¨

Kun få kommuner har trukket børnechecken ved ulovligt fravær

Foto: Lars Andersen / Nick Abildgaard - TV2 ØST

Mange kommuner har slet ikke fået indberetninger om ulovligt fravær fra skolerne.

Siden august har landets kommuner haft mulighed for at trække forældre i børne- og ungeydelsen, der også kaldes børnechecken. Det sker, hvis børnene har mere end 15 procent ulovligt fravær fra skolen.

Det er dog kun ganske få kommuner, som hidtil har gjort brug af ordningen, skriver DR.

I en rundspørge, som 67 kommuner har svaret på, fremgår det, at kun Aarhus Kommune og Næstved Kommune indtil nu har straffet forældre på pengepungen.

I mange tilfælde plukker man håret af en skaldet

Helle Blak (SF), formand for børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune

- Der er nogen, det ikke virker på, fordi der skal andre ting til.

- De næste kvartaler vil vise, om det er en fast gruppe, eller om niveauet falder eller stiger. Det sidste vil dog overraske mig, siger Lars Nedergaard, der er centerchef i Center for Dagtilbud og Skole i Næstved Kommune, til DR.

I Næstved Kommune har 22 forældre fået besked om, at de kommer til at miste børnepengene i næste kvartal.

De nye regler om økonomisk straf ved for meget fravær blev sidste år vedtaget af den daværende VLAK-regering med opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Det skete som et led i ghettopakken.

Kommuner der har modtaget indberetninger

Indberetningerne er fra skolelederene om elever med ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover i 3. kvartal 2019:

 

 • Lolland Kommune: 0 indberetninger.
 • Guldborgsund Kommune: 0 indberetninger.
 • Vordingborg Kommune: 0 indberetninger.
 • Næstved Kommune: 34 indberetninger - 16 afgørelser.
 • Slagelse Kommune: 8 indberetninger.
 • Kalundborg Kommune: 0 indberetninger.
 • Odsherred Kommune: 0 indberetninger.
 • Holbæk Kommune: 1 indberetning.
 • Ringsted Kommune: Ukendt.
 • Sorø Kommune: 0 indberetninger.
 • Faxe Kommune: 1 indberetning.
 • Stevns Kommune: 0 indberetninger.

 

Kilder: DR, TV2 ØST.

Se mere

Med til historien om de få straffe hører, at 42 af de 67 kommuner, som har svaret på rundspørgen, oplyser, at de ikke har fået nogen indberetninger fra skolerne. I flere tilfælde skyldes det, at man slet ikke er gået i gang med at håndhæve reglerne.

Bekendtgørelsen om, hvordan kommunerne skal føre lovgivningen ud i livet, kom først i slutningen af oktober, skriver DR.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) erkender, at der kunne have været bedre kommunikation omkring bekendtgørelsen.

- Når vi laver en lovgivning, så er det meningen, den skal overholdes. Vi vil selvfølgelig kigge ind i, hvad der er uklart. Jeg tror ikke, kommunerne gør det af ond vilje, siger hun til DR.

Loven møder hård kritik

TV2 ØST har tidligere beskrevet, hvordan både forældre, skoleleder og politiker tvivler på, at loven får flere børn i skole. En af dem er Jannie Jensen fra Skælskør, hvis søn har meget fravær.

- Han er tidligere blevet mobbet, og det sidder stadig i ham efter skoleskiftet til Dalmose Skole, siger Jannie Jensen.

Den nye lov skabte bekymring hos Jannie Jensen.

- Det stresser lidt sådan en som mig oveni, at jeg er lidt stresset over, at knægten nogle dage har svært ved at komme i skole, siger hun.

BØRNE- OG UNGEYDELSE PR. KVARTAL

Du får udbetalt børne- og ungeydelse for hver af dine børn. Hvor meget du får, kommer an på barnets alder.

 

 • Barn nul til to år: 4.557 kroner.
 • Barn tre til seks år: 3.609 kroner.
 • Barn syv til 14 år: 2.838 kroner.
 • Ung 15 til 17 år: 946 kroner (per måned).


Kilde: Borger.dk.

Se mere

Men fordi Jannie Jensen indberetter fraværet til skolen, som hun skal, kan skolen anerkende det som lovligt fravær, og så gælder loven ikke. Derfor mener skolelederen, at loven skaber mere besvær end gavn.

- Der sker det, at jeg får henvendelser fra forældre, som bliver smadder bekymrede og spørger; gælder det mig? siger Tina Ellekjær, skoleleder på Dalmose Skole.

Otte elever indberettet til kommunen

I Slagelse Kommune har 74 elever i det seneste kvartal haft mere end 15 procents ulovligt fravær. Det er blevet til otte indberetninger til kommunen.

Den nye lov betyder dog mere unødigt arbejde til skolelederne, mener Tina Ellekjær.

Det er måske i virkeligheden endnu et eksempel på, at vi tit får lavet nogle regler, som ikke rigtig har hold i virkeligheden

Helle Blak (SF), formand for børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune

- De har den forpligtelse, at de skal underrette kommunalbestyrelsen, når de overstiger 15 procent. Men i den nye bekendtgørelse står der rent faktisk også, at de skal gøre forældrene opmærksomme allerede, når børnene rammer 10 procents ulovligt fravær, så de ved, at de er i farezonen, siger hun.

Det betyder, at skolelederen ved lov er tvunget til at indberette børn med for meget ulovligt fravær.

- Det er loven, og så gør jeg det. Men jeg tænker bare, at jeg har faktisk ret godt styr på det i forvejen, så jeg behøver ikke den del, siger Tina Ellekjær.

Men skoleleder Tina Ellekjær tvivler på, at loven får flere børn i skole. For ifølge hende bør dét at tage børnepengene fra forældrene kun være et redskab til de ekstreme tilfælde.

Artiklen fortsætter under billedet.

Tina Ellekjær, skoleleder på Dalmose Skole. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

- Man er nødt til at gå ind i hver enkelt sag og se årsagen til, at barnet ikke har lyst til at komme i skole og hjælpe. Der er det altså ikke nok at sige, at vi sanktionerer, siger Tina Ellekjær.

Formand: Loven får ikke flere børn i skole

Formanden for børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune, Helle Blak (SF), mener heller ikke, at loven får flere børn i skole.

- Det er måske i virkeligheden endnu et eksempel på, at vi tit får lavet nogle regler, som ikke rigtig har hold i virkeligheden og ikke rammer der, hvor de måske skulle ramme, siger hun.

- Jeg er ikke sikker på, man øger deres trivsel ved at sige, nu har du ikke været i skole, nu tager vi børnepengene fra mor og far. I mange tilfælde plukker man håret af en skaldet, tilføjer Helle Blak.

LOVLIGT ELLER ULOVLIGT FRAVÆR?

Fravær fra undervisningen kan have tre årsager. De første to kategorier registreres som lovlige.

 

Det vil sige, at fraværet ikke kan medføre træk i børne- og ungeydelsen, og den tredje registreres som ulovlig:

 

1. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende

 • Der er tale om fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse og lignende, når en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisning.
   
 • Betegnelsen funktionsnedsættelse eller lignende omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som for eksempel autisme, ADHD, hjerneskade, bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som for eksempel spiseforstyrrelser, angst eller selvskade.
   
 • Sygefravær omfatter også nødvendige tandlæge- og lægebesøg, medmindre der er tale om så kortvarige besøg, at det slet ikke noteres eller registreres som fravær.
   
 • Dette fravær er lovligt.

 

2. Fravær med tilladelse til ekstraordinær frihed

 • Skolelederen kan give tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis forældrene har bedt om det. Ekstraordinær frihed gives typisk i forbindelse med særlige begivenheder af betydning for familien og eleven, eller når elevens forældre ønsker at tage eleven med på ferie uden for almindelige ferieperioder.
   
 • Skolelederen træffer sin beslutning ud fra en konkret vurdering, som tager hensyn til både elevens egen skolegang og resten af klassen. Da udgangspunktet er, at skolens elever møder i skole hver dag, skal skolens leder være tilbageholdende med at give tilladelse til ekstraordinær frihed.
   
 • Hvis skolelederen giver tilladelse til ekstraordinær frihed, er det lovligt fravær.

 

3. Ulovligt fravær

 • Hvis eleven ikke er fraværende på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende og skolelederen ikke har givet tilladelse til ekstraordinær frihed, er det ulovligt fravær.
   
 • Ved ulovligt fravær skal skolens leder straks kontakte elevens forældre for at undersøge, hvorfor eleven er fraværende.

 

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

Se mere

Så længe Jannie Jensen indberetter fraværet til skolen, slipper hun udenom loven. Hun tror ikke, at loven får flere børn i skole ved at fratage forældrene børnepengene.

- Jeg synes, den (loven, red.) er lavet et sted, hvor man ikke har været ude og føle lidt på virkeligheden og se på, hvad folk slås med, og hvorfor børnene har det her fravær, siger hun Jannie Jensen.

Udbetalingen af børne- og ungeydelsen vil ifølge Børne- og Undervisningsministeriet blive genoptaget det efterfølgende kvartal, medmindre eleven igen har mere end 15 procent ulovligt fravær, og kommunen på ny træffer afgørelse om bortfald af ydelsen.

Fraværet nulstilles hvert kvartal.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App