danmark grænserne den næste måned

00:34

Klokken 12 lukkede de danske grænser - blandt andet her i Rødbyhavn. Video: Frederik Thorup - TV2 ØST

Da klokken passerede 12, lukkede Danmark for udlændinge uden et "anerkendelsesværdigt formål".

Det er nu lørdag den 14. marts, og klokken har passeret 12. Det betyder, at de danske grænser er lukket for alle, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Det vil sige, at Danmark er lukket land land for udlændinge, der vil besøge Danmark som turister eller for at foretage almindelige familiebesøg.

Vi har haft fuld kontrol i forhold til de personbiler, der er indrejst - både de danske og udenlandske biler

Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

I Rødbyhavn ankom den første færge kort efter kl. 12:00, og her har man lavet tre rækker til køretøjerne, der kommer med færgen. Der er én række til køretøjer med varer, én række til danske statsborgere og én række til udlændinge. I alt var der 27 køretøjer med den første færge, hvoraf 17 var lastbiler.

- Det første træk er gået rigtig fint. Vi har haft fuld kontrol i forhold til de personbiler, der er indrejst - både de danske og udenlandske biler, og det er vi for at sikre, at udenlandske personer uden et anerkendelsesværdigt forhold indrejser i landet, siger Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Folk med et 'anerkendelsesværdigt formål' må passere

Hvis udenlandske borgere bliver afvist ved grænsen, bliver deres sag først behandlet af politiet, hvorefter de sendes tilbage med færgen. Svenskere, som passerer igennem Danmark på vej til Tyskland, har lov at køre igennem, men får besked på ikke at gøre ophold i Danmark undervejs. Det samme gælder, hvis man kører til Sverige.

- Hvis man på nuværende tidspunkt har et anerkendelsesværdigt formål i Sverige, så vurderer vi det i situationen. Hvis man får lov til at køre igennem, er det med instruktionen om, at man kører direkte igennem Danmark, og vi forventer at alle forstår alvoren og følger det, siger Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Hvad betyder et 'anerkendelsesværdigt forhold' helt præcist?

- Et anerkendelsesværdigt forhold betyder, at hvis du kommer hertil som udlænding, kan du kommer hertil, hvis du har en særlig jobmæssig funktion eller en af dine nære pårørende er alvorligt syg eller ligger terminalt. Men det beror jo på en konkret vurdering. Alt sammen er noget, vi har talt indgående med personalet om, siger politiinspektør Kim Kliver.

Det betyder grænselukningen

Hvornår og hvor længe?

 • Grænsen lukker fra lørdag 14. marts klokken 12.00.
 • Grænsen vil være lukket frem til 13. april.

Hvad betyder det?

 • Alle turister og udlændinge skal bevise, at de har en gyldig grund til at besøge Danmark.
 • Alle danskere kan altid komme ind. Det gælder også udlændinge, der arbejder, skal levere varer eller besøge alvorligt syge slægtninge. Et almindeligt familiebesøg er ikke et anerkendelsesværdigt formål.
 • Fødevarer og medicin kan komme ind i landet, da godstransport ikke vil være omfattet af forbuddet.
 • Fokus vil primært være på Tyskland og Sverige – i mindre grad Norge.
 • Der vil være hel eller delvis lukning af nogle fly-, færge- og togruter.
 • Danskere, som er bosat i udlandet må gerne blive, men danskere på ferie opfordres til at komme hjem nu.

Hvordan vil det se ud?

 • Forsvaret og politiet vil være til stede ved grænserne. Fuld kontrol forventes om et par dage.
 • Der forventes bilkøer ved grænserne og lange køer ved paskontrollen i lufthavne.

Kim Kliver: Sikker på at alle forstår, at man skal passe på

I Rødbyhavn kan der også komme danskere, der vil passere landet, som kommer hjem fra forskellige lande i Europa.

Grænseindsatsen kører inden for de rammer, som grænseindsatsen hele tiden har kørt

Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Får de særlige instruktioner i, hvad de skal gøre?

- Myndighedssamarbejdet lige nu gør at alle bliver meget massivt informeret om, hvad man skal gøre. Med den brede myndighedskommunikation, er jeg sikker på, at alle forstår, at der er et behov for, at man skal passe på hinanden, siger Kim Kliver.

- Samtidig fortæller vi folk, at de skal sørge for at opdatere sig på den fornødne viden. Vi er selvfølgelig også klar til at kunne håndtere situation.

Forsikrerer at det ikke vil ramme andet politiarbejde

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har længe været presset over banderelateret kriminalitet og den ekstra grænsebevogtning.

I alt har politiet brugt 418 millioner kroner i 2016, i 2017 cirka 360 millioner kroner og i 2018 cirka 166 millioner kroner på grænsebevogtningen. Dertil kommer de penge, som Forsvaret og Hjemmeværnet har brugt på grænsekontrollen.

Politiinspektør Kim Kliver forsikrer dog, at politiet er rustet til at kunne håndtere denne opgave:

- Jeg har tilrettelagt det sammen med mine kollegaer hernede på sådan en måde, at vi er robuste nok til at håndtere det. Vi bliver understøttet af hæren i vores indsats, og så håber jeg, at den kommunikation, der er omkring det, der gør, at alle de folk, som ikke har et anerkendelsesværdigt formål afstår fra at køre ind i Danmark.

Kommer borgerne i Region Sjælland til at mærke det på andre områder, at politiet er nødt til at påtage den her opgave hernede?

- Grænseindsatsen kører inden for de rammer, som grænseindsatsen hele tiden har kørt. Det her kører uafhængigt af det apparat, vi i øvrigt har sat op iøvrigt i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Jeg har stor tiltro, at det vi kan gøre her, kan vi gøre godt, sikkert og forsvarligt inden for de rammer, vi har.

HVAD ER ANERKENDELSESVÆRDIGE FORMÅL?

Danske statsborgere kan altid indrejse i Danmark.

 

Personer, der i øvrigt har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse i Danmark, kan fx være:

 • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark
 • Personer, der skal levere varer til Danmark eller varer ud af Danmark
 • Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn
 • Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)
 • Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark
 • Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark
 • Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark
 • Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark
 • Studerende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning).


Almindelige familiebesøg, turistbesøg, forretningsrejser, studieture o.l. udgør ikke anerkendelsesværdige formål.

 

Personer, der krydser den danske grænse for at komme hjem, fx svenskere, der har været på ferie i udlandet, vil blive anset for at have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Det samme gælder ved transit i lufthavnen og for flypersonale.

 

En person, der har en gyldig, men endnu ikke udnyttet arbejdstilladelse i Danmark, vil have et anerkendelsesværdigt formål med sin indrejse, hvis den pågældende indrejser for at arbejde i Danmark.

 

Kilde: Rigspolitiet

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App