¨

Børnechecken inddrages ved for meget ulovligt fravær i skolen - nu møder loven hård kritik

Ifølge Slagelse Kommune er syv børn, siden loven trådte i kraft den 1. august 2019, blevet indberettet til kommunen for at have for højt fravær. Arkivfoto. Foto: Lars Andersen / Nick Abildgaard - TV2 ØST

Store mængder ulovligt fravær udløser en økonomisk straf til forældrene. Men loven møder kritik fra både forældre og skoleleder.

Ondt i maven, mobning, mistrivsel og glemte lektier.

Årsagerne til fravær i folkeskolen er mange. Men hvis ens barn får mere end 15 procent fravær i skolen, betyder det, at man risikerer ikke får udbetalt sin børne- og ungeydelse, der i daglig tale går under navnet børnechecken.

Loven trådte i kraft tidligere i år, og var et led i den afgående regerings strategi mod parallelsamfund, hvor folkeskolerne fik pligt til at underrette kommunen, når en elev har for meget ulovligt fravær.

Han er tidligere blevet mobbet, og det sidder stadig i ham

Jannie Jensen, Skælskør

Herefter kan kommunen automatisk sløjfe næste kvartals børne- og ungeydelse til familien.

Men både forældre, skoleledere og politikere tvivler på, at loven får flere børn i skole. En af dem er Jannie Jensen fra Skælskør, hvis søn har meget fravær.

- Han er tidligere blevet mobbet, og det sidder stadig i ham efter skoleskiftet til Dalmose Skole, siger Jannie Jensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jannie Jensen. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Den 1. august 2019 trådte loven i kraft om, at skolens leder skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har mere end 15 procents ulovligt fravær inden for ét kvartal. 

Derefter er det op til kommunen at beslutte, om børne- og ungeydelsen skal standses for det næste kvartal.

Børne- og ungeydelse pr. kvartal

Du får udbetalt børne- og ungeydelse for hver af dine børn. Hvor meget du får, kommer an på barnets alder.

 

 • Barn nul til to år: 4.557 kroner.
 • Barn tre til seks år: 3.609 kroner.
 • Barn syv til 14 år: 2.838 kroner.
 • Ung 15 til 17 år: 946 kroner (per måned).


Kilde: Borger.dk.

Se mere

Børne- og ungeydelsen er indkomstreguleret, så det konkrete beløb vil afhænge af forældres indkomst.

Over 70 elever med ulovligt fravær

Den nye lov skabte bekymring hos Jannie Jensen.

- Det stresser lidt sådan en som mig oveni, at jeg er lidt stresset over, at knægten nogle dage har svært ved at komme i skole, siger hun.

Men fordi Jannie Jensen indberetter fraværet til skolen, som hun skal, kan skolen anerkende det som lovligt fravær, og så gælder loven ikke. Derfor mener skolelederen, at loven skaber mere besvær end gavn.

Artiklen fortsætter under billedet.

Tina Ellekjær, skoleleder på Dalmose Skole. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

- Der sker det, at jeg får henvendelser fra forældre, som bliver smadder bekymrede og spørger; gælder det mig? siger Tina Ellekjær, skoleleder på Dalmose Skole.

Loven er blevet lavet som en del af den forrige regerings ghettoplan for at undgå parallelsamfund, hvor børn er væk fra skole i lang tid ad gangen. Loven gælder kun, hvis eleverne har ulovligt fravær.

- Ulovligt fravær er, når vi ikke får en besked fra forældrene, om hvorfor børnene ikke er mødt i skole, siger Gitte Altenburg, der er skole- og kontaktperson i Slagelse Kommune.

Formand: Loven får ikke flere børn i skole

I Slagelse Kommune havde 74 elever i det seneste kvartal mere end 15 procents ulovligt fravær. Den nye lov betyder dermed mere arbejde til skolelederne, mener Tina Ellekjær.

- De har den forpligtelse, at de skal underrette kommunalbestyrelsen, når de overstiger 15 procent. Men i den nye bekendtgørelse står der rent faktisk også, at de skal gøre forældrene opmærksomme allerede, når børnene rammer 10 procents ulovligt fravær, så de ved, at de er i farezonen, siger hun.

Det betyder, at skolelederen ved lov er tvunget til at indberette børn med for meget ulovligt fravær.

I mange tilfælde plukker man håret af en skaldet

Helle Blak (SF), formand for børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune

- Det er loven, og så gør jeg det. Men jeg tænker bare, at jeg har faktisk ret godt styr på det i forvejen, så jeg behøver ikke den del, siger Tina Ellekjær.

Men skoleleder Tina Ellekjær tvivler på, at loven får flere børn i skole. For ifølge hende bør dét at tage børnepengene fra forældrene kun være et redskab til de ekstreme tilfælde.

- Man er nødt til at gå ind i hver enkelt sag og se årsagen til, at barnet ikke har lyst til at komme i skole og hjælpe. Der er det altså ikke nok at sige, at vi sanktionerer, siger Tina Ellekjær.

Formanden for børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune, Helle Blak (SF), mener heller ikke, at loven får flere børn i skole.

- Det er måske i virkeligheden endnu et eksempel på, at vi tit får lavet nogle regler, som ikke rigtig har hold i virkeligheden og ikke rammer der, hvor de måske skulle ramme, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet.

Helle Blak (SF), formand for børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

- Jeg er ikke sikker på, man øger deres trivsel ved at sige, nu har du ikke været i skole, nu tager vi børnepengene fra mor og far. I mange tilfælde plukker man håret af en skaldet, tilføjer Helle Blak.

Syv elever indberettet til kommunen

Regeringspartiet har dog ikke i sinde at skrotte reglerne om at indberette den ulovlige fravær.

- Det vi skal sikre, det er, at det sker alle steder – og ikke kun de steder, hvor man har godt styr på det, siger Jens Joel (S), der er børneordfører og undervisningsordfører.

- Det element omkring børnepengene handler udelukkende om, at man skal sikre lydhørhed og en medvirken fra forældrene til at løse problemerne og komme til bunds i det for børnenes skyld, fordi det tit er et udtryk for mistrivsel, hvis de ikke kommer I skole, tilføjer han.

Lovligt eller ulovligt fravær?

Fravær fra undervisningen kan have tre årsager. De første to kategorier registreres som lovlige.

 

Det vil sige, at fraværet ikke kan medføre træk i børne- og ungeydelsen, og den tredje registreres som ulovlig:

 

1. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende

 • Der er tale om fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse og lignende, når en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisning.
   
 • Betegnelsen funktionsnedsættelse eller lignende omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som for eksempel autisme, ADHD, hjerneskade, bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som for eksempel spiseforstyrrelser, angst eller selvskade.
   
 • Sygefravær omfatter også nødvendige tandlæge- og lægebesøg, medmindre der er tale om så kortvarige besøg, at det slet ikke noteres eller registreres som fravær.
   
 • Dette fravær er lovligt.

 

2. Fravær med tilladelse til ekstraordinær frihed

 • Skolelederen kan give tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis forældrene har bedt om det. Ekstraordinær frihed gives typisk i forbindelse med særlige begivenheder af betydning for familien og eleven, eller når elevens forældre ønsker at tage eleven med på ferie uden for almindelige ferieperioder.
   
 • Skolelederen træffer sin beslutning ud fra en konkret vurdering, som tager hensyn til både elevens egen skolegang og resten af klassen. Da udgangspunktet er, at skolens elever møder i skole hver dag, skal skolens leder være tilbageholdende med at give tilladelse til ekstraordinær frihed.
   
 • Hvis skolelederen giver tilladelse til ekstraordinær frihed, er det lovligt fravær.

 

3. Ulovligt fravær

 • Hvis eleven ikke er fraværende på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende og skolelederen ikke har givet tilladelse til ekstraordinær frihed, er det ulovligt fravær.
   
 • Ved ulovligt fravær skal skolens leder straks kontakte elevens forældre for at undersøge, hvorfor eleven er fraværende.

 

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

Se mere

Så længe Jannie Jensen indberetter fraværet til skolen, slipper hun udenom loven. Hun tror ikke, at loven får flere børn i skole ved at fratage forældrene børnepengene.

- Jeg synes, den (loven, red.) er lavet et sted, hvor man ikke har været ude og føle lidt på virkeligheden og se på, hvad folk slås med, og hvorfor børnene har det her fravær, siger hun Jannie Jensen.

Ifølge Slagelse Kommune er syv børn, siden loven trådte i kraft den 1. august 2019, blevet indberettet til kommunen for at have for højt fravær. 

Artiklen fortsætter under billedet.

  Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Udbetalingen af børne- og ungeydelsen vil ifølge Børne- og Undervisningsministeriet blive genoptaget det efterfølgende kvartal, medmindre eleven igen har mere end 15 procent ulovligt fravær, og kommunen på ny træffer afgørelse om bortfald af ydelsen.

Fraværet nulstilles hvert kvartal.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App